woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: pensioenfondsen (pagina 3)

Tag: pensioenfondsen

DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op buitenland toegenomen

sales

De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector namen in het derde kwartaal van 2013 met EUR 21 miljard (+1,2%) toe. Dit in tegenstelling tot het tweede kwartaal van dit jaar toen de uitzettingen met EUR 29 miljard (-1,6%) afnamen. De totale buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector bedragen eind derde kwartaal van 2013 EUR 1.771 miljard, waarbij de positie op de VS de grootste is. De toename van de buitenlandse uitzettingen van de Nederlandse financiële sector in het derde kwartaal van 2013 is v... Lees Meer »

Thema’s DNB toezicht 2014 leggen nadruk op integriteit, toekomstbestendigheid en herstel financiële buffers

money

In de brochure informeert DNB de financiële sector en het publiek over de thema’s waaraan ze in 2014 extra aandacht geeft, in aanvulling op haar reguliere toezicht op de financiële sector. De thema’s bouwen grotendeels voort op de toezichtthema’s van 2013, en vormen het uitgangspunt voor zo’n dertig verschillende onderzoeken bij financiële instellingen die DNB in 2014 zal uitvoeren. DNB verwacht van de onder toezicht staande instellingen dat zij binnen hun organisatie indien nodig maatregelen nemen op de in de brochure genoemde risicogebieden. ... Lees Meer »

De Vrijstellingsregeling Wft wijzigt op 1 januari 2014

calculator

Op 11 december jl. is de wijziging in de Staatscourant gepubliceerd. Als u twijfelt of uw activiteiten vallen onder de gewijzigde vrijstelling, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM, via ondernemersloket@afm.nl of via 0800 - 6800 680 (gratis). ... Lees Meer »

DNB: Drie miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij pensioenfondsen

old-people

Grafiek 1: Aantal pensioengerechtigde deelnemers naar type pensioen (in miljoenen personen) De forse stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, vloeit voort uit demografische ontwikkelingen. In de jaren 1946 t/m 1950 werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor. Deze zogenoemde “Babyboom”-generatie is de afgelopen jaren met pensioen gegaan of zal binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, zal de komende jaren doorg... Lees Meer »

Belfius en Gimv schakelen versnelling hoger met infrastructuur joint-venture DG Infra

entrepreneur

Midden 2007 vormden Gimv en Belfius, vanuit hun respectievelijke achtergrond als Europees private equity speler en marktleider in publieke en projectfinanciering, een joint-venture – DG Infra genaamd – om te investeren in infrastructuur en aanverwante activa. Dit omvat investeringen in publiek private samenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten en bedrijven in (veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport, afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedproj... Lees Meer »

Jan van Rutte zet investeringsinstelling op

donation

Meer vermogen investeren in Nederlandse economie Het idee van het opzetten van de NII komt voort uit het overleg dat kabinet en institutionele beleggers het afgelopen jaar hebben gevoerd. Uit dat overleg is gebleken dat pensioenfondsen en verzekeraars kansen zien om meer van hun vermogen te investeren in de Nederlandse economie. De NII moet er voor zorgen dat de vormgeving en bundeling van investeringsprojecten zodanig is dat zij aantrekkelijk zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars. Daarbij is te denken aan investeringsprojecten in de won... Lees Meer »

DNB past UFR-methodiek rentecurve pensioenfondsen niet aan vóór 2015

folder2

DNB volgt daarmee de voorkeur van het kabinet naar aanleiding van het advies over de UFR-methodiek voor pensioenfondsen. Dit advies, dat is uitgebracht door de ‘Commissie UFR’ onder leiding van mr. Drs. T.W. Langejan, is vandaag door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. DNB heeft kennis genomen van het advies van de commissie UFR, en spreekt haar waardering uit voor de gevolgde werkwijze en heldere onderbouwing. De Ultimate Forward Rate voor pensioenfondsen, die vorig jaar is ingevoerd bij het zogeheten Septemberpakket Pensioenen, spee... Lees Meer »

Pensioen3Daagse 2013: AFM en DNB geven op 1, 2 en 3 oktober gezamenlijk voorlichting over pensioen

old-people

De Pensioen3Daagse is een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken en haar partners, waaronder AFM en DNB. Tijdens deze drie dagen zetten ruim 250 organisaties zich in om Nederlanders meer inzicht en overzicht te geven in hun pensioensituatie. Pensioen3Daagse 2013 Hoe is uw pensioen opgebouwd? Wat gebeurt er met uw pensioen als u van baan verandert? Welke informatie krijgt u van uw pensioenfonds en waar moet u op letten? De Pensioen3Daagse 2013 gaat over de hoogte van het pensioen, maar ook over de gebeurtenissen in uw leven die hi... Lees Meer »

DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

old-people

Voorgestelde hervormingen Het consultatiedocument maakt de invoering mogelijk van een nieuw, reëel pensioencontract en het borgt de zekerheid van het bestaande, nominale contract. Het nieuwe contract streeft naar een bepaald pensioen met behoud van koopkracht, maar kent minder garanties. Met behulp van automatische aanpassingsmechanismes werken schokken in de financiële markten en in de levensverwachting direct, maar wel gespreid in de tijd door in de pensioenen. Het nominale contract biedt een hoge zekerheid op een bepaald pensioen. Daarin ... Lees Meer »

Leiders onderschrijven nieuwe G20/OECD principes over de financiering van investeringen op lange termijn

donation

Momenteel, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en staatsfondsen bezit meer dan 80 dollar biljoen aan activa. Pensioenfondsen alleen beheerd dan USD 20 biljoen aan activa aan het einde van 2012, met een jaarlijkse netto-instroom van spaargelden van meer dan $ 1 biljoen dollar. Maar slechts 1% van die activa geïnvesteerd in infrastructuurprojecten, met een nog kleiner deel in projecten voor schone energie. OESO-secretaris-generaal Angel Gurría zei: "The fall-out van de financiële crisis heeft de beperkingen van te vertrouwen op tr... Lees Meer »

Scroll To Top