maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: staatssecretaris Klijnsma

Tag: staatssecretaris Klijnsma

Duidelijke regels over samenwonen en AOW-uitkering vanaf 1 februari

document2

Staatssecretaris Klijnsma vindt het van groot belang dat er nu duidelijke regels zijn: “Ook alleenstaande ouderen die vaak elkaars gezelschap opzoeken bijvoorbeeld als mantelzorger of om de eenzaamheid te doorbreken houden, als ze gewoon een eigen woning behouden, de hogere individuele aow-uitkering”. Zo krijgen ongehuwde AOW-ers die ieder een eigen (huur)woning hebben en daarvoor kosten maken, voortaan een AOW uitkering van 70% van het minimumloon. En vallen ze dus niet terug naar 50%. Dat kan per maand enkele honderden euro’s schelen. De verw... Lees Meer »

Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

pension

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorontwerp van wet nu ter consultatie aangeboden. Het voorontwerp van wet zal uiteindelijk tot aanpassingen van artikelen in de huidige Pensioenwet leiden. Daarom wil de staatssecretaris van onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen weten wat zij van het voorontwerp van wet APF vinden. Voor hen kan het APF interessant zijn als ze geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of aansluiting bij een algemeen pensioenfonds. Tot 24 februari 2014 krijgt een ie... Lees Meer »

Bijstandsgerechtigden mogen voorkeur voor tegenprestatie uitspreken

colleagues

Staatssecretaris Klijnsma: “Talenten moeten worden benut. Ik vind het belangrijk dat gemeenten luisteren naar en rekening houden met de persoonlijke wensen en kwaliteiten van de mensen. Gelukkig doen veel gemeenten dat ook. Ik wil alle gemeenten oproepen dat mensen hun voorkeur kunnen uitspreken wat zij willen gaan doen voor de samenleving. Als mensen niets willen, dan mag de gemeente best verlangen dat mensen toch een klus uitvoeren. Sommigen voeren liever zelfstandig klussen uit in de buitenlucht, anderen willen juist graag samen maatschappel... Lees Meer »

Regels AOW en samenwonen worden eenvoudiger

pension

Klijnsma: ‘Ik ben blij dat er simpele regels komen. Ongehuwde AOW-ers die een eigen (huur)woning hebben krijgen voortaan 70% AOW, indien ze een partner hebben die ook eigen (huur)woning heeft. Dit levert meer duidelijkheid op voor de AOW-ers.’ De regels zijn complex voor lattende AOW-ers en de controle is arbeidsintensief voor de SVB. Het voorstel zorgt er voor dat de regels eenvoudiger worden en er daardoor meer duidelijkheid komt voor de AOW-ers. De Sociale Verzekeringsbank kan deze regels dan ook makkelijker uitvoeren. De staatssecreta... Lees Meer »

260 extra medewerkers voor fraudeaanpak door UWV, de Inspectie SZW en SVB

job

UWV, de Inspectie SZW en SVB gaan intensiever samenwerken en de risicogroepen nog beter in kaart brengen. De regels voor het verkrijgen van een uitkering worden eenvoudiger en beter uitgelegd aan uitkeringsgerechtigden. Medewerkers van UWV en SVB worden getraind om fraude sneller te herkennen en voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van twee brieven, één over de fraudeaanpak en één waarin de voorstellen van ... Lees Meer »

DNBulletin: Voortvarende aanpak hervorming pensioenstelsel gewenst

old-people

Voorgestelde hervormingen Het consultatiedocument maakt de invoering mogelijk van een nieuw, reëel pensioencontract en het borgt de zekerheid van het bestaande, nominale contract. Het nieuwe contract streeft naar een bepaald pensioen met behoud van koopkracht, maar kent minder garanties. Met behulp van automatische aanpassingsmechanismes werken schokken in de financiële markten en in de levensverwachting direct, maar wel gespreid in de tijd door in de pensioenen. Het nominale contract biedt een hoge zekerheid op een bepaald pensioen. Daarin ... Lees Meer »

Scroll To Top