dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: werkgevers (pagina 3)

Tag: werkgevers

BAM: Thessa Menssen lid Commissie Monitoring Talent naar de Top; Topvrouw van het jaar 2013 ziet toe op naleving charter voor meer vrouwen in topposities

woman

‘Thessa is een echte aanwinst voor de Commissie Monitoring Talent naar de Top. Ze heeft als CFO in een groot bouwbedrijf en als topvrouw van het jaar 2013 ruimschoots haar sporen verdiend. Door haar kennis en ervaring kan zij onze ondertekenaars, overheid en bedrijfsleven van vooruitstrevende inzichten voorzien. Wij zijn zeer verheugd met haar aantreden’, aldus Sybilla M. Dekker. Over Thessa Menssen Thessa Menssen is sinds 2012 CFO van Koninklijke BAM Groep. Daarvoor was zij werkzaam als COO en CFO van Havenbedrijf Rotterdam en bekleedde ... Lees Meer »

Nieuwe mogelijkheden voor oprichten pensioenfonds

pension

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorontwerp van wet nu ter consultatie aangeboden. Het voorontwerp van wet zal uiteindelijk tot aanpassingen van artikelen in de huidige Pensioenwet leiden. Daarom wil de staatssecretaris van onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en andere partijen weten wat zij van het voorontwerp van wet APF vinden. Voor hen kan het APF interessant zijn als ze geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of aansluiting bij een algemeen pensioenfonds. Tot 24 februari 2014 krijgt een ie... Lees Meer »

Werkgelegenheid: Commissie wil EURES-netwerk voor werkzoekenden verbeteren

jobs

Werkzoekenden weten dan waar ze aan toe zijn, mochten zij voor een baan naar het buitenland willen verhuizen. De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement moeten het plan wel nog goedkeuren. "Het voorstel van de Commissie is een ambitieuze, maar erg praktische stap in de strijd tegen de werkloosheid. Het helpt de onbalans op de arbeidsmarkten weg te werken door vacatures in de hele EU uit te wisselen en vacatures en werkzoekenden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het hervormde EURES zorgt nóg beter voor arbeidsmobiliteit en... Lees Meer »

Roemenen, Bulgaren en Kroaten op de arbeidsmarkt

nederlan

Per 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren ook vrij op de arbeidsmarkt: werkgevers hoeven dan voor hen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen. Kroaten hebben echter nog geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen moeten werkgevers in de meeste gevallen nog steeds een TWV aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op: www.werk.nl (werkgever- werkvergunning) ... Lees Meer »

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

head

Vanaf april 2014 gaat minister Asscher, samen met werkgevers en werknemers, vier jaar lang extra aandacht besteden aan het voorkomen van uitval door psychische klachten. Zo wil de minister een maatschappelijke dialoog over het onderwerp op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak. Ook de Inspectie SZW gaat bij controles extra aandacht besteden aan PSA. Voor de aanpak, die tot 2018 loopt, trekt Asscher in 2014 bijna 1 miljoen euro uit. Bij de aanpak ligt de focus de eerste twee jaar op het tegengaan van werkdruk, a... Lees Meer »

Poolse Arbeidsinspectie en Inspectie SZW sluiten samenwerkingsovereenkomst

certificate

De beide inspecties zijn van mening dat de versterking van de internationale samenwerking onontbeerlijk is. Juist omdat het vrij verkeer van personen, goederen en diensten van groot belang is voor beide landen, moet voorkomen worden dat hier misbruik van wordt gemaakt. Er moet sprake zijn van eerlijke concurrentie. Al eerder ondertekende de minister van SZW soortgelijke overeenkomsten met Roemenië en Bulgarije. Het belangrijkste doel van de overeenkomst is de verdere versterking van gegevensuitwisseling tussen de beide inspecties. Het gaat o... Lees Meer »

Arbeidsmigrant in betere woning door keurmerk

house3

Eerder deze week maakten Rotterdam en Den Haag duidelijk dat ze arbeidsmigranten niet zonder meer zullen toelaten als op 1 januari de grenzen opengaan voor EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije. De gemeenten zijn bang voor extra overlast en willen eerst zeker weten dat nieuwkomers een baan en goede huisvesting hebben. De Rotterdamse wethouder Hamit Karakus (Wonen) wil eerst controleren of iemand werk en goede huisvesting heeft en dan pas een burgerservicenummer (BSN) afgeven. De gemeente wil de leefbaarheid in de stad verbeteren door overbewoni... Lees Meer »

EU zet in op betere stages voor jongeren

students

Jongeren die stage lopen om hun carrièrekansen te vergroten, moeten beter worden begeleid. Dat is een van de punten uit de kaderregeling die de Europese Commissie onlangs heeft voorgesteld. Met een stage kunnen jongeren ervaring en kennis opdoen die ze op de arbeidsmarkt goed kunnen gebruiken. Het kader moet garanderen dat ze ook echte worden opgeleid en onder goede omstandigheden kunnen werken. Een middel in de strijd tegen werkloosheid In de EU zijn in totaal 5,7 miljoen mensen onder de 25 werkloos. Uit een recente enquête blijkt dat... Lees Meer »

Participatiewet opent deuren naar arbeidsmarkt voor mensen met beperking

jobs

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de Participatiewet zo veel mogelijk mensen aan de slag helpen. Het liefst in reguliere banen of anders via beschut werk. “Wie kan werken moet daarvoor de kans krijgen, of je nou een beperking hebt of niet”, stelt Klijnsma in een toelichting op het wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de Participatiewet komt er één regeling voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de ... Lees Meer »

Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer

working

Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor een jaar toegekend. Bij verlenging van de werkzaamheden moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. De wet verplicht werkgevers verder marktconform loon te betalen als zij een tewerkstellingsvergunning willen krijgen en minimaal het voltijds minimumloon, ook als de werknemers in deeltijd werkt. Ook kan een tewerkstellingsvergunning worden geweigerd als de werkgever in het verleden veroordeeld is voor een arbeidsgerelateerd delict, zoals bijvoorbeeld de overtreding van de Arbo-wet. ... Lees Meer »

Scroll To Top