donderdag, december 5, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: risico’s

Tag: risico’s

Rabobank: Groei Nederlandse economie breed gedragen maar omgeven met risico’s

rabobak

Door de trage ontwikkeling van de wereldeconomie groeit ook de Nederlandse goederenuitvoer minder hard. Björn Giesbergen, nationaal econoom bij de Rabobank: “Behalve de uitvoer dragen ook de binnenlandse bestedingen bij aan onze groei. Hiermee blijft de economie op alle cilinders draaien. De consumptie van huishoudens neemt dit en volgend jaar verder toe door de verder aantrekkende werkgelegenheid en de stijging van de reële lonen. Daarnaast profiteren werkenden dit jaar van de belastingverlaging van vijf miljard euro. Huishoudens blijven wel t... Lees Meer »

Alertheid op fiscale risico’s noodzaak

money

DNB heeft in een vervolgonderzoek naar de systematische risicoanalyse geconstateerd dat slechts zeven van de 27 onderzochte trustkantoren aandacht hebben besteed aan fiscaliteit. Trustkantoren zouden juist deze risico’s goed in beeld moeten hebben, omdat de dienstverlening van trustkantoren vooral fiscaal gedreven is. Fiscale risico’s Fiscale risico’s zijn onder meer het ontduiken van (buitenlandse) belastingen of het doen van een onjuiste aangifte door de Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan wel door de doelvennootschap. Verder zijn er fi... Lees Meer »

“Smart Instrumentation” vormt steeds vaker cyber security dreiging

screen

In toenemende mate maken instrumentatie-devices, zoals opnemers, transmitters en actuators gebruik van technieken uit de IT zoals IP, WiFi en Bluetooth. Kleppen die via het TCP/IP protocol worden aangestuurd of sensoren die via Bluetooth worden uitgelezen zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Ook zijn er transmitters die volledig draadloos bv. druk-, temperatuur- of flowmetingen verrichten en de verkregen data doorsturen, daarbij soms zelfs gebruik makend van hetzelfde draadloze netwerk als de medewerkers. Door het enthousiasme over het ... Lees Meer »

DNB: “TLAC” vermindert risico’s mondiale systeembanken

businessman

Aanpak ‘Too-Big-To-Fail’-banken Grote stappen zijn in de afgelopen jaren al gezet met de verhoogde eisen voor kapitaalbuffers volgens het nieuwe Bazel-III raamwerk, waaronder de nieuwe conservation buffer, de contracyclische buffer en de kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken. Terwijl deze eisen nadrukkelijk gericht zijn op de opbouw van kapitaalbuffers van de hoogste kwaliteit zoals aandelenkapitaal en reserves, voorzien de meest recente voorstellen in extra ruimte die ook met bepaalde vormen van schuldpapier kan worden opgevuld. He... Lees Meer »

Reis bewust, Reis veilig

airplane

Landen welke kortgeleden nog paradijsjes op aarde waren veranderen in enkele weken/dagen in een land van chaos en vernietiging. denk aan Egypte, Zuid Soedan en de Ukraine. Veelal zijn niets vermoedende reizigers, zakenreizigers de dupe en moeten zij hun verblijf zo snel mogelijk verlaten en een veilig heenkomen zien te vinden. De hedendaagse wereld is niet meer de veilige wereld van pakweg 10 jaar geleden, landen waar je vroeger veilig kon verblijven blijken nu niet meer zo veilig. Veel vakantiegangers gaan op pad met een gevoel van dat over... Lees Meer »

Thema onderzoek commanditaire vennootschappen (97-2013)

touchpad

In het project onderzoekt DNB de integriteitsrisico’s die aan CV-structuren zijn verbonden en welke maatregelen trustkantoren nemen om deze risico’s te beheersen. ... Lees Meer »

Meer aandacht nodig voor risico’s online games voor kinderen

game

Dit, in combinatie met een vage grens tussen echt en virtueel geld, lage betaaldrempels en het delen van persoonsgegevens, maakt dat ACM in deze markt risico’s ziet. ACM benadrukt het belang van voorlichting aan ouders en kinderen over de risico’s bij online games. Ouders kunnen meer doen om problemen te voorkomen, maar kennen de mogelijkheden vaak onvoldoende. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse van de markt voor online games die ACM heeft uitgevoerd. De risico’s ontstaan doordat jonge kinderen intensief gebruik maken van onli... Lees Meer »

Scroll To Top