dinsdag, december 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: overheidsfinanciën

Tag: overheidsfinanciën

Voorjaarsnota 2014 toont voorzichtig herstel overheidsfinanciën

investments2

De meeste cijfers voor de Nederlandse economie zijn opwaarts bijgesteld. "Duidelijk is dat de Nederlandse economie langzaam maar gestaag herstelt van de crisis: de uitvoer, bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen nemen toe. Het is belangrijk de goede lijn vast te houden", aldus minister Dijsselbloem. Ook bij de werkloosheid is een kentering zichtbaar, hoewel deze met de verwachte 685.000 mensen zonder baan onverminderd hoog is. Aanhoudende onrust in Oekraïne zorgt daarnaast voor onzekerheid over de ontwikkeling van de internationale ... Lees Meer »

Rutte: meer banen hoogste prioriteit kabinet

job

De Nederlandse economie kromp in het 1e kwartaal van 2014 met 1,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit kwam vooral door het lagere gasverbruik. Maar het onderliggende herstel houdt aan. Rutte benadrukt dat het zaak is om koers te houden. De economie versterken door de noodzakelijke hervormingen door te voeren en de overheidsfinanciën op orde te brengen. 'En natuurlijk, de absolute eerste prioriteit van dit kabinet was, is en blijft eens te meer herstel van de werkgelegenheid. Meer banen', aldus Rutte. De minister-president benadruk... Lees Meer »

Economische prognoses EU: bredere groei

coins

Alle belangrijke indicatoren wijzen op aanhoudend herstel Sinds de laatste winterprognose van de Commissie blijft de economie zich zowel in de gehele EU als in de eurozone zich langzaam maar zeker herstellen. Na een reële groei van het bbp in 2014 (met 1,6% in de EU en 1,2% in de eurozone) zal de groei in 2015 naar verwachting nog meer aantrekken (met respectievelijk 2% en 1,7%). Hoewel het groeitempo blijft variëren, wordt de kloof tussen de snelste groeiers en de slechtst presterende landen kleiner. In 2015 zouden alle EU-economieën weer ... Lees Meer »

Eerste Kamer stemt in met wet houdbare overheidsfinanciën en schatkistbankieren

politics

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet houdbare overheidsfinanciën (wet hof). De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de wet hof. Daarnaast worden ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid in de wet hof vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de begrotingssystematiek, zoals Nederland die nu twintig jaar kent, wettelijk te verankeren. De wet hof bepaalt verder dat Rijk, gemeenten, provincies... Lees Meer »

Economische vooruitzichten van de EU: geleidelijke opleving, externe risico’s

sales

De groei in de EU in de tweede helft van 2013 zou uitkomen op 0,5% ten opzichte van dezelfde periode van 2012. Verwacht wordt dat het bbp in de EU in 2013 op jaarbasis onveranderd blijft en in de eurozone met 0,4% zal krimpen. Maar als we verder vooruitkijken, zien we dat de groei in 2014 geleidelijk zal oplopen naar 1,4% in de EU en 1,1% in de eurozone (1,9% resp. 1,7% in 2015). Achter deze totaalcijfers gaan echter grote verschillen tussen de EU-landen schuil. De binnenlandse vraag is nu de belangrijkste motor van de groei in Europa. Dat i... Lees Meer »

Reactie n.a.v. uitzending RTL Nieuws over de strafrechtketen

tv2

In VPS worden door alle ketenpartners maatregelen genomen om strafzaken sneller, slimmer, beter en transparanter af te handelen. Zo is het traject ZSM (zo snel, slim, selectief, samen en samenlevingsgericht mogelijk) gestart om een snelle selectie en afdoening van relatief eenvoudige strafzaken mogelijk te maken. Dit verkort de doorlooptijden van een deel van de strafzaken aanzienlijk. Een gevolg kan zijn dat er in verhouding meer zwaardere strafzaken bij de rechter terechtkomen. Deze kennen vaak een langere behandelingstijd. Ook kunnen andere ... Lees Meer »

Miljoenennota 2014: Perspectief op duurzaam herstel

bakru

Nederland is nog steeds een rijk en welvarend land. De financiële crisis heeft niettemin forse kwetsbaarheden blootgelegd; in Europa, in de financiële sector en in de Nederlandse economie. In eigen land ging jarenlange hoge economische groei gepaard met een opbouw van schulden door burgers en banken. 'Mede daardoor staan burgers, bedrijven en banken nu voor de noodzaak hun balans te versterken', aldus minister Dijsselbloem bij de aanbieding van de Miljoenennota in de Tweede Kamer. 'Dit type balanscrisis leidt tot een trager economisch herste... Lees Meer »

Fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal in pakket Belastingplan 2014

pages

Fraudebestendigheid In de brief van 10 mei 2013 heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen het wil nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen. De maatregelen in het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel bevatten middelen om de nu bekende fraudes effectief te bestrijden. Weekers: ‘Fraude gaat ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende mensen en leidt terecht tot verontwaardiging in de samenleving. Daarom zit in het pakket Belastingplan 2014 een wetsvoorstel dat effectieve handvatten biedt om de nu bekende fraudes daadkrachtig te... Lees Meer »

Prinsjesdag: wat zijn de kabinetsplannen voor 2014?

illem

Prinsjesdagstukken De Koning zet op Prinsjesdag in de Troonrede de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar uiteen. Zodra de Koning de Troonrede heeft uitgesproken (circa 13.50 uur) is de tekst beschikbaar. Minister Dijsselbloem van Financiën overhandigt rond 15.00 uur de Miljoenennota en de begrotingen aan de Tweede Kamer. Direct na zijn aanbiedingsspeech, rond 15.15 uur, zijn de stukken openbaar en staan ze op www.rijksbegroting.nl en op de nieuwe Rijksfinanciën app voor Apple en Android-tablets. Rijksoverheid.nl beva... Lees Meer »

Geavanceerde economieën weer groeien, maar sommige opkomende economieën vertragen, zegt OESO

sales-increase

Groei is vertraagd in sommige van de grote opkomende economieën, echter. Een factor is een stijging van de wereldwijde obligatierendementen - veroorzaakt voor een deel door een verwachte afbouw van de Amerikaanse Federal Reserve kwantitatieve versoepeling - welke markt instabiliteit en kapitaalvlucht heeft aangewakkerd in een aantal grote opkomende economieën, zoals India en Indonesië. Aangezien ze nu goed voor een groot deel van de wereldeconomie, de vertraging in de opkomende economieën wijst op trage korte termijn groei wereldwijd, ondank... Lees Meer »

Scroll To Top