woensdag, december 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Toelatingsregeling buitenlandse investeerders verruimd
Toelatingsregeling buitenlandse investeerders verruimd

Toelatingsregeling buitenlandse investeerders verruimd

  • Nederland
  • ​Op 1 juni jl. is de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders op een aantal punten verruimd.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://ind.nl//organisatie/nieuws/Paginas/Toelatingsregeling-buitenlandse-investeerders.aspx

Deze regeling is bedoeld om de werkgelegenheid en het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie te vergroten. Vreemdelingen van buiten de EU die ten minste € 1.250.000 investeren in een Nederlands bedrijf kunnen een verblijfsvergunning krijgen. Tot 1 juni jl. dienden de buitenlandse investeerders direct in een Nederlands bedrijf te investeren. Nu wordt het ook mogelijk dat buitenlandse investeerders indirect, via een participatiefonds, een zogenoemd seedfonds of een samenwerkingsverband van investeerders, hun investering in Nederland doen. Een rechtstreekse investering in een Nederlands bedrijf is daardoor niet meer noodzakelijk. De voorwaarde dat de investering een innovatief karakter moet hebben en/of de werkgelegenheid in Nederland moet vergroten, blijft in stand.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst of aan die voorwaarden is voldaan en adviseert hierover de IND.

Om te voorkomen dat zwart of crimineel verkregen vermogen in Nederland wordt geïnvesteerd, dient de buitenlandse investeerder een accountantsverklaring te overleggen, waarin staat dat niet is gebleken dat het vermogen een malafide herkomst heeft. Ook wordt de aanvraag voorgelegd aan de Financial Intelligence Unit om te toetsen of de vreemdeling in verband staat met verdachte transacties.

De buitenlandse investeerder, en eventuele gezinsleden, zijn vrij op de arbeidsmarkt en kunnen derhalve zonder tewerkstellingsvergunning werken.

Vanwege de vaak sterk internationaal georiënteerde werkzaamheden van buitenlandse investeerders zijn ook de regels met betrekking tot het hoofdverblijf per 1 juni jl. gewijzigd. Een buitenlandse investeerder behoudt zijn hoofdverblijf in Nederland wanneer hij niet langer dan acht maanden per jaar buiten Nederland verblijft; dit was zes maanden. Voorwaarde is wel dat de investeerder ingeschreven blijft in de Basisregistratie Persoonsgegevens.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top