woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Rabobank

Tag: Rabobank

Rabobank investeert in strategisch partnership met StartupDelta

rabobank

Rabobank wil een belangrijke rol in innovatie en ondernemerschap spelen door het faciliteren van startups in hun zoektocht naar financiering, kennis en netwerken. Jeroen Leffelaar, Managing Director, Large Corporates Food & Agri Rabobank: “Het partnership met StartupDelta ondersteunt ons in het realiseren van die ambitie. Innovatie speelt een sleutelrol binnen Rabobank. Het implementeren van nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen zal bijdragen aan de toekomst van onze klanten en die van Rabobank.” De bank is ook gestart met Rabo F... Lees Meer »

Na verrassend goed 2016 zet marktherstel varkenshouderij door

rabobank

De impact van de verwachte lichte afname van de Europese export en de verdere daling van het Britse pond wordt door de prijsstijging teniet gedaan. De druk op het aanbod zal tot zeker de zomer aanhouden, wat goede vooruitzichten biedt voor de biggen- en vleesvarkensprijzen. Export De import van China ligt dit jaar naar verwachting op hetzelfde niveau als in 2016. De concurrentie op deze belangrijke markt neemt echter toe, met name uit de Verenigde Staten. Hier is de productie in 2016 fors gestegen en bovendien krijgen steeds meer Amerikaanse ... Lees Meer »

Prijsherstel melk houdt aan in eerste kwartaal 2017

rabobank

De prijzen van zuivelgrondstoffen zijn in de tweede helft van 2016 omhoog geschoten. Vooral de vraag naar botervet drijft de prijzen op, terwijl de markt juist weer tegengewerkt wordt door de beperkte vraag naar mager melkpoeder en de hoge interventievoorraden, blijkt uit de rapportage. In het eerste kwartaal van 2017 zal het prijsherstel aanhouden, verwachten analisten van de Rabobank, doordat de melkproductie in de exportregio’s niet op korte termijn zal groeien. Situatie in Nederland Sectormanager Marijn Dekkers van de Rabobank: “De ruwv... Lees Meer »

Akkoord melksector over maatregelen fosfaatreductie

rabobank

Met het pakket komt de sector onder het fosfaatplafond. Het pakket bestaat uit maatregelen voor vermindering van fosfaat in het veevoer, een fosfaatreductieplan uit te voeren door de zuivelsector, goede voorwaarden voor potentiële stoppende veehouders en daarmee ingrijpen in de omvang van de veestapel. Alles bij elkaar opgeteld wordt in 2017 ruim 8 miljoen kilogram minder fosfaat geproduceerd en komt de melkveehouderij daarmee onder het afgesproken fosfaatplafond. Met dit maatregelenpakket moet de staatssecretaris in Brussel de derogatie veilig... Lees Meer »

Herman Wijffels Innovatieprijzen uitgereikt aan Aqua-Terra Nova & Moor Filtertechniek, AquaBattery en Hersenz

rabobank

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank, en Herman Wijffels reikten de prijzen donderdag uit  tijdens het Herman Wijffels Innovatie Event in Nijmegen. Sinds 2002 kent de Rabobank de innovatieprijs jaarlijks toe in diverse categorieën. De inzendingen worden beoordeeld op innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus en rentabiliteit. Aqua-Terra Nova BV & Moor Filtertechniek, winnaar categorie Food & Agri Een biologische waterzuiveringstechniek die ervoor zorgt dat in de glastuinbouw op natuurlijke w... Lees Meer »

Als een tandarts op het web

rabobank

Sinds een paar jaar heeft de Rabobank daarom een meldpunt waar goedwillende hackers melding kunnen maken van vermeende zwakke plekken in onze websites en systemen. Securityspecialisten van de bank beoordelen de melding en lossen het probleem indien nodig op. In dat geval krijgt de melder als dank een passende vergoeding – mits hij zich aan de voorwaarden heeft gehouden en geen schade heeft aangericht. White hat hackers worden deze goedwillende hackers genoemd – een verwijzing naar oude cowboyfilms, waar de good guys doorgaans een witte cowboyho... Lees Meer »

Koningin Máxima houdt Duisenberglezing van de Rabobank

rabobank

Voor nagenoeg alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties is financiële inclusie een eerste vereiste, zo benadrukte de koningin. Ook wees zij erop dat van het verstrekken van basisgezondheidszorg, onderwijs of voedselzekerheid geen succes mag worden verwacht als de toegang tot financiering een belemmering blijft. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar in belangrijke mate ook in Europa en de VS hebben delen van de bevolking geen of slechts beperkt toegang tot financiële diensten. De Rabobank Duisenberglezing richt zi... Lees Meer »

Rabobank: Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland

rabobank

De verwachte terugval van de groei van met name het Verenigd Koninkrijk en de VS raakt onze exportsector relatief hard. Hans Stegeman, hoofdeconoom Nederland van de Rabobank: “Het Verenigd Koninkrijk en de VS behoren tot onze belangrijkste handelspartners, dus dat verklaart veel. Bedroeg de groei van het uitvoervolume in 2015 nog 5 procent, dit en volgend jaar valt deze terug tot slechts 2¾ procent. Dat de waarde van de euro ten opzichte van vooral het pond een stuk hoger ligt dan in voorgaande jaren helpt ook niet echt.” Volgens de Rabobank... Lees Meer »

Persbericht halfjaarresultaten 2016

rabobak

Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie ligt op schema. De governance-wijziging is doorgevoerd en innovatie is geïntensiveerd. De klanttevredenheid is omhoog. De kapitaalpositie is verder versterkt en er zijn verdere stappen gezet met het sterker en flexibeler maken van de balans. Strategische keuzes dragen bij aan de twee missies van Rabobank: “Bankieren voor Nederland” en “Banking for Food”. Hiermee geeft Rabobank invulling aan haar ambitie om als coöperatieve, klantgerichte bank een duurzame bijdrage te l... Lees Meer »

‘Het aandeel van’ zet uitblinkers in het zonnetje

rabobank

De Rabobank richt zich in haar sponsorstrategie vanaf 2016 nog meer op de versterking van het lokale verenigingsleven. Omdat sport bijdraagt aan persoonlijke groei en aan een sterkere maatschappelijke betrokkenheid. De bank biedt ondersteuning in de vorm van geld, maar ook door het leveren van kennis en ondersteuning, door het inzetten van onze mensen of door het openstellen van haar netwerken. In haar nieuwe campagne 'Het aandeel van' zet de Rabobank – in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 – vrijwilligers in het zonnetje die de d... Lees Meer »

Scroll To Top