zondag, juni 7, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tag: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

pain1

Minister Asscher geeft in Den Haag in het bijzijn van werkgevers en werknemers het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Op deze bijeenkomst lanceert Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Hugo Borst en Leontien van... Lees Meer »

Heijmans renoveert en vernieuwt Haagse Resident

the-hague

De opdracht omvat de renovatie van de gebouwen Helicon en Castalia, beide onderdeel van De Resident, gelegen aan het Parnassusplein in het centrum van Den Haag. Belangrijk onderdeel van de opdracht betreft de nieuwbouw van een atrium, dat beide gebouwen met elkaar verbindt. De renovatie en nieuwbouw worden integraal uitgevoerd, Heijmans is verantwoordelijk voor zowel de bouwkundige als installatietechnische voorzieningen. De opdracht is mede verkregen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), waarbij Heijmans de hoogst... Lees Meer »

Minister Asscher geeft groen licht voor sectorplan Basisonderwijs en ICT

board

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vandaag bekendgemaakt. Tot eind mei kunnen nieuwe sectorplannen worden ingediend. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs neemt af, waardoor afgestudeerden van de pabo steeds vaker werkloos zijn. De verwachting is echter dat vanaf 2016 een lerarentekort dreigt door de vergrijzing. Minister Asscher vindt het belangrijk dat goed opgeleide jonge leerkrachten behouden blijven voor het onderwijs om het tekort op te vangen. In de ICT-sector is in de komende jaren behoefte aan nieu... Lees Meer »

Meer Nederlands-Turkse samenwerking in strijd tegen terreur

partner

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) en zijn Turkse ambtgenoot Davutoglu. ‘We hebben onder andere gesproken over intensieve samenwerking bij het tegengaan van foreign terrorist fighters’, aldus Timmermans. ‘Dat is van belang omdat zij een kwalijke factor zijn in het Syrische conflict, en omdat Nederlandse jihadistische strijders bij terugkeer naar Nederland een potentiële bedreiging zijn voor de binnenlandse veiligheid.’ Tijdens de conferentie kwamen de landen verder overeen meer samen op te trekken op het gebied van economie, vooral bij... Lees Meer »

Veiligheid en integratie kinderen voorop: eisen aan internaten

discriminat

Gemeenten zien er op toe dat de internaten aan de eisen voldoen en treden op als dit niet het geval is. De wet is vanaf vandaag gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl zodat iedereen erover mee kan denken. Het wetsvoorstel wordt voor de zomer aan de Tweede Kamer gestuurd. De internaten moeten vanaf 1 juli 2015 voldoen aan wettelijke eisen. Minister Asscher: ‘Het is belangrijk voor de integratie dat kinderen meedoen aan de Nederlandse samenleving. Ik wil tegengaan dat kinderen met hun rug naar de samenleving opgroeien. Om dit te voorkomen ... Lees Meer »

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

head

Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan PSA. Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit. Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan van werkdruk, a... Lees Meer »

Gemeenten aan de slag met participatieverklaring voor nieuwkomers in Nederland

oldpa

De minister ziet het als de rol van de overheid dat het voor iedereen die naar Nederland komt duidelijk is wat de rechten en plichten zijn. ‘Juist nieuwkomers willen de normen en waarden kennen om te weten wat er van ze verwacht wordt. Dat zorgt er ook voor dat ze makkelijker hun weg vinden in de Nederlandse samenleving en minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik.’ Behalve de verklaring zetten gemeenten ook andere middelen in zoals informatiebijeenkomsten, taaltrajecten en coaches om nieuwkomers zo goed mogelijk wegwijs te maken in de ... Lees Meer »

Afspraken in Brussel over bestrijding uitbuiting werknemers

law

Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag tijdens een Europese Raad in Brussel afgesproken. Europese landen worden verder verplicht informatie te verschaffen over de arbeidsvoorwaarden die in de sector of het bedrijf gelden. Door deze afspraken kan de uitbuiting van werknemers effectiever bestreden worden en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden worden voorkomen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Gelijk werk, gelijk loon in het land waar je werkt. Dat zou het uitgangspunt moeten zijn in Eur... Lees Meer »

Aanpak schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk

coin

Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Ook heeft de Inspectie SZW sinds deze maand 15 extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt in de loop van volgend jaar met een Wet Aanpak Schijnconstructies, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn nu nog veel constructies die weliswaar niet gewenst, maar... Lees Meer »

Bijstandsgerechtigden mogen voorkeur voor tegenprestatie uitspreken

colleagues

Staatssecretaris Klijnsma: “Talenten moeten worden benut. Ik vind het belangrijk dat gemeenten luisteren naar en rekening houden met de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de mensen. Gelukkig doen veel gemeenten dat ook. Ik wil alle gemeenten oproepen dat mensen hun voorkeur kunnen uitspreken wat zij willen gaan doen voor de samenleving. Als mensen niets willen, dan mag de gemeente best verlangen dat mensen toch een klus uitvoeren. Sommigen voeren liever zelfstandig klussen uit in de buitenlucht, anderen willen juist graag samen maatschappel... Lees Meer »

Scroll To Top