vrijdag, april 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Wet

Tag: Wet

Omgevingswet ook in de Eerste Kamer met ruime meerderheid aangenomen

Laan-van-de-Leefomgeving

Minister Schultz van Haegen: “Dat er nu één wet komt voor de gehele leefomgeving is absoluut een mijlpaal voor Nederland. Ik ben dan ook blij dat na de Tweede Kamer er ook in de Eerste Kamer brede steun is voor de Omgevingswet. Of het nu gaat om een dakkapel of de aanleg van de Tweede Maasvlakte, door regels eenvoudiger te maken geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. De wet had niet tot stand kunnen komen zonder de betrokkenheid van lokale overheden, de koepels, het bedrijfsleven, wetenschappers en vele a... Lees Meer »

Leden Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet benoemd

De commissie adviseert de minister bij de beslechting van geschillen over de lokale woonopgave tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onafhankelijk voorzitter van de paritair samengestelde commissie wordt Sybilla Dekker. De overige leden zijn: Elly Blanksma, Lodewijk de Waal en Jan van der Schaar. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk de VNG, Woonbond en Aedes. De instelling van de adviescommissie volgt op een ingrijpende herziening van de Woningwet: corporaties gaan terug naar hun kerntaak en gemeenten en huurders... Lees Meer »

Gemeenten mogen vooruitlopen op verbeteringen in Participatiewet en Wet banenafspraak

shutterstock_128460173c-860x270

Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister worden opgenomen. Hierdoor weten werkgevers meteen dat ze meetellen voor de banenafspraak  als ze hen in dienst nemen. Verder kunnen werkgevers naar verwachting binnen enkele maanden ook loonkostensubsidie aanvragen voor jongeren die ze nu al in dienst hebben, maar die vanwege hun beperkingen niet het minimumloon kunnen verdienen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt wetswijziging voor om dit mogel... Lees Meer »

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

HealthInsurance

In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, was dat al gebeurd. Bij het pgb staan de behoeften van mensen zelf centraal, naast eigen regie en keuzevrijheid van zorgaanbieder. Het persoonsgebonden budget voorziet daar bij uitstek in. Van Rijn: “Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het pgb stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook ... Lees Meer »

Wet kraken en leegstand maakt handhaving eenvoudiger

070116-SIVG-Tweede-kamer-BLAUWESTOEL-PLENAIREZAAL2-verkleind

Dat blijkt uit het evaluatierapport ‘Van ontruimen naar inruimen’ van onderzoeksbureau RIGO dat minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de periode oktober 2010 tot en met 2014 is 213 keer aangifte gedaan van een kraakincident en zijn er 529 verdachten geweest. Bij 277 verdachten is door de rechter een beslissing genomen. Driekwart heeft een straf gekregen, waarvan 37 personen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het OM is de centrale parti... Lees Meer »

Wet normering topinkomens doeltreffend

Wordle_artikel_regels

Bijna 5.800 instellingen hebben de bezoldigingsgegevens van 33.000 functionarissen over 2014 gemeld bij het verantwoordelijke ministerie. In totaal ontvingen 1.107 leidinggevende topfunctionarissen en 1.678 toezichthoudende topfunctionarissen een bezoldiging hoger dan de norm, als gevolg van het overgangsrecht. In totaal is in vijf gevallen een overtreding geconstateerd, die door de toezichthouders worden onderzocht. Het wettelijk bezoldigingsmaximum was in 2014 230.474 euro (130% van het ministersalaris); in verschillende sectoren gelden lager... Lees Meer »

Regus: Nieuwe wet geeft recht op flexibel werken

law

De nieuwe wet is toepasbaar voor iedereen voor wie de werkzaamheden minder plaats- en tijdgebonden zijn. Voor een groot aantal beroepen is het echter niet mogelijk om op flexplekken of thuis te werken, zoals bijvoorbeeld de stratenmaker of piloot. Balans werk en privé Deze wet maakt het voor werknemers makkelijker om een balans te vinden tussen werk en privé. Ideaal voor mantelzorgers of voor mensen die hun werktijden zo kunnen aanpassen aan de schooltijden van de kinderen. Doordat de kantoorwerker nu de mogelijkheid heeft om dichter bij ... Lees Meer »

Schoonmaakbedrijven bij fastfoodketens overtreden de wet

cleaning

De vestigingen lagen verspreid in het land. De controle was expliciet gericht op franchisevestigingen van de fastfoodketens. Uit risicoanalyses blijkt dat bij franchiseondernemingen de kans op overtredingen groter is. Gesprekken die eerder door de Inspectie SZW en de Belastingdienst zijn gevoerd met de moederbedrijven om deze overtredingen bij de schoonmaakbedrijven te voorkomen, hebben volgens de Inspectie nog niet het gewenste resultaat. In totaal zijn er bij de laatste controle 32 schoonmakers gecontroleerd. Meerderen van hen hadden een u... Lees Meer »

Nieuwe wet transgenders treedt op 1 juli in werking

law

Met die verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. De deskundigenverklaring vermeldt dat de transgender duidelijk heeft gemaakt ervan overtuigd te zijn tot het andere geslacht te behoren, zich daarover heeft laten voorlichten en ook daarna nog de geslachtsaanduiding in de geboorteakte gewijzigd wil hebben. De wijziging van het geslacht in de geboorteakte komt tot stand doordat de transgender aangifte doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente w... Lees Meer »

Hoe start je een advocatenkantoor?

oldpa

Bent u ook van plan om een eigen advocatenkantoor te starten, of heeft u de droom dit ooit te gaan doen, dan zult u met een hoop vragen zitten. In dit artikel willen we u alvast voor een groot deel voorbereiden op wat gaat komen. Onderaan dit artikel vindt u meer informatie over mensen in Nederland die tijden terug zijn begonnen met een advocatenkantoor en nu zeer succesvol zijn. Wat voor soort advocatenkantoor wilt u opzetten? Denk goed na over wat voor soort advocatenkantoor u wilt opzetten. Wilt u zich specialiseren in 1 rechtsgebied of ... Lees Meer »

Scroll To Top