vrijdag, december 3, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Thema’s DNB toezicht 2014 leggen nadruk op integriteit, toekomstbestendigheid en herstel financiële buffers
Thema’s DNB toezicht 2014 leggen nadruk op integriteit, toekomstbestendigheid en herstel financiële buffers

Thema’s DNB toezicht 2014 leggen nadruk op integriteit, toekomstbestendigheid en herstel financiële buffers

  • Nederland
  • De Nederlandsche Bank (DNB) legt in haar toezicht in 2014 de nadruk op integriteitsrisico’s in de financiële sector. Verder besteedt DNB het komende jaar extra aandacht aan de toekomstbestendigheid van financiële instellingen, het herstel van de financiële buffers en de overgang naar het gemeenschappelijk Europese bankentoezicht. Deze toezichtthema’s zijn te vinden in de nieuwe brochure ‘Thema’s DNB toezicht 2014’ die vandaag is verschenen.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2013/dnb301469.jsp

In de brochure informeert DNB de financiële sector en het publiek over de thema’s waaraan ze in 2014 extra aandacht geeft, in aanvulling op haar reguliere toezicht op de financiële sector. De thema’s bouwen grotendeels voort op de toezichtthema’s van 2013, en vormen het uitgangspunt voor zo’n dertig verschillende onderzoeken bij financiële instellingen die DNB in 2014 zal uitvoeren. DNB verwacht van de onder toezicht staande instellingen dat zij binnen hun organisatie indien nodig maatregelen nemen op de in de brochure genoemde risicogebieden.

Integriteit, gedrag en cultuur

DNB besteedt in 2014 onverminderd aandacht aan integriteit, onder meer met een onderzoek naar de analyse bij financiële instellingen van de risico’s die belangenverstrengeling met zich mee kunnen brengen, een vervolg op het Thema-onderzoek van 2013 naar corruptie. Ook is een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en andere financiële instellingen in Nederland voor mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder gaat DNB in 2014 door met de onderzoeken naar gedrag en cultuur bij financiële instellingen. DNB voert daarbij onderzoeken uit bij instellingen waar gedrag en cultuur de oorzaak lijken te zijn van langlopende problemen, of bij instellingen die grote organisatieveranderingen meemaken.

Toekomstbestendigheid bedrijfsmodel

Financiële instellingen moeten zich aanpassen aan snel veranderende marktomstandigheden en nieuwe wetgeving. Ze moeten anticiperen op toekomstige risico’s en kansen die de veranderingen bieden voor hun bedrijfsmodel. Bij banken kijkt DNB onder meer naar de afhankelijkheid van marktfinanciering in hun financieringsstrategie. Bij verzekeraars en pensioenfondsen ziet DNB erop toe dat ze zich tijdig aanpassen aan de veranderde omstandigheden en dat ze nu de stappen zetten die nodig zijn om ook op de lange termijn gezond te blijven.

Bufferherstel

Het economische klimaat en de Europese schuldencrisis vormen nog altijd een bedreiging voor de soliditeit van financiële instellingen. Financiële instellingen moeten voldoende financiële buffers hebben om onverwachte tegenslagen te kunnen opvangen. In voorbereiding op het Europese bankentoezicht gaat DNB in Europees verband een Asset Quality Review uitvoeren bij een aantal banken. Bij verzekeraars en pensioenfondsen kijkt DNB hoe ze zich voorbereiden op de nieuwe financiële eisen die uit Solvency II en het nieuwe financieel toetsingskader zullen voortvloeien.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top