donderdag, oktober 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Opstelten

Tag: Opstelten

ARD VAN DER STEUR: SCHADE BIJ AFTREDEN GROTER DAN BIJ AANBLIJVEN

7ebf441bf9cf0f4c1f83877d57ef1c13

04 – april – 2016 - Uit peilingen van Maurice de Hond blijkt dat een kleine meerderheid van de ondervraagden het met de Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur gehad heeft. Zij vinden dat hij moet aftreden, nadat er in de ‘El Bakraoui-affaire’ wederom door het departement geblunderd is. De vijfde keer in zijn korte loopbaan als minister. Eenzelfde sfeer lijkt in de Tweede Kamer te hangen, waar het aftellen van zijn dagen in deze functie in februari al is ingezet en zelfs bij zijn eigen VVD is nu het vertrouwen in hem tanende. De mi... Lees Meer »

Opstelten: andere positie voor Politieacademie

police

Doel is de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd. Verder wordt het college van bestuur van de Politieacademie vervangen door een directeur, bijgestaan door een plaatsvervanger. Ook de raad van toezicht komt te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie worden ondergebracht bij de nationale politie. Dat zorgt voor een besparing op het gebied v... Lees Meer »

Gemeenten kunnen verder met aanpak uitbuiting van Roma-kinderen

child-poverty

Het motto van het nieuwe samenwerkingsprogramma is “Grenzen stellen, perspectief bieden”. Het bieden van perspectief moet leiden tot een volwaardige deelname van Roma aan de Nederlandse samenleving. In de praktijk gaat het er om kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen en een opleiding te volgen en af te ronden, waardoor ze een goede startpositie op de arbeidsmarkt hebben. Waar het gaat om normoverschrijdend gedrag, zoals schoolverzuim, criminele activiteiten en uithuwelijking, zal er handhavend worden opgetreden. Rechten en plichten... Lees Meer »

Opstelten spreekt met treinpersoneel over geweld en agressie

trains2

Opstelten zei tegen de aanwezige vakbonden en het personeel dat hij helemaal achter hen staat. “Agressie en geweld tegen onze hulpverleners en openbaarvervoerspersoneel, zonder wie wij niet veilig kunnen leven, is onacceptabel. Dat accepteert het kabinet niet. Het is goed om te spreken met alle betrokkenen, met name met het personeel dat elke dag op de trein staat. NS, vakbonden, politie, OM; wij allemaal staan voor dezelfde zaak: agressie en geweld in het openbaar vervoer een halt toeroepen.” Volgens Opstelten is de politie er als zij wordt... Lees Meer »

Opstelten en Teeven: dader betaalt eigen bijdrage

weigh

De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een deel van de opbrengsten naar de slachtofferzorg. De bijdrage voor kosten van de veroordeling en slachtofferzorg moet samen met de eigen bijdrage voor het verblijf in een justitiële inrichting leiden tot een netto opbrengst van € 65 miljoen per jaar. De bewindslieden vinden het niet vanzelfsprekend dat kosten voor strafvorderlijk optreden, slachtofferzorg en tenuitvoerlegging ... Lees Meer »

Opstelten: regulering hennepteelt kan niet en lost problemen niet op

cofeeshop

Doel van het aangescherpte drugsbeleid is coffeeshops weer beheersbaar te maken. De coffeeshops moeten terug naar waar ze voor bedoeld waren: verkooppunten voor lokale gebruikers. Hiertoe is onder meer per 1 januari 2013 het zogeheten ingezetenencriterium ingevoerd, waardoor drugstoeristen worden geweerd. In 90 procent van de 103 gemeenten met coffeeshops maakt het ingezetenencriterium nu onderdeel uit van het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid of gaat dit binnenkort gebeuren. Ook moet een krachtige aanpak van de illegale hennepteelt ee... Lees Meer »

Politie beschikt over een goede psychosociale gezondheid

police

Naast de staat van de psychosociale gesteldheid, hebben de onderzoekers ook onderzocht welke positieve en negatieve aspecten van politiewerk de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel beïnvloeden. Politiemedewerkers noemen onder meer de betekenisvolheid van het werk, de mogelijkheden tot het meemaken van spannende gebeurtenissen en sociale steun van collega’s als positieve aspecten van hun baan. Politiewerk heeft echter ook negatieve kanten. Het draaien van wisselende diensten, de emotionele en lichamelijke belasting, en de door een deel... Lees Meer »

Opstelten versterkt aanpak kindersekstoerisme

kids

Dat blijkt uit twee brieven die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de aanpak van kindersekstoerisme en over het liaisonbeleid van de politie. De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Ook als het gaat om kinderen die in het buitenland wonen. De afgelopen jaren heeft minister Opstelten in overleg met de Tweede Kamer de aanpak van kindersekstoerisme versterkt. In juli dit jaar is afgesproken met de Tweede Kamer de aanpak verder te intensivere... Lees Meer »

Groter bereik Burgernet door nieuwe app

apps

De Burgernet app is in de App-store en de Play-Store gratis te downloaden, voor zowel deelnemers als niet-deelnemers van Burgernet. Informatie naar aanleiding van een Burgernetmelding kan direct vanuit de app worden doorgegeven aan de meldkamer via het gratis telefoonnummer 112. De app maakt gebruik van GPS om Burgernetacties te ontvangen op de locatie van de smartphone. De locatie van de gebruiker van de app wordt niet opgeslagen. De Burgernet app is een aanvullend middel. Voor mensen die daarnaast ook extra informatie over acties, nieuwsbr... Lees Meer »

Scroll To Top