vrijdag, mei 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Veiligheid en Justitie

Tag: Veiligheid en Justitie

Minister Opstelten opent Nationale Inbraak Preventie Weken

broken-glass

Tijdens de campagne worden consumenten gestimuleerd om door de ogen van een inbreker naar hun woning te kijken en maatregelen te nemen om woninginbraak tegen te gaan. Doe-het-zelfwinkels, sleutelspecialisten, beveiligingsbedrijven en ijzerwarenwinkels komen tijdens de campagne met acties, aanbiedingen en kortingen op artikelen die inbraak en diefstal tegengaan. De campagne vindt vooral plaats op social media. Het ministerie van Veiligheid en Justitie steunt dit initiatief. In zijn openingstoespraak zei minister Opstelten dat de nationale inb... Lees Meer »

Teeven wil aanpassing van inreisverbod

nederlan

In 2012 en 2013 is ruim 8000 keer een inreisverbod opgelegd aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en niet mogen terugkeren. Het ging veelal om een licht verbod (ruim 7000). De rest betrof een zwaar inreisverbod, dat maximaal 20 jaar kan duren. Dat blijkt uit een evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het negeren van een zwaar inreisverbod of een ongewenstverklaring is een misdrijf, waarvoor de... Lees Meer »

Kabinet gaat mobiel vreemdelingentoezicht intensiveren

visa

Effectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkhede... Lees Meer »

Niet meer naar politiebureau voor aangifte gestolen auto

police

Hierover heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vanmiddag afspraken gemaakt met de nationale politie, de RDW (Rijksdienst Wegverkeer), het Verbond voor Verzekeraars, de stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Dit gebeurde in het Louwmanmuseum in Den Haag, waar werd stilgestaan bij twintig jaar publiek-private samenwerking bij de aanpak van voertuigcriminaliteit. Het nieuwe proces wordt sinds februari vorig jaar getest in de politie eenheid Oost Brabant. Met succes, want aa... Lees Meer »

Hardere aanpak identiteitsfraude

visa

Ook kan worden opgetreden tegen fraude met iemands identificerende persoonsgegevens. Bij deze persoonsgegevens gaat het om alle gegevens waarmee een persoon zich kan identificeren, zoals (combinaties van) naam, adres, telefoonnummer, accounts en nicknames. Verder pakt Opstelten personen aan die frauderen met biometrische identiteitsbewijzen met het doel daarvan bijvoorbeeld gebruik te maken om de identiteit van een ander te misbruiken. Het gaat dan om mensen die bewust hun vingertoppen verminken waardoor de afdrukken daarvan niet langer gesc... Lees Meer »

Vanaf 1 juni 2014 legesheffing voor aanvragen ‘Buiten schuld’ en ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ en legesverlaging voor aanvragen om vervanging van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

calendar

Als u op of na 1 juni 2014 een aanvraag indient voor deze verblijfsvergunningen, moet u voor een aanvraag 'Buiten schuld' € 304 betalen en voor een aanvraag 'Regeling langdurig verblijvende kinderen' € 152. Ook de familieleden van de langdurig verblijvende kinderen moeten € 152 leges betalen. Voordat u een aanvraag 'Buiten schuld' indient, stuurt u eerst een schriftelijke kennisgeving naar de IND. De IND nodigt u vervolgens uit voor een afspraak bij het IND-loket in Hoofddorp, Rijswijk of Zwolle, waar u de aanvraag in persoon indient. Als d... Lees Meer »

Vreemdelingen minder vaak in bewaring

folders

De gedaalde bezetting in vreemdelingenbewaring past bij het beleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bewaring echt alleen wordt toegepast als ultimum remedium. Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal terugbrengen tot 933 in 2016. Hij wijst erop dat er sinds het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov al veel verbetermaatregelen zijn ingezet, maar dat er ook nog veel werk moet worden verzet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om de opvolging van ... Lees Meer »

Gemeenten kunnen verder met aanpak uitbuiting van Roma-kinderen

child-poverty

Het motto van het nieuwe samenwerkingsprogramma is “Grenzen stellen, perspectief bieden”. Het bieden van perspectief moet leiden tot een volwaardige deelname van Roma aan de Nederlandse samenleving. In de praktijk gaat het er om kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen en een opleiding te volgen en af te ronden, waardoor ze een goede startpositie op de arbeidsmarkt hebben. Waar het gaat om normoverschrijdend gedrag, zoals schoolverzuim, criminele activiteiten en uithuwelijking, zal er handhavend worden opgetreden. Rechten en plichten... Lees Meer »

Wet lesbisch ouderschap treedt in werking

malon

De wet regelt dat de vrouwelijke partner van de moeder - de zogenaamde duomoeder - juridisch ouder kan worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. Ook zorgt de wet ervoor dat lesbische ouderparen en hun kinderen vrijwel dezelfde ouderschapsrechten krijgen als heterogezinnen. Volgens staatssecretaris Teeven is de nieuwe wetgeving een grote stap voorwaarts, omdat een omslachtige, dure procedure nu niet meer nodig is. Teeven vindt ook dat de wet een kleine maar principiële stap is in de homo-emancipatie. “De Wet lesb... Lees Meer »

Banken, politie en OM bundelen krachten tegen ram- en plofkraken

businessman

De banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Reaal), politie en OM ondertekenden een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Door het sneller uitwisselen van informatie ontstaat er sneller en beter inzicht in trends en gebruikte modus operandi van potentiele daders. Hierdoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt de opsporing makkelijker. Bestaande samenwerking tussen de partijen heeft er al voor gezorgd dat het aantal ram- en plofkraken tijdens de tweede helft van vorig met maar liefst 60% gedaald is ten opzic... Lees Meer »

Scroll To Top