vrijdag, januari 15, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: strategie

Tag: strategie

Evaluatie Nederlandse contraterrorisme-strategie

europa-beging-misdaden-gebied-van-contraterrorisme

De contraterrorisme-strategie voor 2011-2015 biedt een overzicht van alle CT-maatregelen en beoogt een integrale aanpak te borgen. Een grote groep van partners binnen en buiten de overheid is immers betrokken bij de uitvoering van de strategie. Uitgangspunt daarbij is een brede benadering van terrorisme, die wordt gekenmerkt door een combinatie van preventie en repressie en door nauwe samenwerking tussen de verschillende lokale en landelijke partners. Deze brede benadering is in potentie krachtig. Zo kan bijvoorbeeld de dreiging van radicaliser... Lees Meer »

Nieuwe post-HBO opleiding: Informatiemanagement en Bedrijfsvoering

studenbt4

De nieuwe 15-daagse post-HBO opleiding Informatiemanagement en Bedrijfsvoering leidt cursisten op tot breed inzetbare informatieprofessionals op het snijvlak van Business & IT. Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er grote vraag naar informatieprofessionals die informatie, kennis, processen en systemen kunnen analyseren en beheren in lijn met de organisatiestrategie. Deze vraag is zo groot dat International Management Forum (IMF) haar portfolio heeft uitgebreid met de post-HBO opleiding Informatiemanagement en Bedrijfs... Lees Meer »

BIL sluit kantoor Singapore in kader van nieuwe strategie

kantoor

Ondanks het potentieel van de Aziatische markt voor private banking-activiteiten is hiertoe besloten na inventarisatie van de internationale aanwezigheid van de BIL-groep in het licht van het nieuwe strategische kader en nadat de vereiste procedures waren afgerond en het betrokken personeel was ingelicht. BIL Singapore begon haar activiteiten in 1982 en telt er thans 23 medewerkers. "Na vele jaren van activiteit in het land was de sluiting van ons kantoor in Singapore een moeilijk te nemen maar noodzakelijk geworden besluit aangezien een duu... Lees Meer »

Banque de Luxembourg wint twee prijzen

winner

Banque de Luxembourg heeft twee prijzen ontvangen van Global Banking & Finance Review, de in Londen gevestigde portaalsite voor financiële informatie met 2 miljoen bezoekers. Het gaat om de volgende prijzen: Best Wealth Management Bank Luxembourg 2014 Best Wealth Management Bank Western Europe 2014 Wij willen graag onze cliënten bedanken. De in 2011 opgerichte prijzen belonen "innovatie, succes, strategie en "inspirerende" veranderingen in de internationale financiële gemeenschap". Deze twee prijzen volgen op de international... Lees Meer »

Banque De Luxembourg: Wat is de aangewezen strategie in een context van lage rente?

co

In overeenstemming met onze voorzichtige aanpak geven wij momenteel de voorkeur aan gediversifieerde fondsen met verschillende risiconiveaus en rendementen. Deze fondsen beleggen in kwaliteitsondernemingen en kunnen de spreiding van hun vermogen over de verschillende beleggingscategorieën afstemmen op de marktomstandigheden. Lees meer over onze fondsenselectie, die ten doel heeft uw vermogen te doen groeien. ... Lees Meer »

Connexxion: nieuwe strategie om bedrijf weer winstgevend te maken

business

Het financiële resultaat is met name het gevolg van afboekingen die noodzakelijk waren nadat Connexxion het openbaar vervoer in Twente en in de stad Utrecht was kwijtgeraakt, evenals het Valys contract bij taxi. Ook een aantal andere factoren speelden mee, zoals hogere sociale lasten, de achterblijvende productiviteit en tegenvallende passagiersomzet. In de taxisector, waar Connexxion marktleider is, speelden met name overcapaciteit en daling van het marktaandeel een rol. In balans “Ondanks het verlies is de netto-schuldenpositie verbeter... Lees Meer »

EU: Gezondheid en veiligheid van werknemers moet beter

movement

Naast het menselijk leed veroorzaakt dit ook aanzienlijke economische schade: alleen al in Duitsland leidt ziekteverlof ieder jaar tot een verlies aan productiviteit van naar schatting 3,1% van het bbp. Ongevallen en ziekte maken ook de sociale zekerheid duurder. Uit een studie van 2010 blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie van arbeidsongevallen, uiteindelijk tussen de 1,29 en 2,89 euro winst oplevert. Betere arbeidsomstandigheden Wat stelt de EU zoal voor om werknemers beter te beschermen? kleine bedrijven moeten ... Lees Meer »

FrieslandCampina op koers met mvo- en duurzaamheidsdoelstellingen

cows

Deze doelstellingen zijn gebruikt voor het maken van actieplannen voor de komende jaren. Voor de langetermijn heeft FrieslandCampina de ambitie om bij te dragen aan het oplossen van drie wereldwijde uitdagingen: de groeiende wereldbevolking, vergrijzing onder boeren en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. Het mvo-jaarverslag over 2013 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten. Het FrieslandCampina MVO-verslag is met ingang van dit jaar alleen digitaal verkrijgbaar. Op deze manier draagt de onderneming bij aan het verminderen van ... Lees Meer »

Trans-Atlantische relaties belangrijker dan ooit

partner

‘De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien dat stabiliteit fragiel is, en dat ontwikkelingen – ook richting democratisering – pijnlijk en volatiel kunnen zijn. Maar het zijn de ontwikkelingen in landen en regio’s die grenzen aan Rusland, die vandaag laten zien wat de verdere bedreigingen zijn voor onze stabiliteit, welvaart en gedeelde waarden’, aldus Timmermans. De minister hecht veel waarde aan een eensgezind trans-Atlantisch optreden in de Oekraïne-crisis. ‘Nederland zet zich in voor een nauwe samenwerking, gericht op... Lees Meer »

Jungle Minds: een nieuwe directie met Jungle Minds karakter

meeting

Een nieuwe directie met Jungle Minds karakter De drie nieuwe directieleden zijn al jaren werkzaam voor Jungle Minds en nemen nu een meerderheidsbelang in Jungle Minds. Daarmee komt een eind aan een periode van overnamegeluiden. "Met Jungle Minds liep het de laatste jaren uitstekend, maar er was altijd sprake van een mogelijke overname. Grote consultancy clubs, reclamebureaus, IT-bedrijven; uit elke hoek was interesse in de expertise van Jungle Minds. Toen er dit najaar concrete aanbiedingen op tafel lagen voor verkoop hebben wij drieën ons a... Lees Meer »

Scroll To Top