vrijdag, september 24, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: pensioenfonds

Tag: pensioenfonds

Klijnsma: Oprichten algemeen pensioenfonds per 1 januari 2016 mogelijk

money

Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. De Eerste Kamer stemde met een zeer ruime meerderheid in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. Staatssecretaris Klijnsma is blij met de brede steun: "Sociale partners krijgen hiermee de mogelijkheid om een pensioe... Lees Meer »

Pensioenfonds RPMI Railpen kiest Dealing Services van BNP Paribas

shake

Naar aanleiding van het besluit van RPMI Railpen om de beleggingsactiviteiten voor een deel intern te doen, zocht men een dealing desk-oplossing om de uitvoering van haar markttransacties te optimaliseren. Na een uitgebreid due diligence-proces kwam Dealing Services als beste optie naar voren. Van Rachit Sharma, Senior Investment Manager voor RPMI Railpen, mochten wij het volgende vernemen: “De keuze voor Dealing Services werd met name ingegeven door de brede expertise van hun team op gebied van asset classes en hun robuuste technologieplatf... Lees Meer »

Van Lanschot bereikt overeenstemming over nieuwe pensioenregeling

pension

Met deze aanpassing beperkt Van Lanschot de risico’s en volatiliteit van de pensioenkosten. Ter compensatie voor de overgedragen risico’s heeft Van Lanschot een eenmalige storting van € 50 miljoen gedaan in het Van Lanschot pensioenfonds. In 2014 heeft de aanpassing van de pensioenregeling per saldo een positief effect op het nettoresultaat van Van Lanschot ter grootte van naar verwachting ruim € 50 miljoen. Dit is het gevolg van de vrijval van de netto pensioenverplichting en de verwerking van de eenmalige storting. De phase-in Common Eq... Lees Meer »

VNG: aanpassingen WWB en Participatiewet stapje in goede richting

law

De VNG gaat ervan uit dat er geen financiële addertjes onder het gras zitten in het vandaag gepresenteerde akkoord. Maatwerk Met de aanpassingen in de Maatregelen WWB komt er weer iets meer keuzevrijheid voor gemeenten bij bijvoorbeeld de tegenprestatie. In het eerdere wetsvoorstel werden keuzemogelijkheden nog omgezet in uniforme verplichtingen. Dat strookte niet met de gedachte achter de WWB: eenvoudige regels en meer beleidsruimte voor gemeenten om voor elke inwoner passende oplossingen te kunnen bieden. De VNG heeft daarom steeds gepl... Lees Meer »

Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

pension

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorontwerp van wet nu ter consultatie aangeboden. Het voorontwerp van wet zal uiteindelijk tot aanpassingen van artikelen in de huidige Pensioenwet leiden. Daarom wil de staatssecretaris van onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen weten wat zij van het voorontwerp van wet APF vinden. Voor hen kan het APF interessant zijn als ze geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of aansluiting bij een algemeen pensioenfonds. Tot 24 februari 2014 krijgt een ie... Lees Meer »

Aandacht TROS Radar voor beschikbare premieregelingen

tv2

Dit nieuwsbericht volgde op een verkennende analyse van deze verzekeringsproducten met de vraag of ze kostenefficient, nuttig, begrijpelijk en veilig zijn. Het feit dat deze pensioenproducten soms niet aan de verwachting voldoen en bijvoorbeeld achterblijven bij pensioenregelingen bij een pensioenfonds, kan meerdere oorzaken hebben. Aanbevelingen De aanbevelingen van de AFM, die worden gedeeld door het Verbond van Verzekeraars, gaan voornamelijk over informatie en kosten. De informatieverstrekking van verzekeraars (samen met werkgevers) a... Lees Meer »

AFM richt eigen pensioenfonds op

communication

De uitvoeringsovereenkomst tussen AFM en Pensioenfonds Mercurius Amsterdam loopt af op 31 december 2013 en de AFM heeft verzocht om een collectieve waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten naar het nieuwe pensioenfonds AFM. Pensioenfonds Mercurius Amsterdam is het pensioenfonds voor vijf werkgevers die uit de effectenbeurs zijn voortgekomen; Euronext Amsterdam N.V., Euroclear Nederland, LCH.Clearnet, Stichting DSI en de AFM. De voorganger van de AFM, de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), kwam voort uit het con... Lees Meer »

Scroll To Top