zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Teeven

Tag: Teeven

Teeven blij met akkoord over vergoeding voor filmmakers

movies

De bewindsman is ervan overtuigd dat hiermee een toekomstbestendige oplossing is gevonden die op afgewogen wijze rekening houdt met de verschillende gerechtvaardigde belangen van de betrokken partijen. Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen Rodap (een samenwerkingsverband van producenten, omroepen en (kabel)distributeurs) en PAM (Portal Audiovisuele Makers, een samenwerkingsverband van collectieve beheersorganisaties en vakorganisaties van scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs). De afspraken die de branche heeft gema... Lees Meer »

Teeven wil aanpassing van inreisverbod

nederlan

In 2012 en 2013 is ruim 8000 keer een inreisverbod opgelegd aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en niet mogen terugkeren. Het ging veelal om een licht verbod (ruim 7000). De rest betrof een zwaar inreisverbod, dat maximaal 20 jaar kan duren. Dat blijkt uit een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het negeren van een zwaar inreisverbod of een ongewenstverklaring is een misdrijf, waarvoor de... Lees Meer »

IND: Afschaffing meldplicht EU-burgers nu definitief

EU

Ongewijzigd EU-onderdanen die verblijf aanvragen voor een familielid met een niet-EU-nationaliteit (zgn. derdelanders) moeten zich nog wel inschrijven bij de IND. Inschrijving is in deze situatie een indicatie van rechtmatig verblijf van de hoofdpersoon op het moment van de aanvraag. De IND blijft ook (ongevraagd) het verblijfsrecht van EU-burgers toetsen in specifieke situaties naar aanleiding van signalen van betrokken instanties dat ze mogelijk niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van rechtmatig verblijf. ... Lees Meer »

Teeven bezoekt Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel

handshake

De uitkomst van het gesprek is dat het huidige onderzoek door de Inspectie V&J wordt uitgebreid naar de invoer van ongeoorloofde goederen en de veiligheid bij de Rooyse Wissel. Lopende het onderzoek van de Inspectie V&J worden geen nieuwe patiënten in de RW ondergebracht. Daarnaast bekijkt Teeven met de kliniek de mogelijkheid van het plaatsen van een tijdelijke procesbewaker in de RW. Ook werd vandaag een extra spitactie uitgevoerd door de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid van Dienst Justitiële Inrichting, waarbij opnieuw uitgebre... Lees Meer »

Teeven spreekt ter gelegenheid Europese Dag van het Slachtoffer

human-traffic

Thema van het symposium was de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik. Teeven stond in zijn toespraak onder meer stil bij wat er allemaal al is gedaan om de positie van deze slachtoffers te verbeteren. Zo hebben zij recht op rechtsbijstand die door de overheid wordt betaald. Ook wordt er in het strafproces volgens de staatssecretaris meer rekening gehouden met de specifieke wensen en behoeftes van slachtoffers. “Een mooi en aansprekend voorbeeld vind ik zelf de Amsterdamse zedenzaak, waar ouders van de misbruikte kinder... Lees Meer »

Teeven breidt mogelijkheden vreemdelingentoezicht uit

police2

Op dit moment is het enkel mogelijk om de woning binnen te treden en na binnentreding zoekend rond te kijken. Omdat de politie en de marechaussee in de praktijk ervaren dat deze bevoegdheid te kort schiet, worden de mogelijkheden van het vreemdelingentoezicht verruimd. Met een beperkte doorzoeking kunnen documenten, die er soms later wel blijken te zijn, mogelijk eerder worden gevonden. Deze documenten zijn van belang in het kader het terugkeerproces. Doorzoeking mag alleen maar plaatsvinden als het doel is om de identiteit, nationaliteit en... Lees Meer »

Opstelten en Teeven: dader betaalt eigen bijdrage

weigh

De maatregelen vloeien voort uit het regeerakkoord. Ook gaan daders een bijdrage leveren in de kosten van de zorg aan slachtoffers van strafbare feiten. Daarom gaat een deel van de opbrengsten naar de slachtofferzorg. De bijdrage voor kosten van de veroordeling en slachtofferzorg moet samen met de eigen bijdrage voor het verblijf in een justitiële inrichting leiden tot een netto opbrengst van € 65 miljoen per jaar. De bewindslieden vinden het niet vanzelfsprekend dat kosten voor strafvorderlijk optreden, slachtofferzorg en tenuitvoerlegging ... Lees Meer »

Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

law

Voor de komst van het AICE was er geen centrale administratie, waardoor het kon voorkomen dat over dezelfde persoon bij verschillende instanties informatie bekend was zonder dat deze instanties dat van elkaar wisten. Met de komst van het AICE zal straks direct zichtbaar zijn welke andere strafrechtelijke beslissingen nog openstaan, waardoor beter en sneller kan worden begonnen met de tenuitvoerlegging. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat een gedetineerde tijdens zijn resocialisatietraject afkickt in een verslavingskliniek, en dan blijkt dat hij n... Lees Meer »

Teeven: scheiden zonder rechter mogelijk

oldpa

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan ... Lees Meer »

Ministerie en horeca pakken straatroven in uitgaansgebieden aan

robbery

Een groot deel van de straatroven vindt plaats in en om horecagelegenheden. Het gaat de daders vooral om mobiele telefoons. Doel van de campagne is om klanten erop te wijzen dat ze hun telefoon in de gaten moeten houden om te voorkomen dat ze een makkelijk doelwit zijn van straatrovers. Bij de aftrap van de Week van de Veiligheid in Den Haag woonde staatsecretaris Teeven ook een deel van een overvaltraining voor horeca-ondernemers bij. De Week van de Veiligheid - van 7 tot en met 12 oktober – staat dit jaar in het teken van “Voordeel door Ve... Lees Meer »

Scroll To Top