dinsdag, augustus 16, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: pensioenfondsen

Tag: pensioenfondsen

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen licht gedaald van 105% naar 104%

coni

De dekkingsgraad op basis van dagelijkse marktinformatie is tussen september en november gestegen, van 100% naar 103%. De stijging van de aandelenkoersen (tabel 3.1) tussen september en november is de voornaamste reden voor deze toename. Zo steeg de MSCI-World Index met 8,3% en de AEX met 11,5%. Dit had een positieve uitwerking op de waarde van de aandelenportefeuille van pensioenfondsen. Verder is de rentetermijnstructuur (tabel 1.3.1) licht gedaald in deze periode. Zo daalde de 30-jaarsrente inclusief UFR tussen september en november met 3... Lees Meer »

Onderwerpen pensioentoezicht in 2016

old-people

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? 'Er is veel gebeurd. De pensioensector heeft te maken met een aanhoudend lage rente. De gevolgen daarvan zijn volop merkbaar. Zo hebben veel pensioenfondsen weer een herstelplan moeten indienen, ditmaal volgens de regels van het nieuwe FTK. Indexeren zit er voor veel pensioenfondsen voorlopig niet in, zo blijkt. Ook hopen de fondsen te herstellen door overrendementen te maken. En als dat niet lukt, dan is de kans dat ze op den duur zullen moeten korten aanzienlijk. Kortom, de pensioensector is nog niet ... Lees Meer »

DNB: Verschillen tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen rechtvaardigen verschillen in toezicht

business

Verschillen tussen toezichtkaders Banken, verzekeraars en pensioenfondsen begeven zich soms op dezelfde markten. Zo bieden banken bankspaarproducten aan die concurreren met lijfrentes van verzekeraars, en verzekeraars verstrekken hypotheken en pensioenproducten. De toezichtkaders voor deze aanbieders lopen echter uiteen. Deze verschillen in toezichtregels hebben invloed op de buffers die banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten aanhouden. Dit leidt soms tot de klacht dat het speelveld is verstoord. Verschillen tussen sectoren ... Lees Meer »

PGGM en BAM: joint venture groeit naar 600 miljoen euro

entrepreneur

Pensioenbelegger PGGM heeft besloten zijn commitment in de BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A. te verhogen met 140 miljoen euro. Daarmee komt het totaal aan door PGGM aan de joint venture gecommitteerde vermogen op 480 miljoen euro. Het totaal gecommitteerd vermogen van de zeer succesvolle joint venture, die nu in 21 projecten in Noordwest-Europa heeft geïnvesteerd, groeit hierdoor naar 600 miljoen euro. De samenwerking met BAM in pps-projecten geldt binnen PGGM Vermogensbeheer nu als de grootste infrastructuur-belegging. PGGM Infras... Lees Meer »

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen

businessman

De sanctiemaatregelen betreffen onder meer: een gebod tot het bevriezen van tegoeden van personen/entiteiten die op een sanctielijst voorkomen; geld- en kapitaalmarktrestricties voor bepaalde personen/entiteiten; een verbod op (het faciliteren van) de in- en uitvoer van bepaalde goederen (meestal militaire en/of ‘dual use’ goederen). Onderzoek DNB krijgt veel vragen uit de sector over het verbod of de restricties op de verlening van financiële diensten. Daarom kijkt DNB in het onderzoek vooral naar de wijze waarop de instellingen ... Lees Meer »

DNB: Meerderheid Europese verzekeraars doorstaat EIOPA stresstest met goed resultaat

insure

Dat blijkt uit de vandaag bekend gemaakte resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, dit jaar heeft uitgevoerd onder Europese verzekeraars. De stresstest is gebaseerd op de cijfers van 2013 en op de grondslagen van Solvency II zoals die ten tijde van de test bekend waren. Het doel van de stresstest was om een indruk te krijgen van de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt in geval van ongunstige marktontwikkelingen. Vanuit Nederland hebben de zes grootste verzekeringsgroepen en... Lees Meer »

DigiD bestaat 10 jaar

touchpad

Verbeteringen De verbeteringen die zijn doorgevoerd maken het bijvoorbeeld eenvoudiger om een vergeten wachtwoord te herstellen, maar ook om een DigiD aan te vragen en te activeren. Om misbruik van DigiD in een vroeg stadium te herkennen, krijgen gebruikers nu per e-mail bericht als er een wijziging in hun instellingen heeft plaatsgevonden. Als zij dit niet zelf hebben gedaan is dat een reden om bij de DigiD helpdesk aan de bel te trekken. Gebruik neemt toe DigiD is dit jaar al 110 miljoen keer gebruikt. Dat is nu al bijna evenveel als... Lees Meer »

AFM: Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk

human

De sector lijkt inmiddels ook zelf doordrongen van de urgentie de kwaliteit te verhogen, zodat onder anderen beleggers, pensioendeelnemers, consumenten en anderen kunnen vertrouwen op het oordeel van accountants. Dit stelt de AFM naar aanleiding van onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke controles en de kwaliteitsbeheersing en -bewaking door de vier grootste accountantsorganisaties, de zogenoemde Big 4 (Deloitte, EY, KPMG en PwC). Urgentie “Het wezenlijke product van een accountant is het leveren van een controle van goede kwalitei... Lees Meer »

DNB: Aantal actieve deelnemers bij pensioenfondsen daalt

old-people

Actieve deelnemers De daling van het aantal actieve deelnemers hangt onder meer samen met demografische ontwikkelingen. De generatie die in de jaren 1946 t/m 1950 is geboren, sluit zijn arbeidzame leven af en gaat met pensioen. In de genoemde jaren zijn meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor of daarna, zodat momenteel de betrekkelijk forse geboortegolf een andere levensfase ingaat. Een deel van de personen dat voorheen als actieve deelnemers geregistreerd stond, is nu als pensioengerechtigde deelnemer geregistreerd. Een ander deel, z... Lees Meer »

Mijnfondsen dragen pensioenen over aan Aegon

business-people

Aegon en de besturen van de fondsen hebben besloten de administratie van de pensioenen in Limburgse handen te houden, bij het voor deelnemers vertrouwde AZL. Met deze stap zijn de pensioenen van bijna 28.000 mensen gegarandeerd voor nu en in de toekomst. Niet eerder werden er fondsen van dit formaat overgenomen door een verzekeraar. Pensioenen worden verhoogd De pensioenen van AMF worden in januari verhoogd (geïndexeerd) met ruim 8%. Bij BFM ligt dat percentage op ruim 10%. Daarna worden de pensioenen niet meer verlaagd maar ook niet meer... Lees Meer »

Scroll To Top