dinsdag, augustus 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: schadevergoeding

Tag: schadevergoeding

Per 1 januari 2016 voorschot voor álle slachtoffers

law

Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het CJIB het geld voor het slachtoffer. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven, als de dader acht maanden na het vonnis nog niet alles heeft betaald, het nog ... Lees Meer »

APS: MH17: perscommuniqué van de Vereniging van Letselschade Advocaten

law

In de media zijn berichten verschenen dat buitenlandse advocaten en andere organisaties diensten aanbieden met betrekking tot de vliegramp. In sommige gevallen wordt direct contact met nabestaanden gezocht. De LSA acht het van belang er op te wijzen dat rampen als de onderhavige partijen kunnen aantrekken die nabestaanden en andere betrokkenen met beloftes over schadevergoeding benaderen die niet waargemaakt kunnen worden. De LSA adviseert nabestaanden en andere betrokkenen om zich te allen tijde eerst goed te laten informeren en daarvoor ge... Lees Meer »

Moeder Dolmatov akkoord met schadevergoeding

law

Uit onderzoek van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie bleek later dat op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) bood zijn excuses aan en gaf richting de Tweede Kamer aan voldoende grond te zien om eventuele schade van de nabestaande(n) als gevolg van het overlijden van de heer Dolmatov te vergoeden. Naar aanleiding hiervan zijn na de publicatie van het inspectierapport de gesprekken met mevrouw Doronina en haar gemachtigde o... Lees Meer »

EU wil betere bescherming bedrijfsgeheimen

data-storage

Zo wil Brussel dat het voor slachtoffers simpeler wordt verhaal te halen bij bijvoorbeeld een rechter. Daarvoor is een gemeenschappelijke definitie van wat een bedrijfsgeheim is, nodig. Bovendien moeten slachtoffers makkelijker schadevergoeding kunnen krijgen. Ook moeten producten die inbreuk maken op bedrijfsgeheimen sneller van de markt gehaald kunnen worden, meent Brussel. Uit onderzoek is gebleken dat er bij een op de 5 bedrijven in de afgelopen 10 jaar zeker één keer is geprobeerd om bedrijfsgeheimen te ontfutselen. ... Lees Meer »

Scroll To Top