zondag, augustus 18, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: staatssecretaris Teeven

Tag: staatssecretaris Teeven

Verkeersboete vanaf 225 euro kan straks gespreid betaald

cars9

Begin 2015 wordt de aanpassing van de Wet Mulder ingediend bij de Tweede Kamer, zodat straks – op een nog nader te bepalen ingangsdatum - gespreide betalingen voor iedereen mogelijk worden bij verkeersboetes van 225 euro of hoger. Met dit boetebedrag wordt aangesloten bij het Wetboek van Strafrecht, waarin hetzelfde minimumbedrag staat voor het toestaan van termijnbetalingen. Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen verkeersboetes op grond van de Wet Mulder opgelegd. Hiervan wordt gemiddeld 95% in een jaar afgedaan, waarmee de tenuitvoerlegging ... Lees Meer »

Au pair hoeft minder te werken vanaf juli 2015

kids55

De au pairregeling is bedoeld voor toelating en verblijf van au pairs uit landen die niet behoren tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Het doel van het verblijf als au pair in Nederland is het leren kennen van de Nederlandse cultuur en samenleving. In ruil voor zakgeld en verblijf bij een gastgezin mag de au pair licht huishoudelijk werk verrichten. ... Lees Meer »

Noorse gedetineerden kunnen naar Nederland komen

cuffs

Afgelopen zomer heeft een Noorse delegatie meerdere bezoeken afgelegd aan Nederland, waarbij diverse Nederlandse gevangenissen werden bezocht. Tijdens de bezoeken waren de Noren onder de indruk van de Nederlandse inrichtingen. Nederland heeft al eerder ervaring opgedaan met gevangenen uit andere landen. Sinds februari 2010 zitten ongeveer 550 Belgische gedetineerden in de PI Tilburg. Hiervoor is in 2009 een verdrag gesloten. Ook tussen Nederland en Noorwegen moet een verdrag worden gesloten om dit mogelijk te maken. De uitgangspunten van ... Lees Meer »

Nieuwe wet transgenders treedt op 1 juli in werking

law

Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben. De wijziging van het geslacht in de geboorteakte komt tot stand doordat de transgender aangifte doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente w... Lees Meer »

Veiligheid van vreemdelingen nog meer centraal

politics

Zo hebben de IND, het COA en de DT&V recentelijk diverse initiatieven genomen, zoals het instellen van een multidisciplinair team, waardoor het reflecteren op elkaars werkzaamheden steeds meer een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers in de vreemdelingenketen wordt. Vanaf de zomer zal een belangrijk deel van de problemen op gebied van informatie-uitwisseling in de vreemdelingenketen nog verder worden opgelost door digitaal te gaan werken. Op die manier kan informatie worden gestapeld waarbij oude informatie niet ver... Lees Meer »

Kabinet gaat mobiel vreemdelingentoezicht intensiveren

visa

Effectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkhede... Lees Meer »

Zelfstandige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers is toegenomen

leaving

Uit het onderzoek blijkt verder dat de duur tussen enerzijds een negatieve beslissing en anderzijds het daadwerkelijke moment van vertrek, is afgenomen. Dit betekent dat uitgeprocedeerde asielzoekers na een negatieve beslissing van de IND sneller terugkeren dan in het verleden. Van alle asielzoekers die in 2005 werden afgewezen vertrok 11 procent binnen zeven jaar na de afwijzing, hetzij door zelfstandige terugkeer, hetzij door uitzetting. Van degenen die in 2011 werden afgewezen vertrok 23 procent aantoonbaar al na 1 jaar. Verder blijkt de kan... Lees Meer »

Vreemdelingen minder vaak in bewaring

folders

De gedaalde bezetting in vreemdelingenbewaring past bij het beleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bewaring echt alleen wordt toegepast als ultimum remedium. Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal terugbrengen tot 933 in 2016. Hij wijst erop dat er sinds het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov al veel verbetermaatregelen zijn ingezet, maar dat er ook nog veel werk moet worden verzet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om de opvolging van ... Lees Meer »

Wet lesbisch ouderschap treedt in werking

malon

De wet regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder - de zogenaamde duomoeder - juridisch ouder kan worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. Ook zorgt de wet ervoor dat lesbische ouderparen en hun kinderen vrijwel dezelfde ouderschapsrechten krijgen als heterogezinnen. Volgens staatssecretaris Teeven is de nieuwe wetgeving een grote stap voorwaarts, omdat een omslachtige, dure procedure nu niet meer nodig is. Teeven vindt ook dat de wet een kleine maar principiële stap is in de homo-emancipatie. “De Wet lesb... Lees Meer »

6500 kennismigranten snel geholpen door IND en Amsterdam in Expatcenter

help

Het Expatcenter Amsterdam Area is in samenwerking met de IND in juni 2008 als pilot van start gegaan en heeft in 2013 6500 kennismigranten en 800 bedrijven snel en eenvoudig geholpen bij de administratieve zaken die geregeld moeten worden als werknemers zich tijdelijk willen vestigen in de Amsterdamse regio. Kennismigranten die hier komen werken, kunnen in het Expatcenter direct na aankomst in Nederland hun verblijfsvergunning van de IND ophalen en hun inschrijving regelen bij een van de aangesloten gemeenten. Naast Amsterdam gaat dat om de ... Lees Meer »

Scroll To Top