maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Tweede Kamer (pagina 5)

Tag: Tweede Kamer

Verlies Nederlanderschap bij deelname aan jihadistisch trainingskamp

nederlan

Verlies van Nederlanderschap was al mogelijk als iemand lid is van een terroristische organisatie of vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. Voor het intrekken van het Nederlanderschap is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde. Daarmee staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast. Naar het oordeel van het kabinet keert iemand die ... Lees Meer »

Nationale en internationale aanpak jihadisme geïntensiveerd

seats

Er zijn inmiddels ongeveer 3000 Europese jihadgangers. Uit Nederland zijn circa 130 jihadisten uitgereisd, waarvan er ruim dertig zijn teruggekeerd. Reden voor minister Opstelten om de strijd tegen de jihadistische beweging te intensiveren. Het probleem van de jihadgang staat al ruim anderhalf jaar hoog op de agenda van het kabinet. Elke dag werkt de NCTV, in nauwe samenwerking met alle relevante partners, aan nieuwe en betere manieren om de problematiek te bestrijden. Recente internationale ontwikkelingen, zoals de aanslag op het Joods Museum ... Lees Meer »

Tweede Kamer akkoord met hardere aanpak drugsgebruik in het verkeer

cofeeshop

Gecombineerd gebruik van verschillende drugs of van drugs en alcohol in het verkeer doet het risico op ernstig of dodelijk letsel sterk toenemen. Daarom geldt voor gecombineerd gebruik een nullimiet. Bij gebruik van één drug volstaan de zogeheten gedragsgerelateerde grenswaarden. Bij gebruik van alleen alcohol gelden de huidige grenswaarden: 0,2 promille voor de beginnende bestuurder en 0,5 promille voor de ervaren bestuurder. Drugsgebruik in het verkeer kan sneller worden opgespoord. Politieagenten kunnen straks automobilisten, motorrijders... Lees Meer »

Extraatje voor alle minima

politics

In 2014 staat de koopkracht van minima onder druk. Daarom heeft het kabinet in de begroting voor 2014 eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming. Het wetsvoorstel wordt in het najaar in de Eerste Kamer besproken. De bedoeling is dat mensen met de laagste inkomens voor de kerst van dit jaar het extraatje als koopkrachttegemoetkoming krijgen. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren. Later dit jaar zal er voorlichting gegeven worden over de aanvraag en uitbetaling van de regeling. Mens... Lees Meer »

Minister Opstelten voert de aanpak van mensenhandel verder op

human-traffic

,,Mensenhandel is een buitengewoon ernstig misdrijf met een enorme impact op de slachtoffers. Het is dan ook niet voor niets dat de aanpak van mensenhandel voor dit kabinet hoge prioriteit heeft’’, aldus minister Opstelten. In een set brieven aan de Tweede Kamer laat de minister zien welke verdere stappen ondernomen worden om slachtoffers van mensenhandel te helpen en de daders aan te pakken. In de aanpak van mensenhandel staat volgens minister Opstelten het slachtoffer centraal. Er is niet één soort aanpak van mensenhandel. Het gaat om seks... Lees Meer »

Aangescherpt beloningsbeleid financiële sector

business

De minister legde het wetsvoorstel eerder ter consultatie voor aan de financiële markt en stuurde het vervolgens voor advies naar de Raad van State. Uit de opmerkingen blijkt dat de Raad van State de wens van de regering om "excessieve beloningen of beloningsstructuren waarvan perverse prikkels uitgaan, te ontmoedigen of zelfs in uitzonderlijke gevallen met een wettelijke regeling te verbieden" onderschrijft. De kern van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector... Lees Meer »

AFM: Kamerbrief over stand van zaken centrale Wft-examinering

folders

De minister gaat in op de aanleiding voor het nieuwe stelsel, de implementatie van de Centrale Examenbank, de kwaliteit van de examens, de slagingspercentages, de specifieke problemen bij het MBO en HBO en de kwaliteitszorg. ... Lees Meer »

Verkoopproces REAAL in de zomer van start

businessman

Verkoopproces REAAL Al direct bij de nationalisaties van Fortis Nederland/ABN AMRO (3 oktober 2008), waarvan ASR deel uitmaakte, en SNS REAAL (1 februari 2013) kondigde het kabinet aan de financiële instellingen terug te brengen naar de markt zodra dat mogelijk en verantwoord is. Het besluit om de verkoop van verzekeraar REAAL in deze zomer te starten past binnen de afspraken die met de Europese Commissie zijn gemaakt in het herstructureringsplan van SNS REAAL om bank en verzekeraar te splitsen. Minister Dijsselbloem zal NLFI een volmacht ve... Lees Meer »

Connexxion: Behoud van de OV-studentenkaart

foto_trein

“Het is goed nieuws dat de OV-studentenkaart behouden blijft en zelfs verder wordt uitgebreid naar MBO scholieren die nog geen 18 zijn”, aldus CEO Bart Schmeink. “Zeker als je bedenkt dat we er vorig jaar nog vanuit gingen dat deze zou verdwijnen. Dit zou een enorme impact op de hele sector hebben gehad. " Studenten maken zo’n twintig tot dertig procent uit van de reiskilometers van het streekvervoer uit. Natuurlijk wordt er wel bezuinigd op de kaart en verliezen de streekvervoerders straks inkomsten uit de reguliere abonnementen voor MBO’er... Lees Meer »

Minister Asscher: 185 duizend werknemers geholpen door sectorplannen

business

Dit schrijft minister Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste aanvraagperiode was van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013. Van de 37 ingediende plannen zijn er 24 goedgekeurd. In de afgewezen plannen werd niet aangetoond dat de maatregelen leiden tot extra werk. Een aantal plannen is ingetrokken, om vervolgens in de tweede aanvraagperiode alsnog in te dienen. De tweede aanvraagperiode loopt vanaf 1 april tot en met 31 mei 2014. De regeling wordt in 2016 geëvalueerd. De sectorplannen komen voort uit het sociaal akko... Lees Meer »

Scroll To Top