dinsdag, augustus 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: uitspraak

Tag: uitspraak

Uitspraak rechtszaak Damherten over zes weken

dierenbescherming

De ontheffing is verleend omdat de beheerders en grondbezitters van de gebieden van mening zijn dat er teveel damherten in het gebied leven. De dieren zouden een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en schade veroorzaken aan de flora en fauna in de gebieden. Tijdens de zitting heeft onze advocaat nog eens heel duidelijk aangegeven dat het afschieten van damherten in Nederland verboden is. Een ontheffing mag alleen verleend worden als hier voldoende aantoonbare, in de wet beschreven redenen voor zijn en als er geen andere werkende alternatie... Lees Meer »

Loopt uw bedrijf gevaar bij een echtscheiding?

weigh

Ondernemers die gaan scheiden kunnen privé, maar ook zakelijk tegen lastige situaties aanlopen. Onlangs heeft het hof Arnhem-Leeuwarden hierover een uitspraak gedaan. In deze uitspraak ging het over een man en vrouw die onder huwelijkse voorwaarden getrouwd waren en gingen scheiden. De vrouw is eigenaar van de onderneming. De man vond dat hij een verrekenvordering had in verband met de huwelijkse voorwaarden. Opgenomen was dat "overgespaarde inkomsten" tijdens het huwelijk verrekend zouden worden. Dat is het restant van het salaris wat overb... Lees Meer »

Plan verplaatsing Maastrichtse coffeeshops blijft grotendeels in stand

cofeeshop

Dit betekent dat drie coffeeshops uit het centrum verplaatst kunnen worden naar het bedrijventerrein Eijsden-Maastricht. De gemeente Eijsden-Margraten, Recreatiepark Dagstrand Oost Maarland en enkele andere bedrijven en inwoners van Eijsden waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Tussenuitspraak De Raad van State deed in oktober 2012 een tussenuitspraak in deze zaak. Daarin werd geoordeeld dat de gemeenteraad moest motiveren of het bestemmingsplan nog uitvoerba... Lees Meer »

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie

pain1

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak. Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland kunnen meer informatie vinden op www.NaarNederland.nl Kijk onder voorbereiding on... Lees Meer »

Gemeente moet consequent zijn bij toekenning bijstand aan tbs’ers

business-people

Dit omdat deze gemeente in vergelijkbare gevallen wel bijzondere bijstand verleende. De gemeente handelde daardoor in strijd met het verbod van willekeur en met het gelijkheidsbeginsel. Volgens de Centrale Raad van Beroep is er overigens geen sprake van verboden discriminatie tussen tbs'ers met proefverlof en tbs'ers met transmuraal verlof. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In zijn uitspraak van 12 juni 2013 beslist de Centrale R... Lees Meer »

Scroll To Top