zondag, april 5, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Specials / Immigratie / Toelatingsregelingen kennismigranten positief ervaren
Toelatingsregelingen kennismigranten positief ervaren

Toelatingsregelingen kennismigranten positief ervaren

  • Nederland
  • Nederland heeft in 2004 de kennismigrantenregeling ingevoerd. In 2005 en 2009 is een monitor uitgebracht om de effecten van deze regeling in kaart te brengen. Sindsdien zijn er regelingen voor kennismigranten bijgekomen, die aanleiding geven tot een nieuwe monitor.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • http://www.ind.nl
  • info@ind.nl
  • https://www.ind.nl/organisatie/nieuws/Paginas/Monitor-Kennismigranten-Kwalitatieve-analyse.aspx

De monitor kennismigranten bestaat uit twee deelrapporten die in samenhang moeten worden gelezen. Het kwantitatieve deel van de monitor kennismigranten is in juni 2013 gepubliceerd. Het onderhavig rapport is de kwalitatieve analyse. In deze analyse zijn kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, deskundigen, bedrijven en bemiddelende instanties bevraagd naar hun ervaringen via webenquêtes en interviews.

Uit de monitor blijkt dat de toelatingsregelingen voor kennismigranten over het algemeen als positief wordt ervaren. Het grootste deel van de respondenten geeft via web enquêtes aan dat de toelating makkelijker is geworden. Respondenten vinden de snelle beslistermijn en dat geen aparte TWV nodig is belangrijke voordelen. Vergeleken met 2008 is het aantal toegelaten kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers in 2013 toegenomen.

De toelatingsprocedures spelen echter geen grote rol bij de keuze van kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers om zich te vestigen in een bepaald land. Factoren als economische conjunctuur, het leefklimaat en individuele carrièreperspectieven zijn van groter belang.

Uit de kwalitatieve analyse komen verbeterpunten naar voren op het gebied van beleid, uitvoering en het aantrekken en behouden van kennismigranten.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top