woensdag, juli 8, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: VNG

Tag: VNG

Kabinet en VNG eens over meer geld organisatie referendum

money

Het kabinet vindt het belangrijk dat het referendum van 6 april aanstaande goed wordt voorbereid en georganiseerd. Tegelijkertijd is het onbekend hoeveel referenda er in de toekomst worden gehouden en moet daarom goed gelet worden op de kosten. De VNG onderschrijft dit en is akkoord met de toegezegde vergoeding van het Rijk. Het organiseren van een referendum is eenvoudiger dan van algemene verkiezingen. Zo zijn er geen kieslijsten met partijen en is het tellen van stemmen (voor of tegen) gemakkelijker. De kosten liggen dan naar verwachting ... Lees Meer »

VNG vraagt Rijk om andere verdeling bijstandsbudgetten

oney2

Vorige week is de verdeling van de bijstandsbudgetten voor 2016 bekend gemaakt. Het verdeelmodel is verbeterd, maar bevat nog steeds fouten zo concludeerde ook de Raad voor Financiële Verhoudingen. Dat zien we ook terug in de verdeling: opnieuw zijn er gemeenten die te maken krijgen met flinke, niet-verklaarbare tekorten. De risico's kunnen oplopen tot vele tientallen miljoenen euro's. De VNG heeft in overleggen met het Rijk er steeds voor gepleit om voorlopig nog 75% van het budget op basis van historische uitgaven te verdelen en het vangne... Lees Meer »

ABU: Duidelijkheid minister Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies

leader

In de Tweede en Eerste Kamer waren destijds veel zorgen over de ongewenste effecten hiervan voor Europese arbeidsmigranten. Om die reden zou de minister een uitzondering overwegen. Sindsdien is de minister stil over dit onderwerp. De ABU heeft hierover gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Woensdag is een Algemeen Overleg. De ABU onderschrijft de aanpak van d... Lees Meer »

VNG: Betere samenwerking bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

ids

Het ‘model samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, politie en OM’ stelt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op twee belangrijke terreinen een nieuwe aanpak voor van informatie-uitwisseling: Een belangrijk onderdeel van het model betreft afspraken over de momenten en manier waarop informatie wordt uitgewisseld tussen vooral politie en Veilig Thuis. Zo zullen de Veilig Thuis organisaties voortaan bij meldingen die binnenkomende politie vragen of het gezin/adres of de personen over wie de melding gaat, bekend is. Als op ... Lees Meer »

Alle partijen akkoord over aanpak trekkingsrecht

human2

Budgethouder centraal Gemeenten informeren budgethouders voor 1 oktober aanstaande of hun situatie per 1 januari 2016 kan wijzigen, bijvoorbeeld op basis van een nieuwe beoordeling. Als een gemeente meer tijd wil nemen voor de herbeoordelingen zal het budget van budgethouders in ieder geval tot 1 mei 2016 gelijk blijven. Ambitieus en realistisch verbeterplan Met de Kamerbrief is het Verbeterplan verstuurd. Het huidige Trekkingsrecht is te ingewikkeld en moet in het belang van de budgethouder worden verbeterd en versimpeld. Het Verbeter... Lees Meer »

VNG: Commissie Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen

wonen

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 onder andere de verantwoordelijkheid gekregen voor Beschermd Wonen. In Nederland zijn er ruim 30.000 mensen die hiervan gebruik maken. Het gaat daarbij om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en dus toezicht en begeleiding nodig hebben. Gemeenten willen deze taak goed kunnen uitvoeren. Om dit goed te kunnen doen zijn een aantal veranderingen in de organisatie van Beschermd Wonen voor noodzakelijk. Drie opdrachten De Commissie heeft daarom drie opdrachten: Een v... Lees Meer »

VNG: Meevaller VWS moet einde maken aan principiële bezuinigingsdiscussie

politics

De VNG en het kabinet staan al weken lijnrecht tegenover elkaar in een principiële discussie over kabinetsplannen om structureel € 435 miljoen te bezuinigen op de budgetten voor Jeugd en Wmo. Het kabinet wil zelfs dat gemeenten dit jaar € 270 miljoen aan het Rijk teruggeven. Het ministerie van VWS wilde met deze bezuinigingen een gat in de eigen begroting dichten. De VNG vindt deze bezuinigingen principieel onjuist, omdat ze betekenen dat het kabinet breekt met financiële afspraken en bovendien de doelen van de hervorming van de langdurige zorg... Lees Meer »

Utrechtse burgemeester Jan van Zanen kandidaat voor voorzitterschap VNG

leader

De adviescommissie ziet in de kandidaat Jan van Zanen een verbinder die herkenbaar is voor de verschillende geledingen in de achterban, zowel voor grote als kleine gemeenten en zowel voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, secretarissen als griffiers. Volgens de commissie is Van Zanen een gezaghebbende vertegenwoordiger van de gemeenten richting het Rijk en andere belanghebbenden, die beschikt over een breed netwerk en een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Binnen de VNG heeft Van Zanen al een ruime staat van dienst. Hij was onder meer... Lees Meer »

Grip op energieprestaties focus van congres NulNu 2015

nature3

NulNu2015 geeft overzicht, inzicht en (be)grip over de energieprestaties als je energieneutraal bouwt, in nationaal én internationaal perspectief. Gedeeld wordt hoe je dat technisch doet, hoe we anders moeten omgaan met energie, hoe je de nieuwe aanpak verkoopt, welke bouwconcepten nu naast elkaar bestaan en hoe zij zich verhouden. Wie deelneemt krijgt grip op de materie - ook als niet-techneut – en alle tools om business te genereren voor het gesprek met klanten, partners en bewoners. Met korte masterclass NZEB-tool Sprekers zijn onder m... Lees Meer »

VNG: Iedereen heeft recht op bed, bad en brood

poor

De VNG heeft een aantal maanden geleden al voorstellen gedaan over een uiterst sobere bed-bad-broodopvang voor alle vreemdelingen en daarnaast alleen een opvang-plus voorziening voor zieke en kwetsbare vreemdelingen. Toenmalig staatssecretaris Teeven zei te willen wachten met overleg tot de uitspraak van het Europees Comité van Ministers bekend zou zijn. Dat is nu het geval. Vanaf december 2014 bieden gemeenten al bed-bad-broodopvang. Ze zijn daartoe verplicht door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Die luidde dat gemeente... Lees Meer »

Scroll To Top