dinsdag, april 13, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Universiteit Leiden

Tag: Universiteit Leiden

Kolonel Vermetten bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden

conference2

Vermetten aanvaarde het hoogleraarsambt met het uitspreken van zijn oratie ‘De strijd van binnen’ in het Groot Auditorium van de Leidse universiteit. De oratie, over de medische en militaire psychotraumatologie, nam de toehoorders mee naar 1972, toen het posttraumatisch stresssyndroom werd opgenomen in DSMIII. Dit handboek geldt in de meeste landen als de standaard voor psychiatrische diagnostiek. Sindsdien volgen de ontwikkelingen elkaar op, vaak onder leiding van Nederlandse onderzoekers. Fundamenteel kwetsbaar Vermetten onderzocht de p... Lees Meer »

Rijksmuseum conservator benoemd tot bijzonder hoogleraar kunstnijverheid aan Universiteit Leiden

school2

Reinier Baarsen (1956) maakte in het Rijksmuseum spraakmakende tentoonstellingen als De Lelijke Tijd en Rococo, Nederland aan de zwier en publiceerde recentelijk het zeer goed ontvangen boek Paris 1650-1900 Decorative Arts in the Rijksmuseum. “Ik verheug mij erop een nieuwe generatie studenten met de rijke geschiedenis van de decoratieve kunsten in Europa vertrouwd te maken en de belangstelling en liefde daarvoor te stimuleren. ” Reinier Baarsen, senior conservator meubelen Rijksmuseum Rijksmuseum Met deze benoeming geeft het Rijksmus... Lees Meer »

FIRM24 verwacht sterke toename van liquidaties in 2014

shake

Handhaving van stamrechtvrijstelling voor bestaande Stamrecht BV In het Belastingplan 2014 stelt de wetgever voor om per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling bij een ontslagvergoeding te laten vervallen. Hierdoor is een ontslagen werknemer vanaf 1 januari 2014 direct inkomstenbelasting verschuldigd over zijn ontslagvergoeding. De stamrechtvrijstelling blijft gelden voor de duizenden bestaande Stamrecht BV’s die in het verleden zijn opgericht om heffing van inkomstenbelasting over ontslagvergoedingen uit te stellen. Hierdoor is een aand... Lees Meer »

Brenninkmeijer naar Europese Rekenkamer

politics

Alex Brenninkmeijer (1951) vervult momenteel het ambt van Nationale Ombudsman, een functie die hij in 2005 aanvaarde. In de jaren daarvoor was hij rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht. Ook was hij als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Brenninkmeijer studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1976 zijn doctoraal examen Nederlands recht deed. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op e... Lees Meer »

Scroll To Top