zaterdag, april 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: universiteiten

Tag: universiteiten

Meer vluchtelingen als student welkom

students

Een hinderpaal voor veel vluchteling-studenten is bijvoorbeeld dat ze geen DigiD hebben, een voorwaarde om hoger onderwijs te volgen. Daarvoor wordt een oplossing gezocht. Ook worden ze voorgelicht over waar ze hun diploma uit eigen land kunnen laten beoordelen en waarderen; dat is nu nog maar bij weinig vluchtelingen bekend. Verder worden meer taallessen gegeven. Bij het overleg zaten, naast Bussemaker, ook vertegenwoordigers van verschillende universiteiten en hogescholen en van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ... Lees Meer »

Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering

professors

De midtermreview geeft inzicht in de voortgang op profilering en zwaartepuntvorming, de voortgang van de Centres of Expertise en hoe instellingen bezig zijn met onderwijskwaliteit en studiesucces. In 2012 zijn hierover met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt. Universiteiten en hogescholen gaven in gesprekken met de Reviewcommissie aan dat de prestatieafspraken de instellingen helpen bij het vormgeven van de strategie en bij interne discussies over profilering en onderwijskwaliteit. Ook bij de inrich... Lees Meer »

Rijksmuseum: De nieuwe wereld van de Gouden Eeuw

statues

Rijksmuseum ontvangt twee uitzonderlijke globes van Blaeu in bruikleen De globes zijn vervaardigd van eikenhout, gips, messing, metaal en ingekleurde gravures. Het ene exemplaar is een aardglobe met daarop de laatste ontdekkingen van verre landen en kolonies zoals ‘Nieu Nederland’ (New York). Op de hemelglobe zijn planeten en sterrenbeelden weergegeven. Alles aan deze globes is uitzonderlijk. De kwaliteit (superieur), grootte (68 centimeter diameter), het graveerwerk (dat een jaar werk gekost moet hebben) én de makers. Willem Jansz (1571-... Lees Meer »

Ontdek de verborgen schatten van je brein

presentation

Lezingen, workshops, open dagen, symposia: in het hele land vinden gedurende dit Jaar van het Brein activiteiten plaats die met de hersenen te maken hebben. Rondom het Weekend van de Wetenschap (4 – 5 oktober) kun je zelfs enkele dagen achter elkaar de verborgen schatten van het brein ontdekken. We trappen af met de ontdekkingen van topwetenschapper Marjo van der Knaap, hoogleraar kinderneurologie, geven suggesties over hoe je brein te verbeteren,  en sluiten af met de publieksdag van de Hersenstichting over de toekomst van de hersenen. Een ove... Lees Meer »

Enquête onder studenten: The Open University (UK) weer hoogste genoteerd. Studenten afstandsonderwijs erg tevreden over hun universiteit

document2

In de meest recente nationale enquête onder studenten (National Student Survey UK) werd The Open University (OU) qua studententevredenheid wederom gewaardeerd als een van de beste universiteiten van het land. The OU bereikte bij de vrouwelijke en mannelijke studenten qua algehele tevredenheid 91 procent en behoort daardoor tot de landelijke Top 10 van universiteiten. Vanaf 2007, toen deze enquête onder studenten voor het eerst werd gehouden, behoort The OU al tot een van de vier Britse universiteiten die elk jaar een waardering van boven de 90 ... Lees Meer »

De moraliteit van het kapitalisme

presentation

Op zondag 11 mei as. zal Yaron Brook, directeur van het Ayn Rand Institute, een lezing geven in het CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam, met de titel "De Moraliteit van het Kapitalisme". Deze ethische theorie is uitgewerkt door de schrijfster-filosofe Ayn Rand. Zijzelf omschreef het als een filosofie om te leven op aarde. Yaron Brook, een internationaal gevraagd spreker bij universiteiten, bedrijven en politieke organisaties, spreekt naar aanleiding van zijn bestseller in Amerika, Free Market Revolution: How A... Lees Meer »

Europees Jongeren Evenement: online deelnemen

gamerf

Duizenden mensen uit alle hoeken van Europa, waaronder buurlanden en kandidaat-lidstaten hebben zich aangemeld voor de EYE2014 evenementen. Ze komen uit scholen, universiteiten, jongerenorganisaties evenals spontane groepen gevormd met behulp van de EYE social media platforms (aangezien individuele aanvragen niet worden aanvaard). Dit evenement is echter niet alleen voor degenen die er persoonlijk bij kunnen zijn... Het Europees Parlement zal iedereen in staat te stellen aan het evenement online deel te nemen. Zij krijgen de kans om verschil... Lees Meer »

‘Hoger onderwijs voor deeltijdstudenten moet flexibeler’

studying

Deeltijdonderwijs De commissie, die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van bekostigde en niet-bekostigde instellingen in het hoger onderwijs, bepleit een cultuurverandering in de maatschappij, in het beleid en bij de onderwijsinstellingen. Het hoger deeltijdonderwijs zit in een dramatische vrije val, terwijl het belang van Leven Lang Leren breed (onlangs nog door de WRR) wordt onderkend: in 2001 meldden zich nog 19.000 studenten aan, in 2011 waren het er iets meer dan 9.800. De daling is vooral te zien in het bekostigd deeltijdon... Lees Meer »

BAM: LinkedIn start Masterclass Carrièreplanning in samenwerking met universiteiten, hogescholen en topwerkgevers; studenten willen meer ondersteuning bij het plannen van hun loopbaan

students

Meer dan de helft van de studenten wil deze kennis het liefst direct vanuit het bedrijfsleven krijgen. LinkedIn start daarom in het voorjaar van 2014 een Masterclass Carrièreplanning. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en topwerkgevers wil het zakelijke netwerk daarmee studenten gaan helpen om zich al tijdens hun studie beter te oriënteren en profileren op de arbeidsmarkt. Studenten gebruiken sociale netwerken weinig ter oriëntatie op een baan Hoewel veel studenten actief aanwezig zijn op social media en professionele netwerk... Lees Meer »

De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen

professors

"Kwaliteitsborging is cruciaal om vertrouwen te wekken in onze onderwijsstelsels en moet meer worden ingezet als katalysator voor de modernisering van onze universiteiten en het beroepsonderwijs. Wij willen de normen in die zin verbeteren dat zij niet zozeer uniformiteit maar diversiteit en kansen op de arbeidsmarkt in de hand werken,” aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. In het verslag over het hoger onderwijs wordt uiteengezet hoe kwaliteitsborging nuttig is bij het vaststellen van kw... Lees Meer »

Scroll To Top