zaterdag, december 14, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: staatssecretaris Van Rijn

Tag: staatssecretaris Van Rijn

Staatssecretaris Van Rijn: ‘Alle schoolpleinen rookvrij’

schoo

Inmiddels is bijna 50% van de scholen in het voortgezet onderwijs rookvrij, dat aantal moet uiteindelijk naar 100%. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs is nog veel winst te behalen. Hoewel het aantal rokers langzaam daalt, rookt nog ongeveer een kwart van de Nederlanders, waarbij middel- en laagopgeleiden opvallend meer roken dan hoogopgeleiden (26% voor middel- en 27% voor laagopgeleiden tegenover 18% van de hoogopgeleiden, cijfers COR - Continu Onderzoek Rookgewoonten). Niet beginnen met roken Martin van Rijn: 'Het aantal jongeren... Lees Meer »

Staatssecretaris Van Rijn lanceert jongerenwebsite over toevoegingen tabak

cigarettes

Van Rijn: “Speerpunt van ons tabaksbeleid is voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Want als het je lukt om als tiener niet te roken is de kans veel groter dat je als volwassene ook niet verslaafd raakt. En dat is natuurlijk veel gezonder. Onze nieuwe site kan jongeren helpen om niet met roken te beginnen. Met een paar klikken kunnen ze precies zien wat fabrikanten aan tabak toevoegen om roken bijvoorbeeld beter te laten smaken. En ze kunnen zien dat die toegevoegde stoffen ook schadelijk zijn voor hun gezondheid, bovenop de schadelijkheid ... Lees Meer »

VNG: zorgen niet meteen weggenomen, maar blij met gedeelde verantwoordelijkheid

conference

Dat is de eerste reactie van de VNG op de brief die het kabinet verstuurde over de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten. Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten gaf onlangs aan dat het voorwaardenpakket voor de decentralisatie van de Wmo ontoereikend is voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het bestuur heeft dit nadrukkelijk onder de aandacht van het kabinet gebracht. De zorgen van gemeenten spitsen zich met name toe op de financiële risico’s, met name met betrekking tot het overgangsjaar 2015, het ont... Lees Meer »

Gemeenten: Voorwaarden uitvoering decentralisatie zorg nog ontoereikend

presentation

Opvallend is dat de zorgen en bezwaren van voor- en tegenstemmers sterk overeenkomen. Met andere woorden, er zijn vooral “ja, mits” en “nee, tenzij “ toelichtingen op de uitgebrachte stemmen. Gemeenschappelijk zijn de zorgen die gemeenten op dit moment hebben over de wijze waarop de decentralisatie van taken naar gemeenten van Rijkswege vorm krijgt. Tegen die achtergrond verwijzen gemeenten naar de nog steeds bestaande onduidelijkheid over de budgetten, te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars, de vertraging waarop het w... Lees Meer »

Huisverbod bij huiselijk geweld werkt

house3

De Wet tijdelijk huisverbod is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst. Deze periode kan, indien na tien dagen de ernstige geweldsdreiging nog niet is geweken, worden verlengd tot maximaal 28 dagen. Tijdens het huisverbod krijgen alle betrokkenen (plegers, achterblijvers en eventuele kinderen) hulpverlening aangeboden. Het onderzoek toont aan dat na een huisverbod nieuw huiselijk geweld vaker uitblijft dan in vergelijkbare zaken waarin gee... Lees Meer »

Scroll To Top