vrijdag, maart 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: vreemdelingen

Tag: vreemdelingen

IND, COA en DT&V lanceren online magazine VreemdelingenVisie

magazin

De drie organisaties werken intensief samen in de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Een samenwerking waarbij de vreemdeling centraal staat. Dat geldt ook voor het gezamenlijke online magazine. VreemdelingenVisie belicht alle onderwerpen die met toelating, opvang en begeleiding en terugkeer van vreemdelingen te maken hebben. Naast actuele nieuwsitems, bevat het magazine achtergrondartikelen en heldere uitleg over formele procedures en termen. Verder is er ruimte voor persoonlijke verhalen van medewerkers én vreemdelingen. Van asielzoeke... Lees Meer »

Vreemdelingendocumenten.nl is vernieuwd

website

Met de vernieuwde website wordt aangesloten bij de stijl van www.ind.nl en websites van andere overheidsorganisaties. Daarnaast is de website nu ook geschikt voor smartphone en tablet. ... Lees Meer »

VNG: Iedereen heeft recht op bed, bad en brood

poor

De VNG heeft een aantal maanden geleden al voorstellen gedaan over een uiterst sobere bed-bad-broodopvang voor alle vreemdelingen en daarnaast alleen een opvang-plus voorziening voor zieke en kwetsbare vreemdelingen. Toenmalig staatssecretaris Teeven zei te willen wachten met overleg tot de uitspraak van het Europees Comité van Ministers bekend zou zijn. Dat is nu het geval. Vanaf december 2014 bieden gemeenten al bed-bad-broodopvang. Ze zijn daartoe verplicht door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Die luidde dat gemeente... Lees Meer »

HUMAN documentaire – Het is uw land

sony-pictures

Het is hun werk om uitgeprocedeerde vreemdelingen te helpen bij hun terugkeer naar land van herkomst. Het liefst zien ze de vreemdelingen zelfstandig vertrekken. De gesprekken die de regievoerders voeren met de uitgeprocedeerde vreemdelingen die het land moeten verlaten, zijn voor het eerst opgenomen op camera. Daarmee heeft HUMAN de praktijk in beeld gebracht. ... Lees Meer »

IND: Convenant Aziatische Horeca

vegi

Met dit convenant kan de komende twee jaar voor bepaalde functies een gelimiteerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verleend voor gekwalificeerde Aziatische koks, waarbij door het UWV niet wordt getoetst op de aanwezigheid van 'prioriteitgenietend aanbod'(kandidaten in Nederland en Europa die werkzoekend zijn en voorrang genieten). De minister van SZW heeft een tijdelijke regeling getroffen voor aanvragen in de Aziatische horeca die dit mogelijk maakt. UWV toetst wel aan de overige voorwaarden van de Wet... Lees Meer »

5 bedrijven laten vreemdelingen werken: ruim 3 miljoen euro boete

sadness

Bij de werkzaamheden werden 66 Roemenen ingezet zonder tewerkstellingsvergunning. De opdrachtgevers kregen een boete van respectievelijk € 384.000,- en € 372.000,-. De hoofd- en onderaannemers kregen ieder een boete van € 792.000,-. Tegen de boetebeschikking kunnende betrokken bedrijven in bezwaar en (hoger)beroep gaan. Het gaat om twee Zwitserse bedrijven die vrijwel gelijktijdig aan een Nederlandse scheepswerf de opdracht gaven om twee schepen te bouwen. De scheepswerf besteedde het werk weer uit aan een aannemer die hiervoor weer een onde... Lees Meer »

Veiligheid van vreemdelingen nog meer centraal

politics

Zo hebben de IND, het COA en de DT&V recentelijk diverse initiatieven genomen, zoals het instellen van een multidisciplinair team, waardoor het reflecteren op elkaars werkzaamheden steeds meer een vast onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers in de vreemdelingenketen wordt. Vanaf de zomer zal een belangrijk deel van de problemen op gebied van informatie-uitwisseling in de vreemdelingenketen nog verder worden opgelost door digitaal te gaan werken. Op die manier kan informatie worden gestapeld waarbij oude informatie niet ver... Lees Meer »

Vanaf 1 juni 2014 legesheffing voor aanvragen ‘Buiten schuld’ en ‘Regeling langdurig verblijvende kinderen’ en legesverlaging voor aanvragen om vervanging van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

calendar

Als u op of na 1 juni 2014 een aanvraag indient voor deze verblijfsvergunningen, moet u voor een aanvraag 'Buiten schuld' € 304 betalen en voor een aanvraag 'Regeling langdurig verblijvende kinderen' € 152. Ook de familieleden van de langdurig verblijvende kinderen moeten € 152 leges betalen. Voordat u een aanvraag 'Buiten schuld' indient, stuurt u eerst een schriftelijke kennisgeving naar de IND. De IND nodigt u vervolgens uit voor een afspraak bij het IND-loket in Hoofddorp, Rijswijk of Zwolle, waar u de aanvraag in persoon indient. Als d... Lees Meer »

Vreemdelingen minder vaak in bewaring

folders

De gedaalde bezetting in vreemdelingenbewaring past bij het beleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bewaring echt alleen wordt toegepast als ultimum remedium. Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal terugbrengen tot 933 in 2016. Hij wijst erop dat er sinds het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov al veel verbetermaatregelen zijn ingezet, maar dat er ook nog veel werk moet worden verzet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om de opvolging van ... Lees Meer »

Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers

weigh

Single Permit Verder wordt op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. De GVVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De v... Lees Meer »

Scroll To Top