woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: pensioenfondsen (pagina 2)

Tag: pensioenfondsen

AFM: Begin van kostentransparantie in jaarverslagen pensioenfondsen

folder2

Het waarom van de kosten De AFM heeft 52 jaarverslagen van pensioenfondsen onderzocht op beleggingskosten. In de jaarverslagen is niet altijd duidelijk welke factoren het niveau van de kosten verklaren. Zo heeft de samenstelling van de beleggingsmix grote invloed op de kosten. Maar in de jaarverslagen wordt niet verklaard op welke wijze de beleggingsmix de kosten concreet bepaalt. Informatie over de kosten, het rendement en de risico´s is vaak in aparte paragrafen in het jaarverslag opgenomen, zonder dat het verband hiertussen wordt toegelic... Lees Meer »

DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het buitenland toegenomen

investments2

In het eerste kwartaal van 2014 zijn de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het buitenland met EUR 74 miljard (+4,1%) toegenomen tot EUR 1.858 miljard, mede als gevolg van het verbeterde marktsentiment en risicoperceptie ten aanzien van de landen in het eurogebied. De buitenlandse uitzettingen van Nederlandse banken namen met bijna EUR 37 miljard (+3,9%) toe. Dit betrof vooral een toename van posities vis-à-vis landen in het eurogebied (excl. Nederland) en het Verenigd Koninkrijk (respectievelijk +EUR 18 en EUR 9 miljard), terw... Lees Meer »

DNB laat fondsen nadenken over de toekomstbestendigheid van hun bedrijfsmodel

pension

Zestig fondsen DNB heeft zestig pensioenfondsen gevraagd na te denken over de toekomst. Uit eerdere trajecten van pensioenfondsen die zijn gestopt, bleek namelijk dat onder meer een ongunstige kostenstructuur, beperkte premieruimte, een afnemend (actief) deelnemersbestand of een relatief steeds groter wordende groep gepensioneerden aanleiding vormden voor bestuurders om hun fonds op te heffen en de verplichtingen van deelnemers over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. DNB heeft deze zestig fondsen gevraagd aan de slag te gaan met... Lees Meer »

DvoorZ: Diensten voor zelfstandigen

boss

DvoorZ voor ondernemers Het slaan van een brug tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. Door de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag. Volgens cijfers van de KvK zijn er in 2013 (t/m augustus) 9.518 eenmanszaken opgericht. In 2013 waren er in het totaal 700.000 zelfstandigen in Nederland.. De verwachting is dat er in 2020 1 miljoen* eenmanszaken zijn. DvoorZ | Diensten voor Zelfstandigen slaat een brug tussen deze zelfstandigen en hun potentiële opdrachtgevers, door het starten van e... Lees Meer »

PwC: Beleggingsvastgoed groeit naar 45.000 miljard dollar in 2020

graphs

De expansie is het grootst in Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika. Zo groeit de voorraad in opkomende Aziatische landen de komende zes jaar met 140% naar ruim 10.000 miljard. Europa blijft achter. De groei in Europa stijgt met 27% van 6.800 miljard naar 8.600 miljard dollar. Volgens het rapport zet de expansie in de opkomende landen tussen 2020 en 2030 door met vergelijkbare percentages. De groei in de opkomende economieën leidt tot verdere urbanisatie. Er ontstaan nieuwe grote agglomeraties met aanzienlijke vastgoedmarkten. I... Lees Meer »

DNB: Lagere pensioenpremies en pensioenopbouw in 2014

pension

Jaarlijks houdt De Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van de pensioenpremies en de hoogte van de toeslagverlening, ook wel indexatie genoemd. Deze enquête wordt ingevuld door 25 grote pensioenfondsen die gezamenlijk zo’n driekwart van het totale aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden bevatten. De resultaten worden door het Centraal Planbureau gebruikt voor het bepalen van de koopkrachtontwikkelingen in het afgelopen en huidige jaar. Premie De pensioenpremies zijn in 2014 gedaald. In 2013 bedroeg de totale pensi... Lees Meer »

PwC: Beheerd vermogen groeit naar 100.000 miljard dollar in 2020

sales-increase

‘We voorzien een enorme toename van het beheerd vermogen en een verschuiving naar alternatieve beleggingen, zegt Frank van Groenestein, verantwoordelijk voor de asset management-praktijk van PwC. ‘Zo zien we een groeiende middenklasse in opkomende landen die en masse gaat nadenken over hun oude dag. Naar schatting behoren in 2020 meer dan één miljard mensen tot de middenklassers.’ Ruim de helft van de groei van het beheerd vermogen komt voort uit het feit dat meer mensen pensioen zullen gaan opbouwen. Het totale pensioenvermogen in de wereld... Lees Meer »

Landbouwgrondstoffen bieden in 2014 mooie kansen! Invinco Benelux

coffee2

Is het te droog en mislukt de oogst deels, dan stijgen de prijzen. Er ontstaan immers tekorten. Zit alles klimatologisch mee, dan zijn de oogstenovervloedig en groeit er een surplus. De prijs voor het product komt onder druk. Vermogensbeheerder Invinco merkt al enkele jaren, dat onder particuliere beleggers de belangstelling voor soft commodities sterk groeit. Ze stappen daarmee in het voetspoor van bijvoorbeeld hedge funds en grote pensioenfondsen. Voor deze instituten vormen commodities een vaste onderdeel van hun portefeuille. Invinco is ... Lees Meer »

Kamer van Koophandel wereldwijd erkend als uitgever van Legal Entity Identifiers

meeting

De LEI zal in de EU in eerste instantie worden gebruikt om alle ondernemingen die derivatencontracten aangaan of het afsluiten daarvan faciliteren, te voorzien van een wereldwijd unieke identificatie. Dit zodat zij aan hun rapportageverplichtingen over derivaatcontracten kunnen voldoen. Waarom een LEI-code? Het uniforme gebruik van de LEI-codes is van belang omdat vanaf februari 2014 bedrijven al hun nieuwe én hun uitstaande derivaten moeten rapporteren aan dataregisters met een ESMA-vergunning: de zogenoemde Trade Repositories (TR). Dit ... Lees Meer »

AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie

pension

De AFM is positief over de voorgestelde wijzigingen. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de consument in staat stellen een goede financiële planning voor zijn oude dag maken. Drie belangrijke vragen die pensioeninformatie moet beantwoorden zijn: (1) hoe veel krijg ik, (2) is dit genoeg en (3) wat moet ik doen als dit niet genoeg is? Op dit moment sluit pensioeninformatie nog niet altijd aan op de (informatie)behoefte van de deelnemer. Daardoor heeft de deelnemer te weinig handvatten om zelf actie te o... Lees Meer »

Scroll To Top