zondag, juli 3, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Tweede Kamer

Tag: Tweede Kamer

Meerderheidskabinet tweede kamer bijna onmogelijk

070116-SIVG-Tweede-kamer-BLAUWESTOEL-PLENAIREZAAL2-verkleind

MEERDERHEIDSKABINET TWEEDE KAMER BIJNA ONMOGELIJK Bij elke nieuwe peiling voor de komende Tweede Kamer verkiezingen is het duidelijk dat het vormen van een meerderheidskabinet een moeilijke, zo niet onmogelijke, taak gaat worden. Zeker als partijen elkaar nu al uitsluiten. Een puur links of rechts kabinet is op basis van de huidige peilingen al uitgesloten. Om snel te zien welke mogelijke formaties wel voor een meerderheidskabinet kunnen zorgen is nou.nl vanaf vandaag begonnen met een gemiddeld overzicht van alle peilingen en de mogelijkhei... Lees Meer »

Onderzoek naar opvangbeleid

f3b6f202eb

Op basis van het wetenschappelijk advies komt de staatssecretaris met nieuwe regels voor de opvang van zeehonden. De nieuwe regelgeving gaat gelden vanaf 1 juli 2017. De staatssecretaris zal voor het onderzoek verschillende (internationale) wetenschappers benaderen op de vakgebieden ecologie, dierziekten, dierwelzijn en ethiek. Behalve over de vraag in welke gevallen wel of niet zeehonden opgevangen kunnen worden, zullen de onderzoekers ook advies geven over onder andere de eisen aan opvanglocaties, de behandeling en verzorging van zeehonden en... Lees Meer »

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorstroming huurmarkt

oney2

Het wetsvoorstel van minister Blok rust op twee pijlers. Een ‘huursombenadering’ maximeert de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties - inclusief die bij vrijkomende woningen - op inflatie plus 1 procent. De soms grote verschillen tussen de huurprijzen in bestaande en nieuwe huurcontracten worden daardoor kleiner. Verder worden in het huurrecht de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uitgebreid. Dit vergroot naar verwachting het aanbod en helpt specifieke doelgroepen eerder aan woonruimte. Huursom De wettelijke maximering va... Lees Meer »

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 naar Tweede Kamer

oney2

Huursombenadering De wettelijke maximering van de gemiddelde huurstijging sluit aan bij het sociaal huurakkoord dat Aedes en de Woonbond eerder dit jaar sloten. Daarin is afgesproken dat de gemiddelde huursomstijging per corporatie niet meer mag zijn dan inflatie plus 1 procent. Binnen deze limiet zijn op individueel niveau huurverhogingen tot maximaal 2,5 procent mogelijk. Voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen geldt er geen maximum voor de gemiddelde huursomstijging. De vastgoedbeleggers waren niet betrokken bij het hu... Lees Meer »

Wetsvoorstel Computercriminaliteit bij Tweede Kamer ingediend

secur

Ook worden burgers beter beschermd tegen bijvoorbeeld ‘grooming’ of de verspreiding van kinderpornografie, en tegen ernstige criminaliteit waarbij computers worden gebruikt. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III van staatssecretaris Dijkhoff, dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend, biedt daartoe de mogelijkheden. Bevoegdheid Zo mogen politie en justitie straks heimelijk en op afstand (‘on line’) onderzoek doen in computers. Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. Het geeft opsporingsambtenaren ru... Lees Meer »

NTR: Tweede Kamer eist betere plek voor soul & jazz op publieke radio; motie D66/PvdA aangenomen

politics

De PvdA en D66 verzochten “de regering zich ervoor in te zetten dat in het concessiebeleidsplan wordt vastgelegd dat soul en jazz een volwaardige plek op de publieke radio behouden, bijvoorbeeld bij Radio 4, met voldoende budget voor een dagelijks tijdslot, inclusief een serieus themakanaal”.  De NPO is voornemens NPO Radio 6 soul & jazz per 1 januari 2016 op te heffen. Het alternatief dat de publieke omroep presenteerde, een nagenoeg non-stop themakanaal onder NPO Radio 2, is voor een meerderheid van de Tweede Kamer onvoldoende. ... Lees Meer »

NTR: Oproep cultuurorganisaties aan staatssecretaris Dekker en de Tweede Kamer: “Behoud NPO Radio 6 Soul & Jazz”

radio

In de brief benadrukken de cultuurorganisaties de internationale positie van Nederland in de jazzwereld. “Nederland heeft internationaal toonaangevende podia op het gebied van jazz (zoals het Bimhuis in Amsterdam en LantarenVenster in Rotterdam), een wereldberoemd festival (North Sea Jazz Festival) en onze muzikanten (denk aan mensen als Benjamin Herman, Tineke Postma, Hans Dulfer en Fay Claassen) spelen over de gehele wereld.” Een ander argument om NPO Radio 6 Soul & Jazz te behouden zijn volgens de cultuurorganisaties de culturele én econ... Lees Meer »

Kabinet geeft impuls aan maatschappelijk verantwoord inkopen

politics

Bij maatschappelijk verantwoord inkopen worden producten en diensten getoetst op het effect dat ze hebben op bijvoorbeeld het milieu, de welvaart en de gezondheid. Criteria als duurzaam grondstoffengebruik, de uitstoot van broeikasgassen en sociale voorwaarden worden daarmee onderdeel van het inkoopbeleid. Bij duurzame inkoop kan het uiteenlopen van kantoorartikelen tot het gebruik van bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie. Het nieuwe plan van aanpak sluit aan op de duurzaamheidsambities van het kabinet zoals vastgelegd in het Energieakk... Lees Meer »

Burgerschap in heel hoger onderwijs verplicht

school2

Als een bestuur van een niet-bekostigde instelling de wet overtreedt kan dat hun status en daarmee hun accreditatie kosten. Verlies van de accreditatie betekent dat studenten aan de betreffende opleiding geen door OCW erkende graad kunnen krijgen. Aanleiding voor de wetswijziging vormen onder andere de beledigende uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR), onder andere over homo’s. De minister kon daartegen geen stappen ondernemen omdat de IUR geen bekostigde instelling is. Met de wetswijziging wordt het mogelijk... Lees Meer »

Kabinet zet in op beperking duur detachering EU-werknemers

parliament

Nu kan een werknemer nog voor onbepaalde tijd worden gedetacheerd naar een ander Europees land. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het voorstel zorgt ervoor dat werknemers, onder het mom van het verlenen van een dienst, minder lang tegen een lager loon werken dan Nederlanders. Het kabinet wil binnen Europa de oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden bestrijden, zodat er een gelijk loon wordt betaald voor gelijk werk op dezelfde plek. Het kabinet ziet het ... Lees Meer »

Scroll To Top