woensdag, januari 19, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Rubrieken / Maatschappij & Welzijn / Tiendaagse Training voor profesionals in de gezondheidszorg en hulpverlening
Tiendaagse Training voor profesionals in de gezondheidszorg en hulpverlening

Tiendaagse Training voor profesionals in de gezondheidszorg en hulpverlening

  • Nederland
  • Traumaverwerking van seksueel misbruik binnen instelling, gezin en de Rooms Katholieke Kerk In breder perspectief Seksualiteit is onlosmakelijk verbonden met het menszijn. Ongewenste seksuele intimiteiten en seksueel misbruik leidt tot ernstige traumatisering op kort, maar zeker ook op langer termijn. Op mentaal, emotioneel en lichamelijk niveau treedt er ernstige beschadiging op. Het herkennen van de symptomen en daarna de professionele begeleiding is essentieel voor het verwerken van de traumatiek en het weer kunnen functioneren in de maatschappij.
  • th
  • Opleidingsinstituut RTNederland
  • www.rtnederland.nl
  • info@rtnederland.nl

Deze tiendaagse training voor professionals start in januari 2017 op de leslocatie van het opleidingsinstituut RTNederland, BBS Boschveld, Zernikestraat 2,

hoek Edisonstraat, 5223 CD Den Bosch. (achterkant centraal station)

Het opleidingsinstituut RTNederland is geaccrediteerd door de LVPW en NVRT.

 

De beroepsverenigingen die de Training Professionals  geaccrediteerd hebben zijn:

LVPW – 100 studiepunten

NBVH -   60 studiepunten

VVH -      60 studiepunten

 

De kosten voor deze tiendaagse bedragen € 100 per dag p.p., incl. reader, certificaat van deelname en koffie/thee. (excl. lunch)

 

 

 


 

Lesdagen zijn van 10.00-17.00 uur en de volgende dagen:

 

2017

-       Lesdag   1: 21 januari                    docent  :  Coen Sprenger

-       Lesdag   2:  4 februari                    docent  :  Coen Sprenger

-       Lesdag   3: 18 februari                   docent  :  Kees Waas

-       Lesdag   4: 11 maart                       docente:  Christien Somers

-       Lesdag   5: 25 maart                       docente:  Ester van der Velden

-       Lesdag   6:  8 april                          docent   : Coen Sprenger

-       Lesdag   7: 22 april                         docente : Maeike Piebenga

-       Lesdag   8: 13 mei                          docent   : Coen Sprenger

-       Lesdag   9: 10 juni                          docente : Maeike Piebenga

-       Lesdag 10: 24 juni                          docente : Maeike Piebenga

 

De te verwerven competenties zijn:

Het herkennen van symptomen en signalen van seksueel misbruik.

Op een zorgvuldige en integere manier kunnen omgaan met  seksuele traumatiek, seksueel misbruik en seksuele afwijkingen of seksueel afwijkend gedrag van de cliënt en instrumenten ontwikkelen om deze traumatiek door te werken en te integreren.

 

Afgeleide doelstellingen

Na het volgen van deze training kan de student:

-       Symptomen herkennen die te maken hebben met seksuele traumatisering.

-       Signalen herkennen en erkennen van seksueel misbruik.

-       Onderscheid maken tussen verschillende vormen van menselijke (intieme)relaties en algemene ontwikkelingspatronen.

-       Inzicht krijgen in de relatie tussen liefde en traumatiek.

-       Een intakegesprek te voeren m.b.t. seksueel misbruik.

-       Geïnternaliseerde daderenergie externaliseren.

-       De cliënt bewust laten worden van de polariteit in zichzelf, die geleid heeft tot de seksuele traumatiek.

-       Afsluitbevelen opsporen en deze – na het zorgvuldig doorwerken van de daaraan verbonden ervaring – ontkrachten.

-       Oneigenlijke ‘oorzaak – gevolg’ overtredingen herkennen en loskoppelen.

-       Herbeleving van seksuele trauma’s op MEL-niveau integer en zorgvuldig begeleiden.

-       Herbelevingen die te maken hebben met de seksuele traumatiek afronden en integreren op MEL-niveau op een zodanige manier dat de cliënt zin en betekenis kan geven aan hetgeen hem/haar is overkomen.

-       Omgaan met en het herkennen van grooming, de relatie, therapie en de juridische kant van een zaak.

-       Omgaan met overdracht en tegenoverdracht.

-       Doorverwijzen naar de politie en met name zedenrechercheurs.

-       Professionele distantie toepassen.

 

 


 

De training is bedoeld voor:

Psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, onderwijzend personeel, Individuele begeleiders binnen het onderwijs, artsen, hypnotherapeuten, zedenrechercheurs en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening en in opleiding zijnde.

 

Toelatingseis

-       Werkzaam binnen een van bovenstaande disciplines of studerend daartoe.

-       Minimaal HBO-afgestudeerd .

-       Aantoonbaar functionerend op HBO- werk en denkniveau.

 

Formatieve toetsing door studenten:

-       d.m.v. korte sessies klassikaal, gericht op aanvangscompetenties en verworven competenties.

-       dit alles in een reflectieverslag dat ‘SMART’ is verwerkt. 

 

De verworven competenties moeten niet alleen benoemd zijn, maar ook zodanig beschreven dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de student bedoelt, doordat hij/zij zijn/haar ervaringen c.q. beleving van het hele 10-daagse traject op MEL-niveau weet te beschrijven.

