woensdag, juli 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: vennootschap

Tag: vennootschap

Toetreden tot een VOF? Let goed op!

law

Kenmerkend voor de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CV) is dat naast de vennootschap zelf ook alle vennoten afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Duidelijk was dat deze aansprakelijkheid gold voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan gedurende de periode dat men vennoot van de VOF is. Tot voor kort bestond er grote onduidelijkheid of deze aansprakelijkheid zich voor een toetredende vennoot ook uitstrekte over oude schulden van de VOF die al voor zijn toetreding... Lees Meer »

Goed ondernemingsbestuur

boss

De bestuurder van een besloten vennootschap dient zich in zijn handelen te richten naar het belang van de vennootschap. De bestuurder van die vennootschap mag zich bij zijn handelen dus niet laten leiden door zijn persoonlijk belang. Hoewel dit ook zonder wet­telijke verankering duidelijk lijkt, komen in de praktijk regelmatig situaties voor waarin dit toch anders ligt. Het recentelijk in het Financiële Dagblad uitvoerig beschreven voor­beeld van de bestuurders van een Rotterdams verzekeringsbedrijf die een verzeke­rings­portefeuille voor een f... Lees Meer »

Aandelen verkocht; DGA aansprakelijk!

share

De strengere eisen van de per 1 oktober 2012 in werking getreden Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht lijken nu ook in de jurisprudentie te gaan doorklinken. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Oost-Brabant bepaald dat onder omstandigheden de verkoop van de aandelen in een B.V. aansprakelijkheid van de directeur/grootaandeelhouder (DGA) van die B.V. kan opleveren, ondanks de door de koper verleende decharge. In dit geval verkocht de DGA de aandelen van zijn B.V. aan een dubieuze koper die zichzelf als B.V.-dokter presentee... Lees Meer »

Scroll To Top