dinsdag, november 24, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: rechtbank

Tag: rechtbank

Kom uit het land waar prostitutie en blowen mag

nederlan

'Het land van Sinterklaas en Koninginnedag.' Dit zongen Lange Frans en Baas B bijna 10 jaar geleden. Sindsdien is er aardig wat veranderd in Nederland. Het Sinterklaasfeest verandert door het uiterlijk van de Pieten, Koninginnedag is tegenwoordig Koningsdag en de twee hierboven genoemde rappers hebben een hekel aan elkaar. Maar blowen en bordeelbezoek zijn nog altijd mogelijk in Nederland. Uitspraken van rechters blijven verbazen, zowel positief als negatief. Een politierechter in Overijssel veroordeelde een man tot een voorwaardelijke taaks... Lees Meer »

Ballast Nedam: Claim Blauwestad provincie Groningen afgewezen

law

Deze uitspraak is het resultaat van de procedure die de provincie in augustus 2012 is gestart tegen Ballast Nedam en BAM. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk. De claim tot schadevergoeding was gebaseerd op de veronderstelling van de provincie Groningen, dat beide partijen zich bij uittreding uit het project zouden hebben verbonden om uiterlijk op 31 december 2011 elk I00 bouwkavels af te nemen. Ballast Nedam en BAM hebben steeds gesteld dat zij in 2007 met toestemming van de provincie rechtsgeldig zijn uitgetreden en zich hebben geho... Lees Meer »

Rechter beperkt staking bij AkzoNobel in Rotterdam

law

Drie vakorganisaties hadden acties aangekondigd in de vorm van terugschakelen van de chloorproductie naar 40% op maandag 8 september en op donderdag 11 september naar 16%. Vooral dat laatste was onbespreekbaar voor AkzoNobel, omdat het onaanvaardbare risico’s voor milieu en veiligheid met zich zou meebrengen. Ondanks overleg met het stakingscomité hielden de bonden tot nu toe vast aan hun plannen. Vandaag diende daarom een kort geding voor de rechtbank in Rotterdam van AkzoNobel, Huntsman en Shin-Etsu tegen de vakorganisaties FNV, CNV en De Uni... Lees Meer »

Whatsapp bericht leidt tot ontslag op staande voet

mobile-phone

Social media is steeds meer ingeburgerd in de maatschappij. Ook op de werkvloer wordt er op los getwitterd, geappt en gemaild. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel recent bepaald dat een ziekmelding via whatsapp niet door de beugel kon, omdat zij valselijk zou zijn gedaan. De werknemer bleek namelijk, in weerwil van haar whatsapp bericht dat zij een blindedarmontsteking had en daardoor in het ziekenhuis lag, helemaal niet in een ziekenhuis opgenomen. Zij was daarnaast gedurende eni... Lees Meer »

Rijbewijs ingehouden? Klagen helpt om het eerder terug te krijgen!

car-insurance

Stel uw rijbewijs is ingehouden, omdat u bijvoorbeeld 101 km per uur reed waar u 50 mocht. U reed onder invloed, had openstaande boetes, of vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Wat is de procedure? Allereerst krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 3 dagen gaat uw rijbewijs naar de officier van justitie. Die beslist dan binnen 7 dagen of u uw rijbewijs langer moet missen. Krijgt u het nog niet terug, dan ontvangt u bericht hoelang dat duurt. Dat hangt af van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Beslist de officier van justitie om uw r... Lees Meer »

Rechtbank vernietigt boetes voor aanbieden van effecten zonder prospectus

law

Floresteca had effecten (rente-certificaten) aan het publiek aangeboden zonder door de AFM goedgekeurd prospectus. Volgens de AFM hadden die rente-certificaten in een aantal gevallen een waarde van minder dan €50.000 en was daarom een goedgekeurd prospectus verplicht. De rechtbank oordeelde echter dat niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat de tegenwaarde van de rente-certificaten minder dan €50.000 bedroeg. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfs... Lees Meer »

Juridisch advies schuldsanering

sadness

Juridisch advies faillissementsrecht Nadat het faillissement is afgewikkeld wendt u zich voor juridisch advies tot een jurist om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van alle schulden af te komen, immers opgebouwde schulden bij bedrijven of personen blijven altijd bestaan. Wat zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven in dit geval? De jurist zal aangeven dat u een aanvraag voor de wet schuldsanering natuurlijke personen kunt doen. Deze wet geeft u de mogelijkheid om van uw schulden af te komen zodat u weer een normaal financieel be... Lees Meer »

Afwijzing schadeclaim ROC’s inburgering

weigh

De vorderingen zijn geheel afgewezen en de Staat is in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank is sprake geweest van een samenhangend pakket van maatregelen dat de roc’s in staat stelde een goede uitgangspositie op de inburgeringsmarkt te verwerven. De ROC’s kunnen binnen 3 maanden hoger beroep bij het Gerechtshof tegen de uitspraak instellen. ... Lees Meer »

Oprichting nicheadvocatenkantoor Feenstra de Putter

weigh

De benodigde schaalvergroting binnen de advocatuur als gevolg van toenemende concurrentie en druk op tarieven staat haaks op de behoefte in de markt aan specialistische kennis en maatwerk op het gebied van insolventierecht en ondernemingsrecht. Deze specialismen, en meer in het bijzonder de combinatie ervan, raken bij grotere advocatenkantoren gemakkelijk ondergesneeuwd omdat het een bijzondere tak van sport betreft. Frank Feenstra en Artjan de Putter merkten dat het hierdoor steeds moeilijker werd aan hun cliënten de kwaliteit te leveren die z... Lees Meer »

AFM beboet N.I.B. Vastgoed B.V. voor bemiddelen in beleggingsobjecten zonder vergunning

money

Nadat de AFM in bezwaar de boete in stand heeft gelaten, is NIB in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van 18 augustus 2010. Ook de rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten bij uitspraak van 3 maart 2011. Wel heeft de rechtbank het besluit van de AFM vernietigd om de boete op grond van artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te publiceren. Nadat NIB in hoger beroep is gegaan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de opgelegde boete in zijn uitspraak van 15 juli 2013 uiteindelijk rechtmati... Lees Meer »

Scroll To Top