maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: wetenschappers

Tag: wetenschappers

Vici’s voor Ronald Hanson en Thijs Vlugt

Quantuminternetten: afluisteren onmogelijk Prof. Ronald Hanson van QuTech en het Kavli Institute of Nanoscience krijgt een Vici voor de ontwikkeling van internetverbindingen op basis van quantummechanica. Deeltjes als elektronen kunnen volgens de quantumtheorie op twee plekken tegelijk zijn en zodanig verstrengelen dat ze hun identiteit verliezen. Hanson gaat dit schizofrene gedrag onderzoeken over grote afstanden en met veel deeltjes tegelijk. Hiermee kunnen fundamentele vragen worden beantwoord en toepassingen onderzocht zoals communicatie w... Lees Meer »

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek: Excellentieprijzen worden bekendgemaakt op 1 juli 2015

antest

Een internationale jury van wetenschappers delibereert dezer dagen over de genomineerden en op 1 juli valt het finale verdict, gevolgd door de bekendmaking. Dan weten we wie de opvolgers zijn van eerdere laureaten zoals Marc Van Montagu, Peter Carmeliet, Leo Apostel, Christine Van Broeckhoven, Paul van Houtte, … Er wordt een prijs toegekend in 5 disciplines: Exacte Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Klinisch Biomedische Wetenschappen en de Taal-, Cultuur-, Maatschappij- en Gedragswetenschappen. ... Lees Meer »

Voel je energieker en alerter met de Philips EnergyUp

all_text

“Mensen krijgen een steeds drukker en veeleisender bestaan en hebben behoefte aan een product dat het energieniveau herstelt en waarborgt dat ze hun dag optimaal kunnen besteden en invullen”, vertelt Julie Steyt, Marketing Manager bij Philips. “De nieuwe EnergyUp Natural White en EnergyUp Intense Blue hebben een compact design en ook het bedienen van de toestellen is eenvoudiger geworden. Met deze nieuwe, compacte EnergyUp-lampen kunnen consumenten een energieverhogend product kiezen dat optimaal aansluit bij hun voorkeur en levensstijl.” En... Lees Meer »

Marine en wetenschappers op poolexpeditie naar Jan Mayen

islands

De onderzoekingstocht duurt tot eind deze maand. De Zeeland brengt de wetenschappers naar het eiland waar de teams onderzoek gaan doen op hun eigen expertisegebied. De marine en TNO proberen na te gaan wat de invloed is van de sonar van oppervlakteschepen op butskopwalvissen. Biologen van het Willem Barentsz Poolinstituut onderzoeken onder meer de mosculturen van Jan Mayen en vergelijken de vogelpopulaties met gegevens uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen gaan naar de Nederlandse nederzettingen ... Lees Meer »

Europa komt na 10 jaar aan bij komeet

space

De bestemming is de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Die raast richting de zon. Miljarden jaren geleden is het rotsblok ontstaan uit dezelfde wolk van gas en stof waaruit ook de aarde en de andere planeten zijn samengeklonterd. De aarde is veranderd, de komeet niet of nauwelijks. Onderweg naar de zon wordt de komeet warmer. Daardoor stoot hij steeds meer stof en gas af. De Rosetta gaat rond de komeet draaien en dat meten, eerst van een afstandje en daarna steeds dichterbij, en vanuit alle hoeken. In november volgt het hoogtepunt van de m... Lees Meer »

Nieuwe lichting van 421 FWO-wetenschappers aan de slag

science2

In totaal brengt dit het aantal onderzoekers onder de FWO-vlag op meer dan 1790. Het FWO hoopt dat de beleidsmakers in de Vlaamse en federale formatiegesprekken het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek prioritair blijven erkennen. Op 25 juni heeft de Raad van Bestuur van het FWO nieuwe mandaten toegekend. Op 1 oktober 2014 zullen 210 jonge onderzoekers instromen in het onderzoek met een FWO- aspirantenbeurs, wat het totaal aantal FWO-doctorandi (aspiranten) op 879 brengt. Tegelijk treden 178 nieuwe postdoctorale onderzoekers en... Lees Meer »

38 miljoen euro voor 152 talentvolle Veni-onderzoekers

science

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleren NWO en het ministerie van OCW nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Met deze beurs kunnen jong... Lees Meer »

Shell CTO roept op tot versnelling innovatie binnen energiesector

investments2

“Met een groeiende en meer welvarende wereldbevolking hebben we in 2050 naar verwachting twee keer zoveel energie nodig als nu. We vinden het met z’n allen belangrijk dat energie ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is en daarvoor is innovatie essentieel”, zegt Schotman. “Het is belangrijk dat we kijken hoe we sneller en slimmer kunnen innoveren. Zo kunnen we als kapitaal-intensieve energiesector, met ontwikkelingscycli van rond de 30 jaar versus 5 tot 10 jaar in andere sectoren, veel leren van bijvoorbeeld de IT- , consumer e... Lees Meer »

Vertrouwen in wetenschap

conference2

Hoge verwachtingen, scherpe eisen Op dinsdag 11 maart vindt het eerste debat plaats met de titel ‘Hoge verwachtingen, scherpe eisen.’ Kan de wetenschap de hoge verwachtingen, waaraan het moet voldoen, waarmaken? Of wordt er teveel van wetenschappers verwacht? Aan de hand van cases over voeding & gezondheid en over jeugdcriminaliteit wordt er gedebatteerd over de verhoudingen tussen wetenschap en samenleving. Hoe onderscheiden we feiten en fabels bij gezonde voeding? Zijn veronderstellingen uit de praktijk over jeugdcriminaliteit getoetst... Lees Meer »

Nederlandse wateraanpak in top-10 beste ideeën CNN

lightning

Ruimte voor water CNN heeft een top-10 gemaakt van beste ideeën van 2013, met daarin onder meer de innovatie- en ontwerpwedstrijd Rebuild by Design. De wedstrijd is door Ovink bedacht om plannen te ontwikkelen om New York en New Jersey minder gevoelig te maken voor overstromingen. Het concept is gestoeld op de Nederlandse aanpak om water de ruimte te geven. “Eeuwenlang was het algemene idee dat je wateroverlast tegengaat door dijken aan te leggen. En als er dan toch een overstroming komt, maak je de dijken hoger”, aldus CNN. “Na de superstor... Lees Meer »

Scroll To Top