maandag, april 12, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: uitkeringen

Tag: uitkeringen

FIRM24 verwacht sterke toename van liquidaties in 2014

shake

Handhaving van stamrechtvrijstelling voor bestaande Stamrecht BV In het Belastingplan 2014 stelt de wetgever voor om per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling bij een ontslagvergoeding te laten vervallen. Hierdoor is een ontslagen werknemer vanaf 1 januari 2014 direct inkomstenbelasting verschuldigd over zijn ontslagvergoeding. De stamrechtvrijstelling blijft gelden voor de duizenden bestaande Stamrecht BV’s die in het verleden zijn opgericht om heffing van inkomstenbelasting over ontslagvergoedingen uit te stellen. Hierdoor is een aand... Lees Meer »

Werkloosheid opnieuw toegenomen

jobs

Werkloosheid afgelopen half jaar met ruim 100.000 gestegen De werkloosheid is in juni opgelopen tot 8,5 procent. Vergeleken met 6 maanden eerder waren er ruim 100.000 meer werklozen. De afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 11 duizend werklozen per maand bij. Vooral onder 45-plussers nam het aantal werklozen de afgelopen drie maanden flink toe: maandelijks met gemiddeld 7.000. Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Dit vertaalt zich in meer werkenden, maar vooral ook meer werklozen in... Lees Meer »

Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie bij studententarieven

train3

Krachtens het EU-Verdrag hebben studenten, ongeacht waar in de Unie zij studeren, dezelfde rechten op uitkeringen of voordelen als plaatselijke studenten, tenzij deze voordelen of uitkeringen door de EU-wetgeving uitdrukkelijk van het principe van gelijke behandeling worden uitgesloten, zoals dat het geval is met steun voor levensonderhoud. Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit binnen het kader van de Verdragen. Uitzonderingen hierop worden restrictief uitgelegd. Een voo... Lees Meer »

Scroll To Top