woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Tweede Kamer (pagina 4)

Tag: Tweede Kamer

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

job

Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. Steeds meer mensen hebben immers zorgtaken. Nu gaan nog teveel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen afstemmen op het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek. Vooral vrouwen zijn daardoor nog te vaak economisch niet zelfstandig, wat vooral bij echtscheiding tot problemen kan leiden. De maatregelen wijzigen de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur en zijn een aanvulling op de af... Lees Meer »

Defensie: Nederland biedt marineschip aan tegen ebola

navy-ship

Ministers Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) lieten dit vandaag weten aan de Tweede Kamer. “Hulporganisaties hebben behoefte aan medische spullen en voertuigen. Het blijkt lastig deze op de juiste plek te krijgen. Daarom bieden wij extra transportcapaciteit aan”, aldus minister Ploumen. Inzet op basis van behoefte De Karel Doorman wordt aangeboden aan de EU en de VN omdat zij de hulpbehoefte coördineren en inventariseren of behoefte bestaat aan de (transport)capacit... Lees Meer »

VNG peuterscenario: gelijke kansen voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar

kids9

Basisaanbod Voor optimale ontwikkelingskansen van ieder kind is het van belang dat alle peuters in Nederland van 2,5 tot 4 jaar deelnemen aan een voorschoolse voorziening, zodat alle kinderen met gelijke kansen starten op de basisschool. Het ontwikkelrecht omvat twee dagdelen voor alle peuters. Voor de doelgroepkinderen vve (voorschoolse en vroegschoolse educatie) verandert er niets. Gemeenten hebben voor deze groep al de wettelijke opdracht om vier dagdelen per week aan te bieden. Zowel de PO raad, MO groep en Brancheorganisatie Kinderopvan... Lees Meer »

Belastingplan in teken van lastenverlichting op arbeid

folder2

Het Belastingplan 2015 dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, bestaat voornamelijk uit fiscale maatregelen die de lastenverlichting op arbeid vormgeven en uit de fiscale uitwerking van diverse reeds aangekondigde maatregelen. Waar mogelijk wordt ook een eerste aanzet gegeven voor vereenvoudiging van het belastingstelsel. In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die eveneens vandaag naar de Tweede Kamer is gezonden, wordt verder ingegaan op de mogelijkheden tot vereenvoudiging. Lastenver... Lees Meer »

Overheidsondernemingen worden belastingplichtig

business

Het doel van de modernisering is concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen en ondernemingen die - direct of indirect – worden gedreven door bijvoorbeeld de Staat of een gemeente, zoveel mogelijk weg te nemen. Het streven is om het voorstel met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden. Overheidsondernemingen en de Belastingdienst kunnen zich in 2015 hierop voorbereiden. Het wetsvoorstel regelt dat overheidsondernemingen vennootschapsbelasting moeten afdragen, tenzij ze gebruik kunnen maken van een vrijstelling. De Vpb-... Lees Meer »

Kabinet investeert in ruimtevaart

space

Goed voor werkgelegenheid en behoud technische kennis Minister Kamp: 'Door te blijven investeren in Europese ruimtevaartprogramma’s kunnen ondernemers profiteren van kansen op de Europese markt. Dat is goed voor de werkgelegenheid en zorgt ook voor behoud en uitbreiding van technische kennis in Nederland.' Bouw van minisatellieten Met dit geld kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met bijvoorbeeld de bouw van minisatellieten en een waarschuwingssysteem voor zonnestormen en andere bedreigingen uit de ruimte. Met de extra investering blij... Lees Meer »

VNG: Commissie-Wolfsen: ‘Maak provincies verantwoordelijk voor BRZO-taken’

business-people

Geen stelselwijziging, behalve voor bevoegd gezag BRZO-taken De commissie constateert dat er in het vth-stelsel tijdelijke en structurele knelpunten zijn. Het veld komt met een oplossing voor de tijdelijke knelpunten, zoals de transitiekosten, de inbreng van taken bij de RUD’s, het kwaliteitsverschil en verschil in werkprocessen. Gemeenten maken tempo om problemen op te lossen. Ingrijpen in het stelsel is daarvoor niet nodig. De structurele knelpunten, zoals overlappende bestuurlijke verantwoordelijkheden, kunnen worden weggenomen met betere... Lees Meer »

Defensie blijft veiligheidssituatie Oost-Oekraïne monitoren

kiev

De veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne blijft onoverzichtelijk concluderen de bewindslieden. De Oekraïense veiligheidsdiensten en militairen voeren daar en in de directe omgeving van de rampplek een militaire operatie uit. Deze richt zich vooral op de machtsbases van de pro-Russische separatisten in de steden Donetsk en Loegansk, maar ook op andere strategisch belangrijke gebieden. De Russische militaire activiteiten in het grensgebied houden aan en de Russische Federatie heeft nog steeds genoeg slagkracht in het grensgebied geconcentreerd.... Lees Meer »

‘IS en jihadstrijders vormen internationale dreiging’

guns

Als de jihadgangers terugkeren naar Europa vormen ze ,,een potentieel gevaar voor de nationale en internationale veiligheid binnen Europa'', aldus de minister. Er zijn sancties getroffen tegen teruggekeerde jihadstrijders en dit zal blijven gebeuren, voegt hij er aan toe. Timmermans gaat ook in op de Nederlandse jihadstrijders. Zij kunnen bij terugkomst in Nederland vervolgd worden voor oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of genocide, ook al hebben ze die misdrijven in Noord-Irak gepleegd. Dat kan op basis van de Wet Interna... Lees Meer »

Teeven wil aanpassing van inreisverbod

nederlan

In 2012 en 2013 is ruim 8000 keer een inreisverbod opgelegd aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en niet mogen terugkeren. Het ging veelal om een licht verbod (ruim 7000). De rest betrof een zwaar inreisverbod, dat maximaal 20 jaar kan duren. Dat blijkt uit een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het negeren van een zwaar inreisverbod of een ongewenstverklaring is een misdrijf, waarvoor de... Lees Meer »

Scroll To Top