vrijdag, december 13, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Wet (pagina 2)

Tag: Wet

Jammer voor de kleine mantelmeeuw

law

Stelt u zich het volgende voor, u woont in het buitengebied en heeft vanuit uw huis uitzicht over een prachtig naaldbos. Uw gemeente heeft plannen om een nieuw afvalverwerkingsbedrijf te vestigen op enkele honderden meters van uw woning. U denkt aan alle aan- en afrijdende vrachtwagens vol met vuilnis, die straks langs uw huis rijden. De geluidsoverlast, het verkeer in uw doorgaans zo rustige straat, de uitlaatgassen, de stank die een afvalverwerkingsbedrijf produceert, de rillingen lopen over uw rug. U besluit tegen deze plannen in te gaan. Na... Lees Meer »

Modernisering ziektewet op komst, gevolgen voor werkgevers

business

Met name voor werkgevers zijn de gevolgen hiervan merkbaar omdat zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de instroom van hun (ex)werknemers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Die verantwoordelijkheid houdt in dat zij een premie gaan betalen die gerelateerd is aan de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan. De Raadgevers begeleidt ondernemers in het maken van bezwaar tegen de WIA-beschikkingen. Daarnaast kan de Raadgevers een passend re-integratiebeding opstellen of adviseren over de aanpa... Lees Meer »

Nieuwe Wet modern migratiebeleid

energy

Uitreiking verblijfsdocument Met de inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid streeft de IND ernaar om het verblijfsdocument klaar te hebben zodra de vreemdeling Nederland inreist. De uitreiking van het verblijfsdocument wordt gezien als de bekendmaking van de beschikking waarbij de IND de verblijfsvergunning verleent.Het verblijfsdocument kan onverhoopt ook iets later worden uitgereikt, maar uiterlijk 2 weken nadat de vreemdeling zich bij de IND heeft gemeld. In zo’n situatie, kan de vreemdeling een verblijfssticker in zijn paspoort... Lees Meer »

Wet Modern Migratiebeleid treedt per 1 juni 2013 in werking

windmill

Hierdoor vervalt voor veel vreemdelingen en voor de IND een dubbele aanvraagprocedure met een dubbele toetsing. Daarnaast kunnen reguliere verblijfsvergunningen voor een langere duur verleend worden, waardoor vreemdelingen deze minder vaak hoeven te verlengen. Ook kan met de invoering van de Wet modern migratiebeleid makkelijker worden gewisseld van bijvoorbeeld een onderwijsinstelling zonder dat daar een nieuwe vergunning voor nodig is. Dit leidt tot snellere procedures en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven, zo schrijft... Lees Meer »

Scroll To Top