dinsdag, juli 14, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: pensioen

Tag: pensioen

Nederlanders sparen meer dan nodig voor hun pensioen

ING-logo-v2

Financieel fit Barometer stabiel op 95 punten   De stand van de ING Financieel fit Barometer is in het derde kwartaal van 2016 uitgekomen op 95 punten. Hiermee is het sentiment van Nederlandse huishoudens onveranderd gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook ten opzichte van een jaar geleden is er geen sprake van een stijging.   Vertrouwensverschil jong en oud neemt toe   Tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaan wel flinke verschillen. Onder jongeren zijn de optimisten doorgaans in de meerderheid, ter... Lees Meer »

Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen

pensioen2

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2016. Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment is deze groep mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Een dergelijk pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van pensionering. De historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in lage pensioenen. K... Lees Meer »

Staatssecretaris Klijnsma: ‘Korting door afkoop klein pensioen herstellen’

klijnsma-568x319

Mensen die eerder al in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Zij heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De staatssecretaris liet afgelopen december onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk van de afkoop klein pensioen door de SVB. Dit mede op basis van een aantal casussen die is aangereikt door de ombudsman van omroep Max... Lees Meer »

ABU: Onderzoek vermogensopbouw als alternatief voor het huidige pensioen

pension

In een gezamenlijk project onder begeleiding van De Argumentenfabriek gaan zij op zoek naar opties voor vermogensopbouw als alternatief voor de (huidige) pensioenregelingen in betreffende branches. En wat zijn de argumenten voor en tegen deze opties? Op 27 november 2014 starten hiervoor een aantal denksessies met deskundigen en werkgevers en werknemers uit de deelnemende branches. Keuzes beargumenteerd Eind van dit jaar verwachten de initiatiefnemers door De Argumentenfabriek in beeld te hebben wat de belangrijkste keuzes zijn bij het vor... Lees Meer »

Speech Frank Elderson – Pensioenfederatie over de waarde van pensioen

conference

Directeur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank heeft donderdag 6 november een speech gehouden op het jaarcongres van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen. Onder de titel 'Naar een toekomstbestendig pensioen' schetste hij de uitdagingen voor de toezichthouder van de pensioenfondsen nu deze sector onder druk staat door een sterk verlies van vertrouwen onder deelnemers en gepensioneerden van de fondsen. 'Het is van essentieel belang dat dit vertrouwen wordt hersteld', aldus Elderson, die sinds begin ... Lees Meer »

DNB: Naar een schokbestendiger, stabieler en evenwichtiger pensioen

pension

Huidig financieel toetsingskader kent gebreken Uit de evaluatie van het FTK en de rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard is gebleken dat het bestaande toezichtskader structurele tekortkomingen kent. De gevoeligheid van het pensioen voor schokken op financiële markten en voor stijging van de levensverwachting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het huidige FTK zet de stabiliteit van zowel premies als uitkeringen onder druk. Zowel abrupte, forse kortingen als volatiele premies zijn ongewenst. Ook kan het beleggingsbeleid dat ger... Lees Meer »

Reisplannen maken plaats voor naasten na pensionering

pension

Eenmaal met pensioen worden deze plannen ingehaald door een andere tijdsinvulling. Dit blijkt uit onderzoek van www.leefjepensioen.nl . 700 Respondenten is gevraagd naar de (verwachte) invulling van hun pensioen. Voor het onderzoek zijn zowel mensen ondervraagd die nog voor hun pensioen staan, als mensen die reeds met pensioen zijn. De verschillen tussen verwachtingen en uitkomsten zijn groot. Wat ga je doen met je pensioen? Meer dan de helft van de respondenten die nog voor pensionering staat geeft aan te willen reizen (54%). Bijna de helf... Lees Meer »

Inzicht in financiële gevolgen overheidsmaatregelen met nieuwe tool

tight

Persoonlijk overzicht helpt consument Wijzer in geldzaken ontwikkelde met medewerking van Nibud een consumentvriendelijke tool waarbij de gebruiker inzicht krijgt in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt (1) wat er verandert, (2) welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft en (3) wat je kunt doen. Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij/zij kan maken om zijn/haar financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan een... Lees Meer »

Ferry Mingelen stopt bij de NOS

studio

Na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest op de Haagse redactie gaat hij per 1 januari 2014 met pensioen. Vorig jaar bereikte hij al de pensioengerechtigde leeftijd, maar de NOS besloot hem toen nog één jaar in dienst te houden. Eind van dit jaar komt alsnog een einde aan zijn loopbaan bij de nieuwsorganisatie. Ferry Mingelen is al lange tijd een van de politieke gezichten van de NOS. Op dit moment is hij duider voor NOS Nieuws en Nieuwsuur. Voordat hij in 1984 aan de slag ging op de politieke redactie van de NOS als presentator van het progra... Lees Meer »

Delta Lloyd en eBenefits realiseren automatische koppeling

pension

Dit is een belangrijke stap in de samenwerking tussen eBenefits en Delta Lloyd. De koppelingen maken dat pensioenprofessionals flexibel hun diensten kunnen aanbieden en efficiënter kunnen werken. Struijs Employee Benefits en Insucare zijn de eerste adviseurs die pensioenmutaties via deze koppeling hebben doorgevoerd. De feestelijke aftrap vond met alle betrokken partijen plaats bij Delta Lloyd in Amsterdam. Deze efficiëntere manier van werken levert de pensioenprofessional, werkgever en verzekeraar een snellere verwerking op. Mutaties worden n... Lees Meer »

Scroll To Top