maandag, maart 18, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Sociale Zaken

Tag: Sociale Zaken

Benoeming inspecteur-generaal SZW

aivd-1_6c048c05

Marc Kuipers (1967) is sinds 2012 plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). In 2005 trad hij in dienst bij de AIVD als directeur Veiligheidsbevordering. Vanaf 2009 was hij bij deze organisatie directeur Operationele Expertise en Ondersteuning, tevens Chief Information Officer. Tussen 2000 en 2005 was Marc Kuipers werkzaam bij het ministerie van Justitie als directeur van de dienst Justis, de Justitiële Uitvoeringsdienst voor Toetsing, Integriteit en Screening. Eerder vervulde hij bij dit mini... Lees Meer »

Kwart van de werknemers ooit gepest, Asscher start campagne

pain1

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest. De campagne van minister Asscher richt zich niet alleen op de werknemers die pesten of gepest worden: ‘Zeven miljoen collega’s hebben elke ... Lees Meer »

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per januari 2015

business

Wet Werk en Zekerheid Payroll: werknemers die via een payrollbedrijf werken, krijgen vanaf januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn. Aanzegtermijn: bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract schriftelijk laten weten of het contract wordt voortgezet. Anders is de werkgever een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. Proeftijd: bij een tijdelijk contract van zes ma... Lees Meer »

‘Geen misbruik vrij verkeer werknemers in EU’

EU

Volgens de verklaring is het vrije verkeer een fundamenteel recht en een pijler onder het succes van de Europese interne markt. Maar ,,het vrije verkeer moet wel hand in hand gaan met de gelijke behandeling van alle werknemers''. Asscher strijdt al geruime tijd tegen schijnconstructies waarmee het mogelijk is buitenlandse personeel in te huren tegen veel lagere kosten dan Nederlandse werknemers. Binnenkort komt het kabinet met maatregelen om dergelijke schijnconstructies beter te kunnen tegengaan. Asscher zei vorige week hoopvol te zijn d... Lees Meer »

Aanpak schijnconstructies: minimumloon niet meer contant uitbetalen

coin

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat onder meer in de tweede voortgangsbrief schijnconstructies aan de Tweede Kamer. Het kabinet is vandaag akkoord gegaan om het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) naar de Raad van State te sturen voor advies. De nieuwe wet regelt dat een aantal ongewenste constructies wettelijk niet meer toegestaan zijn. Tevens krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven. De WAS is een uitwerking van het Sociaal Akkoord en volgens minister Asscher een belangrij... Lees Meer »

EU stemt in met bestrijding uitbuiting gedetacheerde werknemers

human2

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is zeer tevreden dat de richtlijn definitief is aangenomen: “Gelijk werk, hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt. Ik zie dit als een eerste mooie stap, na de bouw moeten we dit proberen uit te breiden naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw.” Een andere afspraak is dat boetes op onderbetaling ook in een ander land geïnd kunnen worden. De lidstaten hebben hierover afspraken gemaakt. Buitenlandse detacherende bedrijven worden verplicht inzage te geven in de arbeid... Lees Meer »

Strengere eisen aan uitzendbureaus

recruitment

Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet door de overheid en de uitzendsector om malafide bureaus aan te pakken. Er is voor ruim honderd miljoen euro aan sancties opgelegd. Ook de sector zelf zet stappen, maar niet snel genoeg. Te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus. Het is duidelijk dat de problemen bij de uitzendbureaus niet zomaar uit te roeien zijn. Wet- en regelgeving en handhaving maken het malafide uitzendbureaus en de personen achter deze bureaus steeds lastiger. Daarnaast wil Asscher het ... Lees Meer »

Asscher: code oranje voor arbeidsmigranten heeft gewerkt

conference

Vorig jaar augustus kwam hij met een 'code oranje'. Hij waarschuwde toen in dezelfde krant dat groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten de dupe dreigden te worden van het vrije verkeer van werknemers. ,,Als we willen blijven profiteren van de voordelen van het vrije verkeer, dan moeten we bereid zijn de negatieve neveneffecten ervan te bestrijden'', aldus de PvdA-minister toen. Hij benadrukt dat hij arbeidsmigranten niet aanvalt. ,,Ik verdedig ze.'' ... Lees Meer »

Arbeidsomstandigheden: tevredenheid werknemers daalt en loopt sterk uiteen, blijkt uit nieuw onderzoek

deficit

De uitkomsten van de Eurobarometer zullen een rol spelen bij de bespreking van het huidige en toekomstige EU-optreden op het gebied van arbeidsomstandigheden op 28 april in Brussel. Tijdens de conferentie zal worden besproken hoe de EU haar benadering van de arbeidsomstandigheden in de EU op consistente en toekomstgerichte wijze kan voortzetten om te zorgen voor een goede kwaliteit, veiligheid en kansengelijkheid op het werk. "Bij de bescherming en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de EU staat ons menselijk kapitaal op het spel. In... Lees Meer »

Asscher blij met EU-aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsmarkt

conference

Het europarlement stemde in Straatsburg in met voorstellen om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Er was al een principe-akkoord met de EU-lidstaten. De regels moeten voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van gedetacheerde Europese burgers die tijdelijk in een ander EU-land werken door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden omtrent uurloon en vakantiedagen. EU-lidstaten moeten beter gaan controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze wer... Lees Meer »

Scroll To Top