vrijdag, juli 10, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Split~Vision

Tag: Split~Vision

Gemeente Leeuwarden initieert integraal gegevensplatform en samenwerking Split~Vision en Enable-U

windows

Deze doelstelling leidde op 21 mei tot de strategische samenwerking tussen Split~Vision en Enable-U. Beide bedrijven staan bekend om hun snelle implementatietijd en gaan samen met de gemeente Leeuwarden dit unieke platform configureren. "Per juli/augustus dit jaar willen we klaar zijn, zodat de eerste 1.000 medewerkers digitaal kunnen", aldus een enthousiaste Klaas van der Heijden, directeur Split~Vision over deze unieke samenwerking. Om in de volle breedte te kunnen spreken van Governance onder architectuur en om te voorzien in een integ... Lees Meer »

Leeuwarden en samenwerkende gemeenten gaan digitaal samenwerken met SinglePoint-for-All

directors

Split~Vision gaat over een periode van 4 jaar tot mogelijk 2750 medewerkers in meerdere samenwerkende gemeenten, voorzien van een digitaal platform door de levering, inrichting, doorontwikkeling en het beheer van SinglePoint-for-All. "De insteek is erg goed en iedereen is positief. Een grote stap voor de gemeente en als je weet wat een voorbereiding eraan vooraf is gegaan, is het erg mooi om te zien dat we eindelijk die stap kunnen gaan zetten. Gemeente Leeuwarden is op zoek gegaan naar een partij die niet alleen kijkt naar het implementeren... Lees Meer »

Waterschap Rivierenland gunt aanbesteding aan Split~Vision

face

Al eerder, in de zomer van 2014 is Split~Vision bij Waterschap Rivierenland gestart met het ontwikkelen en implementeren van een integrale projectplanning; IPP met Microsoft ProjectServer. Dit is momenteel in volle gang en heeft als doel inzicht te geven in risico's, resources, capaciteiten en de inzet van mensen over alle projecten heen. Naast het IPP traject lopen er meerdere projecten bij het waterschap waaronder ROB2. Dit project staat voor registratie en ontsluiting van beheerobject gegevens. Het waterschap beheert en onderhoudt de infor... Lees Meer »

Limburgse gemeenten Weert en Leudal maken zich klaar voor zaakgericht werken

business-people

Gemeente Weert en Leudal gaan zaakgericht werken. Dit gaan zij doen met JOIN van Decos als zaaksysteem en de I-Controler van Split~Vision voor het beheer van de processen en zaaktypen.   In de overgang naar zaakgericht werken en ter voorbereiding op het werken met JOIN en zaaktypen.nl heeft Split~Vision samen met de gemeente Weert 350 processen/zaaktypes klaargezet in een doorlooptijd van twee maanden. Deze 350 zaaktypes zijn vanuit de referentiedatabase volledig geactualiseerd en ingericht in de I-Controler die als ZTC/DSP gebruikt wordt, a... Lees Meer »

Gemeente Heiloo geeft definitieve GO implementatie SinglePoint-for-all als zaak-, project- en DMS-systeem

face

In deze korte periode van twee maanden zijn meer dan vijftien zaaktypes volledig gevuld. Vervolgens is een groep van tien gebruikers van de gemeente Heiloo actief betrokken geweest bij het testen hiervan. De opbouw van de genoemde onderdelen was zo dynamisch dat wijzigingen gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden. Voor de tien testgebruikers is - samen met de gemeente Heiloo - een gepersonaliseerd medewerkersportaal opgeleverd, ingericht, getest en klaar voor gebruik. "De betrokkenheid van Split~Vision in het traject geeft een erg goed gevoel.... Lees Meer »

Waterschap Rivierenland gunt Split~Vision integrale projectplanning

http

Voor WSRL was deze aanbesteding belangrijk, om een partner te vinden die: Een adviserende en begeleidende rol, ter ondersteuning van de projectgroep integrale projectplanning; Medewerkers van WSRL helpen bij het opstellen van het functioneel en technisch ontwerp; De eerste opzet van de integrale planning in SharePoint vult met projecten uit de organisatie; Het definitieve ontwerp implementeert in een proefopstelling en omzetten naar de productie-omgeving. "Omdat Split~Vision haar beheertool Governance Controller voor Microsoft Shar... Lees Meer »

Gemeente Heiloo zet SinglePoint-for-All van Split~Vision in

sales-manager

Gemeente Heiloo kiest  de all-in-one Sharepoint oplossing van  Split~Vision, SinglePoint-for-All, om haar visie op digitaal werken en informatisering kracht bij te zetten. Niet alleen de geïntegreerde oplossing, maar ook de visie en aanpak van Split~Vision hebben er toe geleid dat Gemeente Heiloo, na een gedegen aanbestedingsprocedure, het project inclusief software gegund heeft aan Split~Vision. "Het implementeren van de oplossing is niet alleen een technische aangelegenheid, maar veel meer een strategische keuze. De functionele inrichting ... Lees Meer »

Split~Vision doopt zijn productoplossing om naar SinglePoint-for-All

solution

“We hebben ons geconcentreerd op een aantal belangrijke principes vanuit en voor de bedrijfsvoering. Deze strategische ontwerpbenadering vanuit de werkende mens en met de Governance Controller als regisseur vanuit de bedrijfsvoering, heeft SharePoint bijzonder praktisch en beheer(s)baar gemaakt”, aldus Klaas van der Heijden, directeur van Split~Vision. Tijdens de Overheid & ICT beurs van 9 en 10 april wordt de oplossing van gemeente Boxmeer live getoond. SinglePoint-for-All is een geïntegreerd geheel van oplossingen die alle naadloos samen... Lees Meer »

Waterschap Scheldestromen neemt I-Controler van Split~Vision in gebruik

sales-manager

Bij het Waterschap Scheldestromen is behoefte aan een beheerhulpmiddel voor DIV-medewerkers en eindgebruikers van het DMS in de vorm van eenduidige metadata en standaardregistraties. Daarnaast hebben de medewerkers de nadrukkelijke wens uitgesproken om te komen tot "van Zoeken naar Vinden''. I-Controler biedt die geavanceerde beheeromgeving voor de DIV-medewerkers en is dé informatiebron voor het bestuur en andere gebruikers van het DMS, op basis van DSP/ZTC. Het Model-DSP kan worden beschouwd als de meest complete en uitgebreide zaaktypecat... Lees Meer »

Scroll To Top