zondag, mei 31, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: tewerkstellingsvergunning

Tag: tewerkstellingsvergunning

Onderzoek Inspectie SZW of buitenlandse studenten hier wel mogen werken

colleagues

Een buitenlandse student die een verblijfsvergunning heeft voor een studie, mag in Nederland maximaal tien uur per week werken, of 40 uur per week in de maanden juni, juli en augustus. Hierbij gaat het om studenten die komen uit een land buiten de EER en Zwitserland, of uit Bulgarije of Roemenië (voor deze twee landen gold dit tot 1 januari 2014). De werkgever moet dan wel over een tewerkstellingsvergunning beschikken. De Inspectie heeft gericht bij bepaalde bedrijven geïnspecteerd, vooral bij bedrijven in de horeca, de detailhandel en de ui... Lees Meer »

5 bedrijven laten vreemdelingen werken: ruim 3 miljoen euro boete

sadness

Bij de werkzaamheden werden 66 Roemenen ingezet zonder tewerkstellingsvergunning. De opdrachtgevers kregen een boete van respectievelijk € 384.000,- en € 372.000,-. De hoofd- en onderaannemers kregen ieder een boete van € 792.000,-. Tegen de boetebeschikking kunnende betrokken bedrijven in bezwaar en (hoger)beroep gaan. Het gaat om twee Zwitserse bedrijven die vrijwel gelijktijdig aan een Nederlandse scheepswerf de opdracht gaven om twee schepen te bouwen. De scheepswerf besteedde het werk weer uit aan een aannemer die hiervoor weer een onde... Lees Meer »

IND: Dien op tijd een verlengingsaanvraag in voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

notes

Het is belangrijk om op tijd uw vergunning te verlengen. Tijdens de behandeling van uw aanvraag om verlenging mag u alleen werken met: Een geldige verblijfsvergunning met een tewerkstellingsvergunning; of Een geldige gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA); of Een aanvullend document waarop staat dat u mag werken. Vraag dus op tijd, in ieder geval 2 tot 3 maanden voor het aflopen van de vergunning, een verlenging aan. Daarmee voorkomt u dat u tijdelijk niet mag werken. Hoe kunt u de vergunning verlengen? De Immi... Lees Meer »

‘Nederland te strikt met vergunningsplicht’

nederlan

Het advies komt er in de zaak van een Nederlandse boete (van 264.000 euro) voor energieleverancier Essent. Essent had als opdrachtgever aan een Nederlands bedrijf gevraagd steigers te bouwen. Dit bedrijf liet dit vervolgens uitvoeren door een Duits bedrijf, waar 29 Turken, 1 Marokkaan en 3 arbeiders uit voormalig Joegoslavië werkten. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie mocht dit niet, omdat de vreemdelingen geen Nederlandse tewerkstellingsvergunning hadden. De kwestie kwam bij de Raad van State, die op zijn beurt de zaak doorverwees naar... Lees Meer »

Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers

weigh

Single Permit Verder wordt op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. De GVVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De v... Lees Meer »

Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) treedt op 1 april 2014 in werking

law

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA, namelijk seizoenswerkers, studenten, asielzoek... Lees Meer »

Roemenen, Bulgaren en Kroaten op de arbeidsmarkt

nederlan

Per 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren ook vrij op de arbeidsmarkt: werkgevers hoeven dan voor hen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen. Kroaten hebben echter nog geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen moeten werkgevers in de meeste gevallen nog steeds een TWV aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op: www.werk.nl (werkgever- werkvergunning) ... Lees Meer »

Wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) naar Tweede Kamer

folders

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA. Voor hen blijft het huidige systeem bestaan met een twv van UWV en verblijfsvergunning van IND. De GVVA geldt voor het groots... Lees Meer »

Wijziging van het migratiebeleid voor arbeid (in loondienst)

working

Referent Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wat gaat er veranderen? Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruik maken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch. Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvrreferentprocedure. De referent kan voor de vreemdeli... Lees Meer »

Nederland en Kroatië: gezamenlijke aanpak schijnconstructies

handshake

Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken met Neven Mimica, de viceminister-president van Kroatië, die vandaag een bezoek bracht aan Asscher.In het najaar van 2013 starten beide landen met gesprekken over de samenwerking. Asscher en Mimica hebben ook gesproken over de oplopende (jeugd)werkloosheid in zowel Nederland als Kroatië. Minister Asscher heeft verder in de ontmoeting toegelicht waarom de grens voor werknemers uit Kroatië nog zeker twee jaar dicht blijft nadat het land op 1 juli aanstaande al... Lees Meer »

Scroll To Top