vrijdag, mei 24, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Rabobank (pagina 2)

Tag: Rabobank

FMO, Rabobank en Norfund investeren in Afrikaanse banken om groei in Afrika te stimuleren

rabobank

FMO, Rabobank en Norfund hebben ieder belangen in meerdere financiële dienstverleners ten zuiden van de Sahara. De belangen zullen samengebracht worden in een nieuwe onderneming, genaamd Arise. Het netwerk van Afrikaanse banken zal vanaf de oprichting in meer dan 20 landen aanwezig zijn en 660 miljoen dollar aan activa beheren. Naar verwachting groeit dit naar 1 miljard dollar. Arise koopt en beheert minderheidsaandelen in Afrikaanse financiële dienstverleners met als doel sterke en stabiele dienstverleners te creëren die zich richten op het kl... Lees Meer »

EBA maakt resultaten van de Rabobank bij EU-brede stresstest 2016 bekend

rabobank

De Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening. Uitgangspunt van de test is de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van Rabobank op 31 december 2015 (13,5% op transitionele basis en 12,0% op fully loaded basis). In de stresstest is gebruik gemaakt van twee scenario’s. In het basisscenario wordt uitgegaan van de macro-economische voorspellingen die de Europese Commissie in het najaar van 2015 heeft opgesteld. In het stressscenario wordt ... Lees Meer »

Rabobank verkoopt deel hypothekenportefeuille aan Delta Lloyd

rabobak

De transactie vertegenwoordigt 0.25% van de totale hypothekenportefeuille van Rabobank (201,5 miljard euro, eind 2015). Voor hypotheekklanten van Rabobank heeft de verkoop geen gevolgen. Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden die zijn afgesproken tussen klant en Rabobank blijven dezelfde. ... Lees Meer »

Rabobank: stijging varkensprijzen zet door

rabobank

De varkens- en biggenprijzen in Europa zijn in het tweede kwartaal meer gestegen dan verwacht. Dit is veroorzaakt door een onverwacht grote daling van het aanbod van varkens en een forse toename van de export naar China. De verwachting is dat de prijsstijging het komende halfjaar zal doorzetten na een tijdelijke stabilisatie in de zomerperiode, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens van de Rabobank. De huidige prijsopleving laat onverlet dat revitalisering van de Nederlandse varkenshouderij noodzakelijk is en om verande... Lees Meer »

Rabobank: overdracht huisarts- en tandartspraktijken in de knel door uiteenlopende wensen

rabobank

Ideale match tussen starter en stopper niet vanzelfsprekend voor huisartsen Startende huisartsen geven in het onderzoek een duidelijke voorkeur aan om een praktijk over te nemen samen met een of meerdere partners; slechts 19% wil dit alléén doen. Slechts 11% van de starters geeft aan voor een solopraktijk te gaan. Marleen Jansen, sectormanager gezondheidszorg bij de Rabobank: “De instromende generatie huisartsen bestaat in grote meerderheid uit vrouwen, namelijk voor ongeveer 80%. Die ‘feminisering’ zorgt voor een grote populariteit van loondi... Lees Meer »

Rabobank sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

rabobank

Sinds de presentatie van het kader op 4 juli jl. heeft Rabobank als belangrijke financiële dienstverlener voor MKB-bedrijven intensief overlegd met verschillende belanghebbenden. Het besluit om zich aan te sluiten bij het kader is genomen met het oog op de belangen van de klanten van Rabobank met een rentederivatencontract. Met de aanpak die het kader voorschrijft krijgen zij zo snel mogelijk duidelijkheid. Rabobank heeft zich als coöperatieve bank verzekerd van intern draagvlak voor haar besluit onder de lokale Rabobanken en bij de hoogste ver... Lees Meer »

Rabobank komt door extreme hagelbuien getroffen agrariërs tegemoet

rabobank

De lokale Rabobank-medewerkers hebben vanaf het eerste moment ondernemers waar nodig en mogelijk geholpen, variërend van het beantwoorden van vragen tot en met het inventariseren van schade.  De noodfaciliteiten die de bank in samenspraak met getroffen bedrijven kan treffen zijn: uitstel van aflossingen, uitstellen van inperking van seizoenkredieten of een overbruggingslening sluiten. Ook DLL en de Rabo Groenbank verlenen voluit medewerking om in de komende maanden de getroffen bedrijven te helpen en te zorgen dat ze kunnen beschikken over de b... Lees Meer »

Varkenshouders willen ‘beter en anders’ met ’Vitalisering Varkenshouderij’

rabobank

De positie van de Nederlandse varkenshouderij verbetert niet door meer of minder te produceren. Het gaat om ‘beter en anders’. De sector moet inspelen op veranderende wensen van consumenten, duurzamer produceren, de overlast voor de omgeving verminderen en een antwoord hebben op de lege en vaak verouderde stallen van vele bedrijven die gestopt zijn. De kern van het actieplan is dat de tijd van ‘vrijheid, blijheid’ voorbij is. Bepalend voor de toekomst is samenwerking. Via deelcollectieven van verschillende (keten)partners worden alle deelmarkt... Lees Meer »

Rabobank: online lease-aanvraag = direct duidelijkheid

rabobank

MKB-ondernemers hebben voor het maken van een volgende groeistap vaak bedrijfs- en transportmiddelen nodig. Voor de financiering daarvan kan financial lease een aantrekkelijke optie zijn, omdat de ondernemer maandelijks betaalt voor gebruik en niet in één keer een grote investering hoeft te doen. “Het gaat vaak om relatief kleine financieringen, waarvoor de ondernemer geen zin heeft om dagen tot weken te wachten op uitsluitsel. Die ondernemer wil zijn plan uitvoeren en dus snel zekerheid. Die duidelijkheid kunnen wij de ondernemer geven”, licht... Lees Meer »

Rabobank en Wageningen UR slaan handen ineen voor voedseleducatie

rabobank

Smaaklessen is een lesprogramma over eten en smaak voor groep 1-8 van de basisschool. Kinderen leren over voedsel én over gezond en duurzaam kiezen. Met Smaaklessen zijn vanaf 2006 meer dan 4.500 scholen (65%) in Nederland bereikt. Het programma wordt uitgebreid met verdiepende lesmodules, de zogenaamde Smaakmissies. Hierin ligt de nadruk op de herkomst van eten; kinderen gaan bijvoorbeeld zelf groente verbouwen, gaan met ouders naar de supermarkt, bezoeken boeren, tuinders of voedingsmiddelenbedrijven en gaan koken. Gezonde voeding, gezonde k... Lees Meer »

Scroll To Top