zaterdag, februari 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Rijkswaterstaat

Tag: Rijkswaterstaat

Merwedebrug A27: versnelde aanpak, hinder en veelgestelde vragen

rijksw

Onderzoek In verband met de verbreding van de A27, die gepland staat vanaf 2019, is onder andere gekeken naar de belastbaarheid van de 55 jaar oude Merwedebrug. Na diverse metingen en een visuele inspectie is besloten tot nader onderzoek. Inspecties hebben aangetoond dat de stalen draagbalken van de Merwedebrug mogelijk tekenen van overbelasting vertonen. Uit veiligheidsoverwegingen is daarom besloten om op de brug geen vervoer zwaarder dan 3,5 ton toe te laten. Uit voorzorg had Rijkswaterstaat begin oktober 2016 al besloten om geen extreem... Lees Meer »

Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet toegestaan op Merwedebrug

rijksw

Het betreft dus alle voertuigen zwaarder dan 3,5 ton (3.500 kg). De brug blijft normaal beschikbaar voor personenauto’s. Versteviging Op grond van de eerste onderzoeksresultaten had Rijkswaterstaat al besloten om binnen nu en twee maanden de brug aan de onderkant te verstevigen. Op dit moment wordt onderzocht of dit nog versneld kan worden. Onderzoek In verband met de verbreding van de A27 is onder andere gekeken naar de belastbaarheid van de 55 jaar oude Merwedebrug. Uit de berekeningen bleek dat de stalen draagbalken van de brug mogelijk ... Lees Meer »

Luchtfoto’s en beeldverslag omlegging A9 – april 2016

Luchtfotos en beeldverslag Omlegging A9 April 2016_desktop_generated_tcm21-82033

April 2016 In het beeldverslag (PDF, 1,16 MB) vindt u de foto's van de werkzaamheden in de maand april. In het verslag ziet u onder het plaatsen van liggers voor het viaduct over de Hoofdvaart bij Lijnden, de nieuwe A9 richting de A4 Amsterdam en een drietal luchtfoto's. Luchtfoto's In het fotoverslag vindt u drie van de elf luchtfoto’s die op zaterdag 2 april gemaakt zijn door Your Captain Luchtfotografie. De elf luchtfoto’s zijn allemaal in groot formaat terug te vinden en te downloaden in onze beeldbank. Beeldbank Alle foto’s (v... Lees Meer »

Landschapsarchitect zorgt dat veilige dijk bij Marken past

Landschapsarchitect dijk bij Marken_desktop_generated_tcm21-80762

Techniek en esthetiekTijdens de inloopavond op 18 mei kunt u 3 alternatieven van de dijk bekijken. De Vries, die werkt bij ingenieurs- en architectenbureau Sweco (voorheen Grontmij), is nauw betrokken bij de totstandkoming van die alternatieven: ‘Het is de taak van mijn collega’s en mij om techniek en esthetiek samen te brengen’, legt hij uit. ‘In het geval van Marken betekent dat: zorgen voor een dijk die Marken tegen overstromingen beschermt én goed in het landschap past. Voor dat laatste aspect ben ik verantwoordelijk.’ Wind en dynamiek ... Lees Meer »

Nieuwe geluidsontheffing Nieuwe Zeesluis IJmuiden ter inzage

Zeesluis-IJmuiden_3200x680_desktop_generated_tcm21-36522

Het gaat om baggerwerkzaamheden tot en met juli 2016 en bouw- en sloopwerkzaamheden van juli 2016 tot en met september 2016. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft hiervoor op 26 april 2016 een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Geluidsontheffing In de ontwerpbeschikking staat het voornemen om ontheffing te verlenen voor baggerwerkzaamheden tijdens de avond- en nachtperiode en zon- en feestdagen voor de woningen aan Sluiseiland, Kanaaldijk West, Midden en Oost en de woonboten in het uitwateringskanaal. Daarnaast is het voornemen... Lees Meer »

Rijkswaterstaat bouwt vleermuizentoren in Teesinkbos

Vleermuizentoren Tesinkbos 1280x640_desktop_generated_tcm21-80820

De toren wordt het nieuwe huis voor de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de zeldzame gewone grootoorvleermuis. Landschap Overijssel, eigenaar van Landgoed Teesinkbos, wordt eigenaar van de vleermuizentoren. Naar verwachting is het bouwwerk begin juni van dit jaar gereed. De vleermuizentoren gaat dienst doen als kraam- en winterverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis en als zomer- en winterverblijfplaats voor de gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger. De vleermuizen verblijven nu nog op de Boekelosestraat 191 en Broekmaatweg 6... Lees Meer »

Weekendafsluiting aansluiting Oosterbeek (25) en N224

heijmans A12 VEG_3200x1400_desktop_generated_tcm21-79988

De N224 is ter hoogte van de A12 dicht voor gemotoriseerd verkeer. Met uitzondering van fietsers en voetgangers: zij kunnen lopend, eventueel onder begeleiding, over het viaduct. Doorgaand verkeer op de A12 ondervindt tijdens dit weekend geen hinder van de werkzaamheden. Vervangen viaduct In het kader van de wegverbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord wordt het viaduct in de N224 over de A12 vervangen. Tijdens het laatste weekend van april wordt de N224, daar waar deze weg de A12 kruist, aangesloten op het nieuwe (en hogere) viaduct.... Lees Meer »

Aantal verkeersdoden gestegen in 2015

aantal-verkeersdoden-blijft-gelijk-in-2014

Minister Schultz van Haegen:  “De afgelopen vijftien jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het aantal helaas gestegen. Samen met lokale overheden en maatschappelijke partners blijf ik mij onverminderd inzetten om de doelstelling van maximaal 500 doden in 2020 te halen.” Leeftijd In de leeftijdscategorie tot 29 jaar is het aantal verkeersdoden nauwelijks toegenomen. Het aantal 65-plussers dat in het verkeer overleed, nam licht toe naar 250 doden in ... Lees Meer »

Rijkswaterstaat gunt eerste ‘natte’ DBFM contract Nieuwe Keersluis Limmel aan Besix

contract

Programmadirecteur Programma Sluizen Wies Vonck: ‘Dit is een mooie concrete stap die Rijkswaterstaat met de markt zet. In samenwerking en met aandacht voor het over en weer leren blijven we met elkaar in gesprek. Ik zie de uitvoering van het project met vertrouwen tegemoet en ga er vanuit dat de eerste leerervaringen van deze fase ook weer ten goede ingebracht kunnen worden in het programma Sluizen.’ Het consortium bestaat naast Besix Group uit Rebel Valley en als belangrijke onderopdrachtnemer Egemin. Het project Nieuwe Keersluis Limmel is ... Lees Meer »

Voornemen Rijkswaterstaat om Ballast Nedam te selecteren voor het project N31 Traverse Harlingen

traffic

Het design & construct project omvat de verbreding van de N31 in Harlingen van een tweebaansweg naar een vierbaansweg over een lengte van circa 3 km. Ongeveer 2 km van het traject komt in een verdiepte bak te liggen, waarmee de visuele tweedeling van de stad Harlingen verdwijnt. Voor de kruising van de N31 met het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct gebouwd en voor de kruising met de spoorlijn en het onderliggende wegennet worden over de verdiepte bak heen vijf nieuwe viaducten gebouwd. De totale contractwaarde bedraagt circa € 84 m... Lees Meer »

Scroll To Top