woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Tweede Kamer (pagina 10)

Tag: Tweede Kamer

Oprekken naturalisatietermijn onnodig en niet goed voor integratie

law

Bevordert integratie niet Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: "Voor vluchtelingen is naturalisatie zo belangrijk. Ze kijken uit naar het moment dat ze Nederlander worden, zodat ze werkelijk kunnen meedoen en erbij horen. Dat is nu na 5 jaar. Het kabinet wil die termijn verder oprekken. Voor welk probleem is dit een oplossing? Het bevordert de integratie van vluchtelingen absoluut niet. Bovendien is het in strijd met het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag. Deze verdragen schrijven staten voor dat zij naturalisatie ... Lees Meer »

Asscher: uitspraak eurocommissaris over ‘royale’ sociale voorzieningen bizar

microphone

Reding suggereerde in een Zwitserse krant dat als de voorzieningen in sommige landen te genereus zijn, die landen dat probleem maar zelf moeten oplossen. Dat is volgens de Luxemburgse eurocommissaris niet de taak van de EU. Asscher strijdt in Brussel al geruime tijd tegen wat hij de schaduwzijden van de arbeidsmigratie in de EU noemt. Hij heeft doelt daarmee op constructies om de regels voor arbeidsomstandigheden te omzeilen. Ook de VVD vindt de woorden van Reding ,,bizar''. Juist dankzij de EU-regels is Nederland volgens de liberalen gedwon... Lees Meer »

Duidelijke regels over samenwonen en AOW-uitkering vanaf 1 februari

document2

Staatssecretaris Klijnsma vindt het van groot belang dat er nu duidelijke regels zijn: “Ook alleenstaande ouderen die vaak elkaars gezelschap opzoeken bijvoorbeeld als mantelzorger of om de eenzaamheid te doorbreken houden, als ze gewoon een eigen woning behouden, de hogere individuele aow-uitkering”. Zo krijgen ongehuwde AOW-ers die ieder een eigen (huur)woning hebben en daarvoor kosten maken, voortaan een AOW uitkering van 70% van het minimumloon. En vallen ze dus niet terug naar 50%. Dat kan per maand enkele honderden euro’s schelen. De verw... Lees Meer »

Verslag minister van Financiën van overleg hypotheeknormen

pages

In dit verslag is onder meer te lezen dat de huidige regels over de hoogte van de hypotheek voldoen. Er is volgens de banken ook voldoende ruimte voor maatwerk om bij specifieke uitzonderingen een hypotheek te kunnen verlenen. ... Lees Meer »

‘Weinig kans dat geld Bulgarenfraude terugkomt’

money2

Probleem is dat terugvorderen van de huurtoeslag niet is opgenomen in Europese verordeningen. Weekers wil daarom een civielrechtelijke vordering in Nederland indienen. Als de Nederlandse rechter die toekent, gaat het dossier naar Bulgarije. De kans dat dit uiteindelijk tot succes leidt is zeer klein, maar Weekers wil het desalniettemin proberen met een proefprocedure. Hij wees er in een debat in de Tweede Kamer ook op dat zelfs dan nog afgewogen moet worden of het zinvol is. Het kan zijn dat de proceskosten vele malen hoger worden dan het be... Lees Meer »

Ook deze jaarwisseling nog niet goed verlopen

celebration

Het beeld van de jaarwisseling maakt volgens minister Opstelten duidelijk dat op alle fronten inzet nodig blijft om ervoor te zorgen dat de jaarwisseling daadwerkelijk een feestelijke gebeurtenis is. Het kabinet blijft zich met politie, Openbaar Ministerie (OM), inspectie- en hulpdiensten inspannen om de jaarwisseling meer beheersbaar te maken. Zo zal de minister met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu op korte termijn met alle betrokkenen, waaronder gemeenten, bespreken of nog aanvullende maatregelen nodig en mogelijk zijn o... Lees Meer »

Groen licht voor online onderwijs

woman

De ontwikkeling van online onderwijs is onontkoombaar, schrijft Bussemaker. Hogescholen en universiteiten kunnen ervan profiteren. Ze kunnen hun onderwijs ermee verbeteren, versterken er hun profiel mee en vergroten hun bereik. Bovendien kunnen ze nieuwe groepen studenten aanboren, zoals werkenden die naast hun werk een studie willen gaan doen. Ze ziet de colleges vooral als aanvulling op zogeheten contactonderwijs, niet als volledige vervanging ervan. Einde aan onzekerheid Door de stormachtige ontwikkeling van online onderwijs leven er b... Lees Meer »

Vuurwerk moet blijven

social

Vuurwerk moet blijven - online op petities.nl en facebook.com Zelf vuurwerk afsteken moet blijven en deze traditie mag dan ook niet verdwijnen.  Nu Zwarte Piet weer het land uit is komen er weer mensen die willen dat we stoppen met vuurwerk afsteken. Ze willen dat het op één plek komt en dan onder controle van de gemeente. Wij vinden dat één dag in het jaar je zelf gewoon vuurwerk mag afsteken. Ook willen wij een statement afgeven aan de tweede kamer en met name GroenLinks en hun campagne ´meld vuurwerk overlast´ die gisteren van start is g... Lees Meer »

Rondgang door Nederland over samenwerking tussen zorgverleners

doc

Samenwerking in het belang van de patiënt Samenwerking tussen zorgaanbieders is belangrijk voor de patiënt. Denk hierbij aan ketenzorg die wordt verleend door verschillende zorgverleners of het mogelijk maken van 24-uurs zorg. Zo zijn er tal van samenwerkingsverbanden in de zorg mogelijk. Het moet wel zo zijn dat deze samenwerking alleen gebruikt wordt om de zorg voor de patiënt daadwerkelijk te verbeteren. Afspraken tussen zorgverleners omtrent de prijs van een behandeling of het onderling verdelen van patiënten, zonder dat de patiënt daar ... Lees Meer »

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

head

Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan PSA. Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit. Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan van werkdruk, a... Lees Meer »

Scroll To Top