zondag, juni 7, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Staat

Tag: Staat

Verkoop Alt-A levert Staat € 1,4 miljard op

shares

Minister Dijsselbloem: “De overname van de Alt-A portefeuille was een van de noodzakelijke maatregelen om bij te dragen aan herstel van de stabiliteit van de financiële markten. Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee heeft ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiële sector verder af te bouwen.” De Staat nam de Alt-A portefeuille in 2009 noodgedwongen over van ING. Eind 2013 kondigde minister Dijss... Lees Meer »

Afwijzing schadeclaim ROC’s inburgering

weigh

De vorderingen zijn geheel afgewezen en de Staat is in het gelijk gesteld. Volgens de rechtbank is sprake geweest van een samenhangend pakket van maatregelen dat de roc’s in staat stelde een goede uitgangspositie op de inburgeringsmarkt te verwerven. De ROC’s kunnen binnen 3 maanden hoger beroep bij het Gerechtshof tegen de uitspraak instellen. ... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Hangmat

De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn. Daardoor werden bij het einde van het dienstverband te weinig vakantiedagen afgerekend door de werkgevers. Het gerechtshof oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de Europese richtlijn destijds onjuist te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2012 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijn. De Nederlandse Staat legt zich niet neer bij dit arrest van... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake SNS

law

Het is de eerste keer dat de Interventiewet is toegepast. De Staat vindt het belangrijk dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag hoe bepaalde onderdelen van de wet moeten worden uitgelegd, voordat het door de Ondernemingskamer bevolen deskundigenonderzoek van start gaat. Het is voor het deskundigenonderzoek van belang dat deze uitleg in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gegeven. De Staat heeft daarom besloten om gebruik te maken van de door de Ondernemingskamer geboden mogelijkheid om nu al in cassatie te gaan en niet te wachten totdat ... Lees Meer »

Scroll To Top