maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: zorg (pagina 2)

Tag: zorg

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

HealthInsurance

In de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, was dat al gebeurd. Bij het pgb staan de behoeften van mensen zelf centraal, naast eigen regie en keuzevrijheid van zorgaanbieder. Het persoonsgebonden budget voorziet daar bij uitstek in. Van Rijn: “Zeker bij iets wezenlijks als zorg voor je lijf moet een persoonsgerichte aanpak altijd het uitgangspunt zijn. Het pgb stelt mensen in staat om meer regie te voeren over hun zorg. Dat is van grote waarde. Ik ben verheugd dat we dat na de Wmo, Wlz en Jeugdwet nu ook ... Lees Meer »

Kraamzorgbureau in omgeving Amsterdam verdacht van zorgfraude

Mutter und Kind

Het vermoeden is dat er vanuit deze onderneming meer uren kraamzorg zijn gedeclareerd dan er feitelijk zijn verleend. Dat gebeurde in de periode van 2012 tot heden. De verdenking is dat de onderneming zich schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting. Bij de doorzoekingen is administratie in beslag genomen. Daarnaast is er informatie gevorderd bij een boekhouder. Fraude met zorggelden ernstig Het onderzoek werd uitgevoerd door een team dat speciaal is opgericht om fraude met zorggelden aan te pakken. Dit team is ond... Lees Meer »

Samen aan de slag met informele zorg

B

De toekomstagenda bevat aanbevelingen en aandachtspunten op vijf thema’s rondom informele zorg en ondersteuning. Voor elk thema zijn door een werkgroep acties geformuleerd waar koepelorganisaties, aanbieders, cliëntorganisaties, overheden en andere betrokkenen mee aan de slag kunnen. Het is vooral belangrijk dat deze acties zichtbaar worden in de lokale praktijk. De voorzitters van de werkgroepen van de toekomstagenda hebben de staatssecretaris opgeroepen om (ook) op het landelijke niveau aandacht te blijven vragen voor informele zorg. Overh... Lees Meer »

Zelfstandig blijven ondanks zorgbehoefte

pills2

Bij een zorgbehoefte wordt vaak gedacht aan ouderen. Maar naast ouderen, komen zorgbehoeftes voor bij iedereen die een zicht- of onzichtbare handicap heeft. En voor elke patiënt is de zorgbehoefte anders. Het is belangrijk dat de patiënt, afhankelijk van zijn of haar handicap, zelfstandig dagelijkse taken kan uitvoeren. Zo kan een oudere patiënt langer zelfstandig blijven wonen ondanks de zorgbehoefte. En kunnen ouders hun gehandicapte kind veilig en comfortabel vervoeren in de auto.   Hulpmiddelencheck.nl heeft een ruim assortiment met ... Lees Meer »

Nieuwe impuls voor goed bestuur in de zorg

medical

Slagvaardiger ingrijpen IGZ bij falende zorgbestuurders In “Goede zorg vraagt om goed bestuur” staat ook dat de IGZ slagvaardiger kan ingrijpen wanneer de kwaliteit en veiligheid van de zorg door bestuurlijk falen in gevaar komt. De IGZ krijgt het mandaat om namens de minister een aanwijzing te geven die ertoe moet leiden dat goede zorg wordt geleverd. De inhoud van de aanwijzing kan variëren maar in het uiterste geval kan de zorginstelling de opdracht krijgen om een bestuurder te vervangen. Gezamenlijk toezichtkader IGZ en NZa In het voorja... Lees Meer »

Creditrating als fundament voor anders financieren in de zorg

doctros4

Zorgondernemers hebben steeds meer moeite bij het aantrekken van (bancaire) financiering. De oorzaak hiervan is volgens ILFA tweeledig. De overheid heeft veel wijzigingen doorgevoerd in de bekostiging van de zorg, dit geeft onzekerheid waardoor het risicoprofiel hoger is geworden. Maar ook invloeden van buiten de sector hebben impact. De hogere eisen die aan de financiële gegoedheid van banken worden gesteld maakt dat het type financiering dat zorgondernemers (langlopende, vaste geldleningen) zoeken minder beschikbaar is dan wel aanmerkelijk du... Lees Meer »

Internationale NVTG BouwAward 2016 staat open voor gehele zorgsector

gold

De NVTG, de grootste Nederlandse vereniging voor technisch facility professionals in de zorgsector, reikt in april 2016 voor de zesde keer een NVTG BouwAward uitgereikt. Dit gebeurt tijdens het Wereldcongres van de International Federation of Health Care Engineering (IFHE) dat de NVTG organiseert in het World Forum te Den Haag. Vanwege het internationale karakter van het congres kunnen ook buitenlandse projecten worden aangemeld om mee te dingen naar deze bouwprijs. Het thema voor de NVTG BouwAward 2016 is “Een healing environment voor alle geb... Lees Meer »

Kiezen voor de juiste senioren boxspring

sleep

Met de jaren komt iedereen in een andere levensfase terecht en dus ook in een onvermijdelijke andere fysieke toestand. Wanneer uw lichaam vraagt om een ander bed ten behoeve van uw gezondheid, dan dient wel de juiste keuze te worden gemaakt. Het aanschaffen van een senioren boxspring dient daarom een weloverwogen aanschaf te zijn. U heeft waarschijnlijk jarenlang gebruikgemaakt van uw huidige bed waardoor het een grote stap kan zijn om over te moeten stappen naar een senioren boxspring. Welke vragen u zichzelf dient te stellen bij de keuze voor... Lees Meer »

Zorg dichter bij patiënt

doctros4

Substitutie Substitutie, het verplaatsen van zorg van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de huisarts, is een belangrijke manier om de zorg dichtbij te brengen en om de zorg betaalbaar te houden. Daarom is afgelopen jaren met (huis)artsen en ziekenhuizen afgesproken om daar waar mogelijk de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt te leveren, dichtbij huis. Substitutiemonitor Om in de gaten te houden of de afgesproken substitutie goed verloopt, is de zogenaamde substitutiemonitor ingesteld. Hiermee kijken zorgverzekeraars en zor... Lees Meer »

Roebia Zorg omarmt ZZP-ers

blood

De veranderde zorg vraagt meer van zorgaanbieders Roebia Zorg omarmt ZZP-ers ZZP is in Nederland een succesvolle manier op een vak uit te oefenen. Ook als ZZP-er in de zorg. Vaak gaat het hierbij om goede zorgverleners die zeer ervaren zijn maar meer vrijheden willen dan mogelijk in dienstverband. Zo kunnen zij zorg verlenen op hun eigen manier. Dit kan nog wat organisatie vergen van de ZZP-er zelf die misschien juist voor deze vorm heeft gekozen om meer bezig te zijn met de zorgverlening zelf. Roebia kan dan deze organisatorisch werkzaam... Lees Meer »

Scroll To Top