maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Tweede Kamer (pagina 3)

Tag: Tweede Kamer

Opstelten: andere positie voor Politieacademie

police

Doel is de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd. Verder wordt het college van bestuur van de Politieacademie vervangen door een directeur, bijgestaan door een plaatsvervanger. Ook de raad van toezicht komt te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie worden ondergebracht bij de nationale politie. Dat zorgt voor een besparing op het gebied v... Lees Meer »

Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

wedding

In zijn brief kondigt Asscher een Actieplan Zelfbeschikking aan als opvolging van het plan Aanpak Huwelijksdwang. De komende drie jaar wordt onder meer training aangeboden aan docenten op middelbare scholen om de signalen van huwelijksdwang of eergerelateerd geweld te herkennen. Verder wordt een aantal bekende Nederlanders en ervaringsdeskundigen gevraagd zich als ambassadeur te verbinden aan deze thema’s. Ook komt er een fonds voor activiteiten die de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders vergroten. Minister Asscher... Lees Meer »

Vaker krediet voor bedrijven

oney2

"Het is een positief signaal dat meer bedrijven aangeven krediet aan te kunnen trekken. Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, banken en andere financiers blijven wij werken aan betere toegang tot financiering. Ondernemers moeten meer kansen krijgen om te investeren, te ondernemen en door te groeien. Dat is van groot belang voor het verdere herstel van de economie in 2015", aldus de bewindspersoon. Stijgende lijn Het slagingspercentage van kredietaanvragen ligt met de stijging naar 72% weer bijna op het niveau van begin 2013. Om de stijgende l... Lees Meer »

Fietsplatform: Oplossing nodig voor verdwijnen onbewaakte overwegen

letter

Met als gevolg: een doodlopend pad, afgesloten recreatieve routes en een fikse omweg. Recreatief belang Ruim 6,6 miljoen Nederlanders wandelen regelmatig, er zijn zo’n 8,5 miljoen recreatieve fietsers en 450.000 paardensporters. “Wij pleiten voor toegankelijke ruimte voor actieve buitensporters en daarin hebben spoorwegovergangen ook een rol. Helaas zien we in toenemende mate verhokking ontstaan”, aldus Liesbeth Bronkhorst (KNHS), projectleider van het Actieplan Buitensport. Verbeterprogramma Overwegen De belangenorganisaties vragen... Lees Meer »

Duidelijkheid voor mensen met zware zorg

zorg

Deze mensen voldoen aan drie voorwaarden. Zij krijgen nu zorg uit de AWBZ en hebben zich gemeld bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Daarnaast voldoen zij volgens cliëntorganisaties Per Saldo, Ieder(in) en NPCF aan het profiel voor de Wlz. Voor al deze cliënten geldt dat het CIZ zal besluiten hen in 2015 toegang te geven tot de Wlz zodat zij niet langer in onzekerheid zitten. In 2015 volgt een definitieve beslissing. Mensen centraal in de zorg 'Laten we in de zorg mensen centraal zetten', aldus Van Rijn. 'Het is mijn doel dat mensen... Lees Meer »

DNB: Risico’s van langdurig lage inflatie, overheden nu aan zet voor groei in Europa

investments2

Figuur 1: Inflatie Eurogebied in cijfers Procentuele bijdragen aan HICP-infatie; maandcijfers Langdurig lage inflatie mondiaal fenomeen De inflatie in het eurogebied, en ook in Nederland, is laag en zal dat de komende tijd naar verwachting ook blijven. De lage inflatie zien we niet alleen in het eurogebied, maar ook in andere delen van de wereld, zoals de VS, het VK, Zweden, Zwitserland en Japan. Aan de lage inflatie liggen grotendeels mondiale factoren ten grondslag. De wereldprijzen voor voedsel en energie zijn de afgelopen maanden ste... Lees Meer »

Onderzoek arbeidsmigratie: verdringing door ongelijke concurrentie

job

SEO Economisch Onderzoek concludeert dit in een onderzoek naar verdringing, dat in opdracht van minister Asscher (SZW) is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd. Asscher ziet de uitkomsten van het onderzoek als bevestiging dat de strijd om een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan intensief moet worden voortgezet. Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers (vooral uit Midden- en Oost-Europa) op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9% tot 7,7%. Ook het totaal aantal Nederlandse werknemers is ... Lees Meer »

Mondriaan Fonds: Uitwerking brief talentontwikkeling Bussemaker

letter

De uitvoering van het talentenbudget en de coaching ligt bij de cultuurfondsen. Voor beeldende kunst betekent dit voor de komende twee jaar een extra investering van 399.000 euro per jaar. Het Mondriaan Fonds zal het aantal Werkbijdragen Jong Talent voor startende kunstenaars verhogen en de mogelijkheden voor mentoring, waarbij startende kunstenaars begeleiding kunnen krijgen van een ervaren vakgenoot, intensiveren. Op 3 november vindt in de Tweede Kamer een debat plaats, waarna de verdere uitvoering in gang zal worden gezet. ... Lees Meer »

Staatssecretaris Wiebes maakt autobelastingen voor tussenjaar 2016 bekend

cars

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven, de vereenvoudiging van de autobelastingen te willen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn. Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de m... Lees Meer »

Schenkingsvrijstelling coulant toegepast voor nieuwbouwwoning

hands

Dat heeft het kabinet vandaag gemeld in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen. Afloop tijdelijke verruiming De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigt met ingang van 1 januari 2015. De regeling houdt in dat maximaal 100.000 euro belastingvrij mag worden geschonke... Lees Meer »

Scroll To Top