zaterdag, augustus 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: staatssecretaris

Tag: staatssecretaris

Reactie Staatssecretaris Dijksma ongeluk Dalfsen

Dalfsen+trein+ongeluk

Bij Dalfsen is een trein ontspoord door een botsing met een hoogwerker die via een beveiligde overweg het spoor overstak. De trein is tegen de hoogwerker aangebotst waardoor de trein is gekanteld. In de trein zaten circa 15 passagiers. De Inspectie Leefomgeving en Transport en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid doen vandaag onderzoek ter plaatse. ... Lees Meer »

Staatssecretaris Dijkhoff breidt lijst met veilige landen van herkomst uit

Asielaanvragen van asielzoekers uit veilige landen van herkomst worden met voorrang behandeld. Bovendien geldt voor deze zaken vanaf 1 maart een versnelde procedure. Deze versnelde procedure bestaat uit één gehoor. Asielaanvragen van asielzoekers uit een veilig land kunnen worden afgewezen als kennelijk ongegrond. Dit betekent onder meer dat de afgewezen asielzoeker de uitkomst van zijn beroep niet in Nederland mag afwachten en per direct Nederland moet verlaten. Ze hebben dan ook geen recht meer op opvang. Asielzoeker uit veilige landen van he... Lees Meer »

Staatssecretaris Klijnsma: ‘Korting door afkoop klein pensioen herstellen’

klijnsma-568x319

Mensen die eerder al in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag besloten. Zij heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De staatssecretaris liet afgelopen december onderzoek doen naar de uitvoeringspraktijk van de afkoop klein pensioen door de SVB. Dit mede op basis van een aantal casussen die is aangereikt door de ombudsman van omroep Max... Lees Meer »

Staatssecretaris Dijkhoff past regeling voor buitenlandse investeerders aan

crowdfunding

De regeling wordt op drie punten aangepast. - De eerste verblijfsvergunning voor buitenlandse investeerders zal drie in plaats van één jaar geldig zijn. De huidige geldigheidsduur van één jaar zorgt voor onzekerheid bij buitenlandse investeerder over de vraag of ze na dat jaar in Nederland mogen blijven. - Buitenlandse investeerders hebben geen accountsverklaring meer nodig. De IND blijft wel controleren bij de Financial Intelligence Unit (FIU) of de buitenlandse investeerder gelinkt kan worden aan een verdachte transactie in Nederland of... Lees Meer »

Gezinnen met kinderen slechts bij uitzondering in vreemdelingenbewaring

kid

Ook op deze gezinslocaties staat terugkeer voorop. Zo krijgen bewoners meer activiteiten aangeboden die hierop gericht zijn. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de adviezen in het rapport ‘Verloren Tijd’ van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ). Het ACVZ-advies om het buitenschuldbeleid niet te verruimen, neemt Teeven ter harte, zo blijkt uit de visiebrief vreemdelingenbeleid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De staatssecretaris verandert ook de huidige praktijk waarbij vreemdelingen in bewaring visitaties moeten ond... Lees Meer »

Reactie AFM op consultatie wetsvoorstel Invoering reële ambitieovereenkomst

notes

Lees hier de reactie van de AFM. ... Lees Meer »

Wet Modern Migratiebeleid treedt per 1 juni 2013 in werking

windmill

Hierdoor vervalt voor veel vreemdelingen en voor de IND een dubbele aanvraagprocedure met een dubbele toetsing. Daarnaast kunnen reguliere verblijfsvergunningen voor een langere duur verleend worden, waardoor vreemdelingen deze minder vaak hoeven te verlengen. Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid makkelijker worden gewisseld van bijvoorbeeld een onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is. Dit leidt tot snellere procedures en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, zo schrijft... Lees Meer »

Scroll To Top