vrijdag, oktober 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Openbaar Ministerie

Tag: Openbaar Ministerie

VNG: Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

ids

Het ‘model samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, politie en OM’ stelt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op twee belangrijke terreinen een nieuwe aanpak voor van informatie-uitwisseling: Een belangrijk onderdeel van het model betreft afspraken over de momenten en manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen vooral politie en Veilig Thuis. Zo zullen de Veilig Thuis organisaties voortaan bij meldingen die binnenkomende politie vragen of het gezin/adres of de personen over wie de melding gaat, bekend is. Als op ... Lees Meer »

Ruim 8 miljoen verkeersovertredingen in 2014

ars

Dat het aantal geconstateerde verkeerovertredingen lager zou uitvallen ten opzichte van 2013 is eerder in 2014 al aangekondigd. Een aantal trajectcontroles stond (deels) uit wegens onderhoud of vervangingswerkzaamheden. Bovendien is een omvangrijke vervangingsoperatie gaande van verouderde, analoge flitspalen door nieuwe, digitale palen in heel het land. Verder vindt grootschalige vervanging plaats van mobiele radarapparatuur bij de politie. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens het overtreden van de maximum snelheid. In ... Lees Meer »

Jaarwisseling: Iets minder incidenten, verschuiving naar lichtere overtredingen

celebration

Het aantal gewelddadigheden tegen agenten daalde met 14 procent tot 93. Ook zijn er vijf andere hulpverleners belaagd, een daling van 50 procent ten opzichte van vorig jaar. De mobiele eenheid moest op verschillende plekken optreden en hulpverleners zijn op meerdere plekken door omstanders gehinderd in hun werk. Brandweer De brandweer rukte tijdens deze jaarwisseling 4253 keer uit, dat is ongeveer een kwart minder dan afgelopen jaar. Wel viel een aantal forse branden op, zoals in Uden en Alkmaar, waar veel schade is aangericht. Op meerder... Lees Meer »

Bureau Documenten van de IND helpt Oost-Nederland in strijd tegen identiteitsfraude

visa

Identiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van gestolen of vervalste identiteitspapieren, met de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Zowel burgers, bedrijven als de overheid kunnen het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Gedupeerden krijgen vaak te maken met langdurige procedures bij banken, creditcardmaatschappijen en incassobureau's. Een consequente en gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om daders van identiteitsfraude sneller op te sporen en slachtoffers beter te helpen. Met het convenant sluiten de deelneme... Lees Meer »

Rijbewijs ingehouden? Klagen helpt om het eerder terug te krijgen!

car-insurance

Stel uw rijbewijs is ingehouden, omdat u bijvoorbeeld 101 km per uur reed waar u 50 mocht. U reed onder invloed, had openstaande boetes, of vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Wat is de procedure? Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 3 dagen gaat uw rijbewijs naar de officier van justitie. Die beslist dan binnen 7 dagen of u uw rijbewijs langer moet missen. Krijgt u het nog niet terug, dan ontvangt u bericht hoelang dat duurt. Dat hangt af van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Beslist de officier van justitie om uw r... Lees Meer »

Gezamenlijke overheidsaanpak van criminele motorbendes werkt

bike2

Minister Opstelten benadrukt met outlawbikers het niet te hebben over gewone motorclubs. Sinds 2012 voert de overheid een zero-tolerancebeleid tegen criminele motorbendes. Uit onderzoek van de politie blijkt dat 80 procent van de bekende leden een strafblad heeft. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit, zoals drugs- en wapenhandel. Tevens wordt de samenleving bedreigd door ondermijnend en normoverschrijdend gedrag door geweld, afpersing en intimidatie in bijvoorbeeld de horeca en beveiligingsbranche. Ook gezagsdragers, zoals burgemeester... Lees Meer »

Onderzoeksrapport ‘Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers’

folders

Het merendeel van de bedreigde medewerkers geeft aan dat bedreigingen op geen van beide aspecten invloed hebben gehad. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat de steun die bedreigde medewerkers vanuit hun eigen organisatie ondervinden een voorname rol kan spelen bij het verkleinen van de impact van bedreiging en intimidatie. In de beleidsreactie op het onderzoek schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer dat het onderzoek laat zien dat verdere verbeteringen van de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers die te maken hebben ... Lees Meer »

Reactie Ministerie Veiligheid en Justitie, Ministerie VWS, nationale politie en Openbaar Ministerie en Task Force kindermishandeling nav de uitzending EO Dit is de Dag

malon

De acties van verschillende overheidsinstanties bij kindermishandeling zijn in de eerste plaats gericht op de veiligheid van het kind. De aanpak van kindermishandeling bestaat uit veel verschillende onderdelen, waarvan de strafrechtelijke vervolging het uiterste middel is: de stok achter de deur. Volgens hulporganisaties en uit gesprekken met therapeuten blijkt dat het stoppen van het geweld voor het kind zelf het allerbelangrijkst is. Het beleid richt zich er met name op om alle overheidsinterventies in gezamenlijkheid op de meest effectiev... Lees Meer »

Banken, politie en OM bundelen krachten tegen ram- en plofkraken

businessman

De banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Reaal), politie en OM ondertekenden een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Door het sneller uitwisselen van informatie ontstaat er sneller en beter inzicht in trends en gebruikte modus operandi van potentiele daders. Hierdoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt de opsporing makkelijker. Bestaande samenwerking tussen de partijen heeft er al voor gezorgd dat het aantal ram- en plofkraken tijdens de tweede helft van vorig met maar liefst 60% gedaald is ten opzic... Lees Meer »

TNO Reservistenwerkgever 2013

cup

TNO heeft diverse medewerkers in dienst die als reservist bij Defensie werken. Majoor Allard Kernkamp van 1 Civiel en Militair Interactie Commando is een reservist die zijn werkgever voorgedragen heeft voor deze prijs. Zijn directeur, Henk Geveke, stelt hem onder andere in staat om gedurende bepaalde periodes werk voor Defensie te verrichten. Dit betekent wel dat voor hem tijdelijke vervanging gezocht moet worden. Daar krijgt TNO dan vaak nog meer gemotiveerde medewerkers voor terug met bijzondere ervaringen en kennis. Toepassen ervaring res... Lees Meer »

Scroll To Top