woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: verzekeraars

Tag: verzekeraars

8 van de 10 verzekeraars hebben ‘onvoldoende’ tot ‘zeer slecht’ dierenwelzijnsbeleid

dierenbescherming

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt jaarlijks het verantwoord beleggingsbeleid van tien verzekeraars aan de hand van 21 thema’s en sectoren. Naast dierenwelzijn wordt er onder andere gekeken naar wapens, klimaatverandering, olie en gas, bosbouw, mensenrechten en corruptie. Uit dit onderzoek blijkt dat de verschillen in de kwaliteit van het maatschappelijk beleid voor de beleggingen van de tien grootste levensverzekeraars in Nederland opvallend groot zijn. Grote verschillen in maatschappelijk beleid verzekeraars .In de ‘race to the top’ ... Lees Meer »

WIA/WGA: stappen in de goede richting

success

Inmiddels worden de schadedata van het UWV gedeeld met de leden van het Verbond van Verzekeraars (via het Centrum voor Verzekeringsstatistiek). Verder zijn er wettelijke afspraken gemaakt om voor werkgevers de mogelijkheid te vergroten om in plaats van een verzekering bij het UWV het eigen risico te dragen en hebben verzekeraars grote vorderingen gemaakt bij het beter beheersen van de risico's binnen deze specifieke portefeuille. Verbetering resultaat DNB ziet een significante resultaatverbetering over boekjaar 2014 en verzekeraars verwachte... Lees Meer »

PwC: Welke risico’s moeten verzekeraars onder ogen zien?

psych

“De lage rente wordt gezien als het grootste risico, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat dit op korte termijn niet snel zal veranderen. Opvallend is dat reputatierisico's in Nederland veel groter worden ingeschat dan in andere landen. Dit komt voort uit de woekerpolisaffaire, waarvan de gevolgen nog dagelijks merkbaar zijn. Gegarandeerde producten komen in Nederland relatief veel voor en vormen in combinatie met een lage rente ook relatief een groter risico voor Nederlandse verzekeraars”, aldus Christian Meerstadt van PwC. Wereldwi... Lees Meer »

Nieuw leven voor verzekeraars

insure

Stand van zaken verzekeringssector: zorgelijk De hoofdconclusie van de Commissie is dat de stand van zaken van de verzekeringssector, en dan vooral de levensector, zorgelijk is. De Commissie heeft zich dan ook op de problematiek binnen de levensector geconcentreerd. Deze komt voort uit een samenloop van lage rente, opkomst van concurrerende producten, te hoge kosten en de beschadigde reputatie van de sector door de problemen rond beleggingsverzekeringen. De Commissie verwacht dan ook dat de sector de komende jaren verder zal krimpen, ook qua... Lees Meer »

DNB: Verschillen tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen rechtvaardigen verschillen in toezicht

business

Verschillen tussen toezichtkaders Banken, verzekeraars en pensioenfondsen begeven zich soms op dezelfde markten. Zo bieden banken bankspaarproducten aan die concurreren met lijfrentes van verzekeraars, en verzekeraars verstrekken hypotheken en pensioenproducten. De toezichtkaders voor deze aanbieders lopen echter uiteen. Deze verschillen in toezichtregels hebben invloed op de buffers die banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten aanhouden. Dit leidt soms tot de klacht dat het speelveld is verstoord. Verschillen tussen sectoren ... Lees Meer »

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen

businessman

De sanctiemaatregelen betreffen onder meer: een gebod tot het bevriezen van tegoeden van personen/entiteiten die op een sanctielijst voorkomen; geld- en kapitaalmarktrestricties voor bepaalde personen/entiteiten; een verbod op (het faciliteren van) de in- en uitvoer van bepaalde goederen (meestal militaire en/of ‘dual use’ goederen). Onderzoek DNB krijgt veel vragen uit de sector over het verbod of de restricties op de verlening van financiële diensten. Daarom kijkt DNB in het onderzoek vooral naar de wijze waarop de instellingen ... Lees Meer »

AFM: natura-uitvaartverzekeringen op eerlijke manier afkopen

insure

De AFM vindt het een positieve ontwikkeling dat verschillende verzekeraars, na overleg met de AFM, bezig zijn met het mogelijk maken van afkoop, dan wel het aanpassen van de afkoopmethode voor nieuwe polissen. Het is een belangrijke stap voorwaarts dat verzekeraars kritisch zijn op hun product en de benodigde acties ondernemen om hun producten aan te passen als dat nodig is. Sinds 2009 is de premie voor natura-uitvaartverzekeringen niet meer fiscaal aftrekbaar. Voor die tijd was afkoop fiscaal zeer ongunstig en om die reden was afkoop niet t... Lees Meer »

AFM en DNB publiceren brochure verandervermogen banken en verzekeraars

pages

Tegelijkertijd zijn niet altijd de prioriteiten duidelijk, is borging van de verandering voor de lange termijn een uitdaging, kan er soms meer ruimte en tijd nodig zijn voor reflectie op de veranderingen, en speelt leiderschap een belangrijke rol. Dit traject is in nauwe samenwerking met de betrokken banken en verzekeraars uitgevoerd. De financiële sector is bezig met grote veranderingen. Die veranderingen zijn nodig voor een stabiele financieel solide sector die zorgvuldige financiële dienstverlening aan klanten versterkt. Het zijn veran... Lees Meer »

Aegon score AFM Dashboard Klantbelang Centraal

business

Het AFM Dashboard geeft weer in hoeverre de grootste tien financiële ondernemingen van Nederland -vijf banken en vijf verzekeraars- er naar het oordeel van de AFM in slagen om op een paar deel-aspecten van de dienstverlening vorm te geven aan dat klantbelang. Zo kijkt de AFM bijvoorbeeld bij spaarbeleid naar vijf deel-factoren van klantcommunicatie, zoals de manier waarop rentewijzigingen aan spaarklanten worden gecommuniceerd. De modules zijn niet elk jaar hetzelfde en ook niet voor elke financiële instelling gelijk. De uitkomsten van het onde... Lees Meer »

AFM: Nadere uitleg uitzondering provisieverbod voor financiële dienstverleners

oldpa

Vanaf 1 januari 2015 hoeven klanten geen aparte rekening te betalen voor advies over een oplossing voor (voorzienbare) betalingsachterstanden bij hypotheken. Dit wordt geregeld in een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners, die het ministerie van Financiën een aantal maanden geleden heeft geconsulteerd. Recentelijk heeft het ministerie aangegeven op welke wijze de uitzondering is aangepast naar aanleiding van de consultatie. Dit geeft marktpartijen de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen. De uitzondering is ... Lees Meer »

Scroll To Top