zaterdag, december 14, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: trustkantoren

Tag: trustkantoren

Alertheid op fiscale risico’s noodzaak

money

DNB heeft in een vervolgonderzoek naar de systematische risicoanalyse geconstateerd dat slechts zeven van de 27 onderzochte trustkantoren aandacht hebben besteed aan fiscaliteit. Trustkantoren zouden juist deze risico’s goed in beeld moeten hebben, omdat de dienstverlening van trustkantoren vooral fiscaal gedreven is. Fiscale risico’s Fiscale risico’s zijn onder meer het ontduiken van (buitenlandse) belastingen of het doen van een onjuiste aangifte door de Ultimate Beneficial Owner (UBO) dan wel door de doelvennootschap. Verder zijn er fi... Lees Meer »

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen

businessman

De sanctiemaatregelen betreffen onder meer: een gebod tot het bevriezen van tegoeden van personen/entiteiten die op een sanctielijst voorkomen; geld- en kapitaalmarktrestricties voor bepaalde personen/entiteiten; een verbod op (het faciliteren van) de in- en uitvoer van bepaalde goederen (meestal militaire en/of ‘dual use’ goederen). Onderzoek DNB krijgt veel vragen uit de sector over het verbod of de restricties op de verlening van financiële diensten. Daarom kijkt DNB in het onderzoek vooral naar de wijze waarop de instellingen ... Lees Meer »

Relatiedag FIU-Nederland Trustkantoren (104-2013)

meeting

De dag staat in het teken van de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de rol van de trustkantoren in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Op basis van de WWFT zijn Trustkantoren bij wet verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het belang van uw meldingen en wat hier vervolgens mee wordt gedaan, hebben zij een passend middagprog... Lees Meer »

Thema onderzoek commanditaire vennootschappen (97-2013)

touchpad

In het project onderzoekt DNB de integriteitsrisico’s die aan CV-structuren zijn verbonden en welke maatregelen trustkantoren nemen om deze risico’s te beheersen. ... Lees Meer »

Consultatieronde wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2015 (95-2013)

meeting

Thans is tevens een consultatieronde gestart aangaande de Wijzigingswet Financiele markten 2015 welke enkele minimale wijzigingen in de Wet toezicht trustkantoren 2004 inhoudt. Door middel van deze consultatieronde kunnen belanghebbenden commentaar geven op het voorstel tot de wetswijzigingen. Op het moment dat definitief, althans er meer zekerheid is omtrent hetgeen er in de Wet toezicht trustkantoren gaat wijzigen komen wij hier uitgebreid op terug. ... Lees Meer »

Nieuwsbrief DNB: Toezicht Trustkantoren juli 2013 (81-2013)

meeting

De nieuwsbrief omvat de volgende onderwerpen: Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties Integriteit: van bijzaak tot hoofdzaak Doorstroomvennootschappen van trustkantoren onderzocht Kosten toezicht omhoog Geschiktheidstoets voor trustkantoren aangescherpt Ongoing Due Dilligence bij trustkantoren Link: http://nieuwsbrief.dnb.nl/edition/nieuwsbrief-toezicht-trustkantoren/nieuwsbrief-toezicht-trustkantoren-juli-2013/100?preview=false ... Lees Meer »

Minimaal twee dagelijkse beleidsbepalers bij trustkantoren? (82-2013)

human

In deze brief stelt DNB dat integriteitsrisico’s vanwege een gebrek aan functiescheiding bij trustkantoren met een enkele dagelijkse beleidsbepaler, onvoldoende worden gemitigeerd door de aanstelling van een externe compliance officer. In navolging op deze wetgevingbrief aan het Ministerie van Financiën schrijft de Minister een dergelijk schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hierin wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste voornemens en ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële mark... Lees Meer »

De rol van de Compliance Officer (92-2013)

business

Indien een trustkantoor gebruik maakt van de diensten van een externe Compliance Officer (ZZP’er of werknemer van een compliance dienstverlener) is zij verplicht de dienstverlening vast te leggen in een overeenkomst. Omdat de externe Compliance Officer betrokken is bij de bedrijfsvoering dient een kopie van de overeenkomst te worden gezonden aan DNB en zal de rol van de externe Compliance Officer net zoals de interne Compliance Officer terugkomen in het procedurehandboek. Het is van belang dat de activiteiten helder worden omschreven en DNB kan... Lees Meer »

DNB Openboek Toezicht

magazin

Hierbij dienen trustkantoren te denken aan formele wijzigingen in bijvoorbeeld de structuur, groep van houders van een gekwalificeerde deelneming, bestuurders, commissarissen en medebeleidsbepalers. Ook als er materieel niets wijzigt zal er wel een melding plaats dienen te vinden. Andere zaken die gemeld dienen te worden zijn op basis van de Beleidsregel Betrouwbaarheidstoetsing antecedenten en op basis van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 voorgenomen benoemingen, herbenoemingen, functiewijzigingen en wijzigingen in de portefeuille of het t... Lees Meer »

Scroll To Top