 

Het reflectieverslag omvat:min.5, max. 8 A4 pagina’s. Advies formaatinstellingen: – Regelafstand: anderhalf – lettertype: Times New Roman; grootte 12./Arial; grootte 11. – marges: boven, onder, links en rechts 2,5 cm; kop- en       voettekst 1 cm van de rand. – standaard tabs om de 1,25 cm

 

Studiebelastingsuren:

60 contacturen +  108 zelfstudie uren =   168 sbu ( 6 ETCS)

 

Programma per dag

 

Dag 1

 

Inleiding

-          uitgangspunt

-          competenties

-          afgeleide doelstellingen

-          doelgroep

-          toelatingseisen

-          dagindeling

 

Seksueel misbruik binnen de RKK

-          eindrapport Deetman

Seksueel misbruik instellingen en pleeggezinnenrapport commissie Samson

Seksueel misbruik binnen andere jeugdorganisaties

Misbruik binnen het gezin of de familie.

Seksualiteit (algemeen)

-          definitie WHO

 

 

Dag 2

 

Wat is seksueel misbruik?

-          hoe vaak komt seksueel misbruik voor?

Seksualiteit in breder perspectief

-          seksuele voorkeuren en seksuele diversiteit

-          afwijkend seksueel gedrag

-          daders c.q. plegers van seksueel misbruik en geweld

Wetboek van strafrecht

-          wetsartikelen m.b.t. seksueel misbruik

Melding of aangifte

-          melding

-          aangifte

-          redenen om aangifte te doen

-          redenen om geen aangifte te doen

Verjaringstermijnen (artikelen wetboek)

 

Dag 3

 

Onder de mantel der Liefde of Habijt

-          misbruik binnen de RKK

Geloof en religie

Mogelijke oorzaken van seksueel misbruik binnen de RKK

-          celibaat

-          opleidingen

-          gelegenheid

-          machtsverschillen en machtsmisbruik

-          emotionele en seksuele onvolwassenheid

-          pedofilie

-          ontbreken van empathie

-          homoseksualiteit

-          lossen moraal en zeden in de jaren 60-70

Rol van het kerkelijk recht

Rol van het Vaticaan

Gebrekkige bestrijding door Kerk, overheden en justitie

Slechte afhandeling van individuele gevallen

Geen structurele aanpak

Overplaatsing van priesters

Rol van overheden en justitie

Omgang met slachtoffers en daders

Omgang met de daders

Reacties van de RKK

Verdedigende reacties

 

Dag 4

 

Signalen en symptomen van seksueel misbruik

-          medische signalen

-          gedragssignalen

 

 

Symptomen

-          seksuele problemen en dysfuncties

 

Dag 5

 

Attitude op MELS-niveau van de therapeut

-          MELS

Competenties

-          persoonlijke kwaliteiten

-          professionele kwaliteiten

Discussieonderwerpen m.b.t. de attitude van de therapeut.

-          De grens tussen een knuffel en een handdruk.

-          We omhelzen vrijheid, maar schromen fysiek contact.

-          Juist in de zorg kan een aanraking goed doen.

 

Dag 6

 

Valkuilen

Valkuilen in een therapeutisch proces voor de therapeut

Hoe te handelen als therapeut als je getriggerd wordt of denkt getriggerd te gaan worden.

Valkuilen in een therapeutisch proces

-          False Memory Syndrome

-          Internalisaties en aangehechte entiteiten

 

Dag 7

 

Specifieke vaardigheden

-          Interpersoonlijke relatie tussen cliënt en therapeut

Therapeutische vaardigheden

-          Polariteit

-          Metamodel

-          Miltonmode

-          Schrik-Shock-Trauma

-          Trance

-          Overlevingsstrategie

-          Werken op MELS-niveau

-          Inductie.

-          Verankeren

 

Dag 8

 

Therapeutische interventies

Werken met slachtoffers van seksueel misbruik

Algemene belangrijke aspecten binnen de begeleiding van slachtoffers

Wat gaat vaak vooraf aan het misbruik?

-          Grooming

Afsluitbevelen en rituelen

 

 

Dag 9/10

 

Werken met seksueel misbruik

Model en Aandachtspunten bij het werken met seksueel misbruik

-          Demosessie door docent

-          Studenten oefenen het model onder toezicht van de docent

 

Literatuur Training Professionals

 

Aanbevolen literatuur

-          Stil in mij.  door: Ester Verhoef/Danielle Hermans

Uitgeverij Bruna, mei 2014

-          Het Hout. door: Jeroen Brouwers

Uitgeverij Atlas Contact, oktober 2014

-          Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk.

door: Wim Deetman, Pieter Kalbfleisch

Uitgeverij Balans, december 2011

-          Het duivelskind. door: Maria Genova & Angel van der Vecht

Co-auteur: Angel van der Vecht

Uitgeverij Veltman Distributie inzake Just Publisher, oktober 2015

-          Door mijn schuld. door:Machteld Libert

Uitgever: WPG Uitgevers BE – Algemeen, april 2015

-          De dag dat alles anders werddoor:Dana Fowley

Uitgeverij: Boekerij, november 2010

 

Verplichte literatuur

-          Reader Training voor professionals binnen de reguliere- en complementaire zorg enhulpverlening. door Opleidingsinstituut RTNederland © M.Koene-Boulanger, januari 2016

-          De man die de paus aanklaagde. door: Colm O’Gorman

Uitgeverij Boekerij, oktober 2013

-          Vrome Zondaars. door: Joep Dohmen

Uitgeverij Nieuw Amsterdam, oktober 2010

 

 

Aanmelden:

 

Via contactformulier op de website: www.rtnederland.nl  of info@rtnederland.nl

Na betaling op rek.nr. 52.97.045 t.a.v. Stichting OPV te Raamsdonksveer,

met vermelding van ‘Training Professionals’ is de inschrijving definitief.

De training zal doorgang vinden bij min. 8 aanmeldingen.

 

 

Over RTNederland

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top