zondag, september 20, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: werkloosheid

Tag: werkloosheid

UWV: groei in detailhandel ondanks grote faillissementen

UWV (1)

Wankele warenhuizen en winkelketens Veel grote detaillisten hebben dit jaar hun personeelsbestand moeten afslanken. Ook zijn er in 2016 veel winkels en ketens failliet gegaan, waaronder V&D en schoenenketen Macintosh. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2016 zijn er meer dan 400 faillissementen uitgesproken in de detailhandel. Tot en met november 2016 zijn ruim 21.000 mensen hun baan kwijtgeraakt door een faillissement in de detailhandel. Bijna 18.000 hiervan zijn afkomstig uit grote winkels en ketens. Vorig jaar ging het nog om bijna 8... Lees Meer »

CBS: Werkloosheid blijft hard dalen

UWV (1)

Het totaal aantal mensen op de arbeidsmarkt nam net als in de zomer verder toe. Dat betekent dat het aantal werkenden harder toeneemt dan de werkloosheid daalt. Vooral 45-plussers zijn weer vaker aan het werk. UWV: gestage daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen laat vanaf april dit jaar een daling zien. UWV telde eind oktober 2016 420 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend (-1,1 procent) minder dan in september. Vanuit de bouwnijverheid (-5,5 procent) en het onderwijs (-4,0 procent) daalde het aantal WW-uitkeringen het st... Lees Meer »

Werkloosheid daalt verder

UWV (1)

In vergelijking met een jaar eerder is de werkloosheid nu bijna 100.000 lager, maar wel nog 200.000 hoger dan in augustus 2008, vlak voor het begin van de crisis. Toen bereikte de werkloosheid met 310.000 personen het laagste punt van de afgelopen jaren. 5,5 jaar later (februari 2014) piekte de werkloosheid op 699.000. Het aantal werkenden nam het afgelopen jaar met bijna 150.000 toe. UWV: veel minder nieuwe WW-uitkeringen vanuit de bouwnijverheid UWV verstrekte tot en met september dit jaar 377 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 52 duizend minde... Lees Meer »

Gemeente redt 5.400 jongeren van werkloosheid

vereniging-van-eigenaren-in-spanje

Dat is vijftig procent meer dan dan 2014 bereikt werd. In stadsdelen waar de jeugdwerkloosheid hoog is, zoals Nieuw-West en Zuidoost, gingen 2.300 jongeren terug naar school of aan het werk. De baantjes lopen uiteen van taxichauffeur tot doktersassistent en van fotograaf tot verkoopmedewerker van telecomartikelen. De geboekte resultaten zorgen voor grote tevredenheid bij wethouder Arjan Vliegenthart: 'We gaan in 2016 door met onze aanpak, met alle goedlopende projecten gaan we door. Dat is bijvoorbeeld de huis-aan-huisaanpak in Nieuw-West en... Lees Meer »

Koning Boudewijnstichting: Steeds meer Marokkaanse en Turkse Belgen maken deel uit van de middenklasse en delen talrijke waarden

graphs

Inkomen van de Belgische Marokkanen en Turken steeg de afgelopen jaren en velen zijn eigenaar van hun huis. Ondervraagden worden nog dikwijls geconfronteerd met discriminatie, vooral op de arbeidsmarkt. Werkloosheid en racisme zijn de belangrijkste problemen waarmee zij geconfronteerd worden in België. De moslimidentiteit blijft belangrijk en wordt in stand gehouden. Maar de religieuze praktijk – meer en meer geïndividualiseerd en bij elkaar gepuzzeld – heeft blijkbaar geen impact op sociaal-economische indicatoren, op inclusiefactoren in d... Lees Meer »

Langdurige werkloosheid EU daalt na 7 jaar

deficit

Tussen het derde kwartaal van 2013 en het derde kwartaal van 2014 zakte de langdurige werkloosheid met 0,2 procentpunt naar 4,9 procent. Daarmee telde de Europese Unie 12,4 miljoen werklozen die al ministens een jaar op zoek zijn naar een baan. Dat is ruim de helft van de in totaal 23,8 miljoen werklozen. In Griekenland is 19 procent van de beroepsbevolking langer dan een jaar werkloos, in Spanje 12,6 procent. De totale werkloosheid zit al langer in een dalende lijn, het aantal vaste en voltijdbanen trekt aan en de werkloosheid onder jongere... Lees Meer »

Brussel looft Nederlandse aanpak werkloosheid

jobs

Deze vier landen toonden meer veerkracht en doorstonden de crisis beter dan andere landen, aldus Thyssen. In de vier landen zijn de werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld gekoppeld aan maatregelen om een nieuwe baan te vinden. De commissaris noemde de werkloosheid in de Europese Unie in 2014 met 10 procent nog steeds te hoog, ondanks een lichte daling. ,,Het scheppen van banen is onze dringendste taak'', aldus Thyssen. Zij riep alle EU-landen op meer te investeren en de arbeidsmarkt te hervormen door bijvoorbeeld betere opleidingen en vervolg... Lees Meer »

DNB: Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht

graphs

Binnenlandse bestedingen nemen het stokje over Het economische sentiment van de Nederlandse consumenten en producenten is sinds vorig jaar zomer sterk verbeterd. Ook stijgt het reëel beschikbaar inkomen de komende twee jaar met circa 2,4% per jaar. Hierdoor ontwikkelen de binnenlandse bestedingen zich dit jaar gunstiger dan in de afgelopen jaren. De bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de groei van het bruto binnenlands product (bbp) neemt geleidelijk toe, waarmee het herstel een bredere en stevigere basis krijgt. In 2014 wordt de ec... Lees Meer »

Export, investeringen en consumptie laten economie groeien en werkloosheid dalen

financial-result

"De cijfers bevestigen het beeld dat het economisch herstel weliswaar broos is, maar doorzet", aldus minister Kamp. "Het is positief dat bedrijven meer investeren, consumenten meer besteden en de export blijft toenemen. Dat zorgt er mede voor dat de werkloosheid voor het tweede kwartaal op rij afneemt." De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2014 met 0,2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarmee is nu in vier van de laatste vijf kwartalen sprake van een lichte groei. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de econo... Lees Meer »

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

employment2

Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt Vooral Handel en zakelijke dienstverleningzorgen voor extra vraag naar arbeid De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverleningwaren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks. Dy... Lees Meer »

Scroll To Top